Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
. Exporter.pl
. Misja
. Usługi
. Przewodnik
. Copyright
. Recenzje
. BizBlog
. Eksperci
. Index firm

  Misja  


Misja
Powstanie serwisu
Chcę podkreślić

Misja

Inspiruję i motywuję do: indywidualnego rozwoju pracowników, ich twórczej współpracy oraz strategicznego myślenia, na rzecz rozwoju firmy na globalnym rynku. Usługi ...

Powstanie serwisu - 1998 r.

Nazywam się Krzysztof Drupka. Jestem założycielem i prowadzącym serwis Exporter.pl. Portal powstał w 1998 roku, w formie Vademecum Eksportera.
Zapraszam na Bloga, czyli miejsca w którym dzielę się przemyśleniami odnośnie wprowadzania firmy na globalny rynek.
Nasze plany, z opisem niektórych projektów, przedstawiamy na stronie Projekty.
Jesteśmy również na Facebooku i Tweeterze.

Poniżej wyszczególnię zasadnicze przyczyny, które leżały u podstaw stworzenia serwisu w 1998 roku.

Chcę podkreślić


 1. Konieczność rozwijania eksportu z Polski.
  W dobie globalizacji wzrost eksportu jest naturalnym czynnikiem rozwoju firm i gospodarki. By móc się rozwijać polska firma powinna eksportować.
  Państwa zachodnie, często wbrew zaleceniom międzynarodowym, subwencjonują proeksportowe działania firm, gdyż:
  • niski eksport sprzyja emigracji fachowców za granicę,
  • subwencjonowanie eksportu kosztuje mniej od wypłacania zasiłków socjalnych dla osób nie mających pracy,
  • rozwijające się firmy zasilają budżet państwa.

 2. Konieczność integracji środowiska handlu zagranicznego.
  Efektywny eksport jest umiejętnością trudną i kosztowną. Wymaga dobrego produktu, dobrej znajomości technik zarządzania i prowadzenia działalności eksportowej, jak również swobodnego poruszania się na rynkach zagranicznych. Specjalistów od eksportu brakuje w krajach zachodnich. Niewielu jest w Polsce.

  Integracja środowiska handlu zagranicznego w Polsce jest koniecznością. Główne cele integracji to: wymiana wiedzy i doświadczeń oraz tworzenie aliansów, w celu zmniejszenia kosztów działań eksportowych.

 3. Konieczność wprowadzania IT do działalności eksportowej.
  Przy pomocy Internetu zbieramy informacje, wyszukujemy partnerów, promujemy i prezentujemy produkty na odległych rynkach. Internet umożliwia realizowanie transakcji i płatności oraz organizowanie i kontrolę transportu międzynarodowego. Dzięki mobilnym stanowiskom pracy możemy być w ścisłym kontakcie z agentami w wielu krajach świata. W przyszłości Internet będzie służył do zawierania i pełnej realizacji transakcji eksportowych

 4. Konieczność działania
  Rozwijając eksport błędy popełniają wszyscy, niektórzy kosztowne. W dzisiejszych czasach tak zdobyte umiejętności są jednak głównym fundamentem rozwoju firmy. Tą drogę muszą przejść wszyscy młodzi profesjonaliści z branży eksportowej.

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas