Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Pracownicy
« Psychologia

  Peter F. Drucker :: Zarządzanie przez cele.  

  Zarządzanie przez cele

W 1954 roku Peter Drucker wprowadził pojęcie zarządzania przez cele - Management by Objectives (MBO). Każdy pojedynczy projekt jest zazwyczaj fragmentem szerszego planu i powinien wynikać ze strategii przedsiębiorstwa. Projekt powinien:

  1. tworzyć wartość,
  2. być zgodny z oczekiwaniami interesariuszy,
  3. być zaakceptowany przez mocodawców.

Dobry projekt cechuje pojęcie SMART

  Współczesna firma

W swojej książce Zarządzanie w XXI wieku Peter F. Drucker napisał, że jednym z głównych zadań nowoczesnej organizacji jest wykorzystanie specyficznej wiedzy i umiejętności każdego pracownika, w celu osiągnięcia wzrostu wydajności pracy. Ważna jest zatem identyfikacja talentów i umiejętności pracowników oraz przydzielenie im ról, umożliwiających rozwój osobowości. Chodzi o to by przemienić pracowitą i kompetentną, ale niczym nie wyróżniającą się osobę, w efektywnego i wartościowego dla firmy pracownika. By cel ten osiągnąć pracownik musi zarządzać sam sobą. Pytania:

ułatwiają pracownikowi podjęcie decyzji, czy dane stanowisko jest dla niego odpowiednie.Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas