Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
· Exporter.pl
· Misja Exportera
· Usługi
· Przewodnik
· Copyright
· Recenzje
· BizBlog
· Eksperci
· Index firm

  Zasady korzystania z serwisu  

Pod pojęciem Serwis rozumie się Serwis Polskich Eksporterów Exporter.pl, którego założycielem i właścicielem jest Krzysztof Drupka.

Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania poniższych postanowień.

Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

Pomimo, że staramy się by artykuły i informacje w Exporterze.pl były przygotowane rzetelnie, Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.

Właściciel Serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

Właściciel Serwisu informuje, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały jak teksty i grafika, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

Wśród dokumentów udostępnianych za pośrednictwem Serwisu znajdują się dokumenty chronione prawami autorskimi na rzecz Serwisu opatrzone znakiem "Copyright Krzysztof Drupka", a także dokumenty do których prawa autorskie posiadają inne podmioty, zgodnie z imieniem i nazwiskiem autora lub nazwą organizacji umieszczoną pod tekstem.

Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania prezentowanych w nim treści wyłącznie do osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Serwisu lub innego podmiotu uprawnionego.

Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich z materiałów zawartych w Serwisie, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie będzie się odbywało za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.

Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z serwisu Exporter.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu.

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego dokumentu. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas