Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Kanada06-02-12
     2004 :: Handel Kanady, inwestycje w Polsce

Kanada

Handel zagraniczny

Zmiany w kierunkach kanadyjskiego importu nie odzwierciedlają istotnych zmian, jakie dokonały się w strukturze importu. Jest to zrozumiałe, ponieważ Kanada jest krajem bogatym w surowce i nie ma potrzeby importować takich surowców jak drewno lub energia. Dla przykładu udział USA w eksporcie w grupie maszyny i urządzenia spadł z 70% w 1990 r. do 55% w 2003 r. W to miejsce wszedł import z Azji i Meksyku. Udział importu z Chin wzrósł od 1990 do 2003 r. z bardzo niskiej bazy do prawie 8% (7,5 mld CAD). Chiny stały się drugim po USA eksporterem do Kanady i przypada na nie 5,5% kanadyjskiego importu.

Z Chin i innych krajów Azji Południowo-Wschodniej Kanada importuje obecnie przede wszystkim towary przemysłowe, części samochodowe i maszyny. W 1990 r. Chiny eksportowały głównie ubrania, zabawki i wyroby skórzane. W 2003 r. dominował w eksporcie sprzęt elektryczny i maszyny.

W 2004 r. obroty w handlu zagranicznym Kanady uległy poprawie, po tym jak w 2003 r. spadł zarówno eksport jak i import. Eksport towarów zmniejszył się wówczas o 3,9% osiągając poziom 381 mld CAD. Powodem była wysoka aprecjacja dolara kanadyjskiego i słaby wzrost amerykańskiego popytu finalnego.

Zmniejszyła się, po raz pierwszy od wielu lat nadwyżka w bilansie handlowym Kanady, ale trend ten uległ odwróceniu w 2004 r.

Specyficzną cechą Kanady jest dominacja w obrotach towarowych z zagranicą dwóch prowincji: Ontario i Quebec’u. Przypada na nie odpowiednio: w eksporcie 49,7% i 18,6%, a w imporcie 62,6% i 16,6%.

Trzeba zwrócić uwagę na znaczenie wymiany towarowej w relacji Północ-Południe prowincji kanadyjskich z graniczącymi stanami USA i często jej większe znaczenie niż ma handel wewnętrzny między prowincjami kanadyjskimi.

Wewnętrzną wymianę handlową i usługową utrudnia istnienie szeregu barier związanych z odmiennymi federalnymi i prowincjonalnymi regulacjami (np. brak przejrzystości i różnice w standardach technicznych i bezpieczenstwa na szczeblu federalnym i prowincjonalnym, wymogi dot. ubezpieczeń społecznych, uznawanie kwalifikacji zawodowych i dyplomów).

  Podsumowanie

Rozwój gospodarki kanadyjskiej uzależniony jest od ekspansji gospodarki amerykańskiej, a potencjał wzrostu może ograniczyć skala ewentualnej dalszej aprecjacji dolara kanadyjskiego. Według National Bank niższe ceny importowe pobudzać będą import. Nadwyżka w handlu zagranicznym powinna w 2004 r. tym razem przyczynić się do wzrostu gospodarczego w 2004 r., odwracając negatywne tendencje jakie z powodu jej spadku wystąpiły w roku ubiegłym.

Rząd kanadyjski kładzie szczególny nacisk w swojej polityce handlowej z zagranicą na poprawę relacji handlowych z USA. Zgodnie z umową o “inteligentnej granicy “ (smart border), ma nastąpic poprawa w zakresie bezpieczeństwa granicy i ułatwiony zarazem przepływ przez granicę towarów i osób. W celu skuteczniejszego działania na rynku amerykańskim Kanada planuje otworzenie m.in. 7 nowych konsulatów i mianowanie 20 konsuli honorowych. Poszukiwać się będzie rozwiązania problemów spornych występujących w stosunkach wzajemnych, w tym kwestii eksportu drewna i otwarcia granicy dla bydła, zamkniętej po stwierdzeniu przypadków BSE w Kanadzie.

Przewidywane ożywienie wzrostu gospodarczego w świecie w 2004 i 2005 r. powinno korzystnie wpłynąć na wzrost wymiany handlowej i inwestycyjnej.

Inwestycje stają się siłą napędową w relacjach gospodarczych Kanada - UE.

Należy oczekiwać, że znajdzie to swój wyraz w zwiększonym napływie kanadyjskich FDI do Europy Srodkowej.

W gospodarce Kanady handel zagraniczny odgrywa bardzo znaczącą rolę. Udział eksportu towarów i usług w PKB wyniósł w 2001 r. 43,4% , a w 2003 37,7%. Udział importu odpowiednio 37,8% i 33,9,%.

  Kanadyjskie inwestycje bezpośrednie w Polsce

Napływ kanadyjskiego kapitału zagranicznego do Polski w latach ubiegłych nie był wysoki, ale wykazywał tendencję wzrostową. Obecność wielkich korporacji kanadyjskich i inwestorów na rynku polskim datuje się od wielu lat.

Kanadyjskie inwestycje bezpośrednie w Polsce występują w wielu branżach: przemysł lotniczy, telekomunikacja, produkcja opakowań, chemiczny, środki transportu, przetwórstwo rolno-spożywcze, budownictwo mieszkaniowe, sieci dystrybucyjne. Większość firm kanadyjskich inwestujących w Polsce pochodzi z prowincji Quebec i Ontario.

Według danych PAIiIZ skumulowana wartość kanadyjskich inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 2004 r. wyniosła 212,7 mln USD oraz 287,9 mln USD w formie tzw. zobowiązań inwestycyjnych, plasując Kanadę na 24-tym miejscu wśród inwestorów zagranicznych. W Polsce aktywnych jest według w/w danych 14 inwestorów, do których należą m.in.

Pratt & Whitney Canada (przemysł lotniczy),
Bombardier (kolejnictwo),
McCain International Inc. (przemysł spożywczy),
Royal Plastics Group Europe (tworzywa sztuczne),
Goodrich Aerospace Canada Ltd. (przemysł lotniczy),
Wentworth Technologies (przetwórstwo tworzyw sztucznych),
Pan Smak Pizza Inc. (restauracje i bary szybkiej obsługi).

Według szacunków Ambasady Kanady w Warszawie, wartośc kanadyjskich inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 2004 roku wynosiła ok. 750 mln CAD (t.j. ok. 578 mln USD).

Jednym z przykładów postępującego zaangażowania inwestycyjnego firm kanadyjskich w Polsce jest montrealski fundusz emerytalny Caisse de Depôt et de Placement du Québec - CDP (zarządzający według danych z końca 2004 roku kwotą ponad 170 mld CAD). Poprzez działającą w sektorze nieruchomości filię: Ivanhoe Cambridge - via Central European Retail Property Fund (CERPF) specjalizującym się w budowie centrów handlowych (pozostałymi członkami w/w funduszu są Lehman Brothers, Bouygues Construction, Jones LaSalle i Abu Dhabi Investment Authority) sfinansował w 25% budowę warszawskiego kompleksu handlowego WOLA Park. Ivanhoe Cambridge pełnił także rolę doradczą przy jego uruchomieniu i zarządzaniu. CDP/Ivanhoe Cambridge przewiduje dalsze, znaczne inwestycje w polskim sektorze nieruchomości.

Pratt & Whitney Canada Inc., należący do koncernu United Technologies Company (UTC) jest wiodącym w świecie producentem lotniczych silników małej mocy i największym inwestorem zagranicznym w polskim przemyśle lotniczym. Pratt & Whitney posiada w Polsce zakłady: P&W Kalisz i Aerotech Kalisz. P&W jest jedynym udziałowcem w Pratt & Whitney Kalisz (PWK), zatrudniającym 1360 osób. Wartość sprzedaży PWK w 2004 r. przekraczała 20 mln USD i obejmowała ponad 2100 rodzajów części, w tym elementy przekładni oraz korpusy niektórych typów silników. Narzędziownia PWK produkuje wszelkiego rodzaju oprzyrządowanie dla firm koncernu UTC. W silniki Pratt & Whitney wyposażone są produkowane przez PZL Mielec Skytrucki M28, Turbo Orlik i Turbo Kruk EADS-PZL Okęcie, a także zakupione w latach poprzednich wojskowe samoloty transportowe CASA C-295 oraz pasażerskie ATR 42/72. Od 2002 roku właścicielem WSK Rzeszów jest koncern UTC.

Grupa SNC-Lavalin Inc. utworzyła w Polsce w 2004 roku oddział SNC-Lavalin Megadex, który realizuje obecnie w Europie Środkowej trzy projekty w sektorze energetyki o wartości ponad 55 mln CAD.

SNC Lavalin przejął w 2005 roku rolę głównego wykonawcy inwestycji w zespole elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (PAK).WEH - Montreal

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas