Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Kanada08-05-15
     2008 :: rozmowy Polska i Kanada o rozwoju współpracy

Kanada

Zwiększenie wymiany handlowej i aktywności inwestorów z obu krajów to główne tematy rozmów wiceministra gospodarki Marcina Korolca z ministrem spraw zagranicznych i handlu Kanady, Leonardem J. Edwardsem. Spotkanie odbyło się 18 kwietnia 2008 r. w MG.

Wiceminister Korolec zwrócił uwagę, że Kanada zajmuje dopiero 29. miejsce wśród największych eksporterów na rynek polski. – W 2007 r. obroty handlowe między naszymi krajami wzrosły jednak aż o 24 proc. i wyniosły blisko 895 mln dol. – powiedział. Polskie przedsiębiorstwa wyeksportowały do Kanady towary o łącznej wartości ponad 514 mln dol. w porównaniu z 2006 rokiem. Import wyniósł prawie 380 mln dol.

Następnie poruszono kwestię inwestycji. Dotychczas kanadyjskie przedsiębiorstwa ulokowały w Polsce ok. 1 mld dol. – Jesteśmy otwarci na kanadyjskie inwestycje, zwłaszcza w energetyce, budownictwie mieszkaniowym, produkcji materiałów budowlanych i ochronie środowiska – powiedział wiceminister Korolec. Zwrócił jednak uwagę na konieczność renegocjowania Umowy o Popieraniu i Wzajemnej Ochronie Inwestycji.

Ponadto minister Edwards poinformował, że strona kanadyjska dąży do zawarcia standardowej Umowy o Wolnym Handlu z UE – Cieszy nas deklarowana przez stronę polską chęć rozwijania współpracy i eliminowania barier we wzajemnej wymianie handlowej – powiedział szef kanadyjskiego resortu spraw zagranicznych.

Podczas spotkania ministrowie poruszyli także problematykę zmian klimatycznych oraz ochrony zagrożonych gatunków zwierząt.

W spotkaniu udział wzięli także m.in. David Preston, ambasador Kanady w RP, Roger Belangere, radca Handlowy w MSZ Kanady oraz Mieczysław Nogaj dyrektor Departamentu Polityki Handlowej MG.

Kanada - język

W Kanadzie obowiązują dwa języki urzędowe: angielski i francuski. Ponad 60% ludności deklaruje język angielski jako ojczysty. Francuski jest ojczystym językiem około 1/4 Kanadyjczyków, których większość zamieszkuje prowincję Quebec. Ponad połowa ludności w Montrealu może posługiwać się dwoma językami oficjalnymi, a w Ottawie-Gatineau 44%.

Zgodnie z przepisami prawa federalnego na opakowaniach towarów sprzedawanych w Kanadzie muszą znajdować się dwujęzyczne oznakowania.

Na terenie Kanady język angielski jest powszechnie używany w kręgach biznesu; znajomość francuskiego jest istotna w handlu z prowincją Quebec oraz na niektórych terenach w prowincjach Nowy Brunszwik i Manitoba.

Poradnik

  PRZEPISY CELNE.

Nie ma ograniczeń we wwozie i wymianie waluty. W przypadku wwozu lub wywozu znacznej ilości gotówki należy mieć dokumenty potwierdzające źródło jej pochodzenia (dokument bankowy). Odwiedzający Kanadę mogą przywieźć bez opłat celnych: rzeczy osobiste (pod warunkiem że nie będą one pozostawione w Kanadzie), 1,14 l wina lub alkoholu albo 24 x 355 ml piwa (jeżeli podróżujący ukończył 19 lat), 200 szt. papierosów lub 50 szt. cygar lub 200 g tytoniu (jeżeli podróżujący ukończył 19 lat), prezenty dla mieszkańców Kanady, których jednostkowa wartość nie przekracza 60 CAD (z wyjątkiem alkoholu, papierosów i próbek reklamowych). Wwożone zwierzęta domowe i rośliny podlegają ścisłej kontroli celnej (opłata za odprawę celną zwierząt wynosi ś0 CAD). Wwożenie żywności podlega dużym ograniczeniom (dotyczy to np. wędlin) lub jest wręcz zakazane (np. świeże owoce). Produkty te należy zgłosić do kontroli celnej. Za zatajenie przewozu produktów żywnościowych grozi kara grzywny lub skierowanie sprawy do sądu kryminalnego. Przed wjazdem do Kanady wypełnia się deklarację celną, w której należy zgłosić walutę powyżej 10 tys. CAD, wartość prezentów oraz ilość przewożonego alkoholu i tytoniu (bagaże mogą być prześwietlane i kontrolowane przez władze celne na lotnisku).

Zachowanie rachunków za dokonane w Kanadzie zakupy (z wyjątkiem posiłków i drobnych sprawunków do 40 CAD) i za hotele, do których dopłacało się podatek od towarów i usług (Goods i Services Tax) upoważnia do ubiegania się o zwrot podatku przez urząd podatkowy (Revenue Canada). W tym celu przy wyjeździe z Kanady należy wypełnić odpowiedni formularz i załączyć doń rachunki. Stosowne informatory i formularze są dostępne na lotniskach i w agendach urzędów federalnych (w Kanadzie do prawie wszystkich cen towarów i usług w poszczególnych prowincjach dodatkowo doliczany jest podatek federalny GST w wysokości 7% oraz podatek prowincjonalny PST, którego wysokość jest różna dla poszczególnych prowincji. Podatki nie są natomiast doliczane przy zakupie podstawowych produktów żywnościowych).

  PRZEPISY PRAWNE.

Na obszarze Kanady za przemyt narkotyków przewiduje się karę do dożywocia włącznie. Za handel narkotykami, ich posiadanie, jak również za posiadanie publikacji i urządzeń do produkcji narkotyków grozi kara pozbawienia wolności.

  MELDUNEK.

Nie istnieje obowiązek meldunkowy dla cudzoziemców.

  UBEZPIECZENIE.

Ubezpieczenia osobowe nie są obowiązkowe. Jednak ze względu na wysokie ceny zaleca się wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia obejmującego koszty leczenia w wysokości minimum 30 tys. CAD. Niezbędnym warunkiem poruszania się samochodem są ważne ubezpieczenia OC i NW. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są honorowane, jeżeli swoim zasięgiem obejmują terytorium Kanady.

  SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA.

W Kanadzie nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Dostęp do opieki medycznej nie nastręcza trudności. Opłaty za standardową wizytę u lekarza wynoszą od 30 do 60 CAD. Wizyta u stomatologa: założenie plomby, usunięcie zęba kosztuje od 60 do 170 CAD; leczenie kanałowe i inne – od 500 CAD wzwyż. Koszt doby w szpitalu, bez żadnych badań i zabiegów, wynosi co najmniej 200 CAD, średni koszt doby w szpitalu, obejmujący opiekę medyczną, wynosi ok. 1500–2000 CAD (bez kosztów operacji i innych zabiegów). Przewiezienie chorego karetką pogotowia i zabieg na pogotowiu może kosztować ok. 500 CAD.

  INFORMACJE DLA KIEROWCÓW.

Na podstawie polskiego prawa jazdy można prowadzić samochód przez 3 pierwsze miesiące pobytu. Po ich upływie wymagane jest dodatkowo międzynarodowe prawo jazdy lub miejscowy dokument.

  PODRÓŻOWANIE PO KRAJU.

Nie ma ograniczeń w podróżowaniu po kraju. Należy jednak liczyć się z tym, że do pewnych obszarów (w tym skupisk ludzkich) dotrzeć można wyłącznie samolotem lub pociągiem, które kursują w kilkudniowych odstępach (dotyczy to zwłaszcza obszarów północnej Kanady). Zagrożenie dla życia i zdrowia turystów, którzy udają się na wycieczki w plener (zwłaszcza w Kolumbii Brytyjskiej, Jukonie i na innych obszarach o niewielkim zaludnieniu), może stanowić przyroda. Często nawet tereny tuż za miastem (góry i lasy) bywają niebezpieczne ze względu na brak dróg, słabo zagospodarowane szlaki turystyczne i łatwość zabłądzenia. Na wybrzeżu Pacyfiku niebezpieczne są niespodziewane wysokie fale (zdarzają się nieszczęśliwe wypadki, gdy fale zmywają turystów ze skał do oceanu). Żyjące tu dzikie zwierzęta (niedźwiedzie, pumy, wilki, kojoty, skunksy itp.), które zazwyczaj uciekają przed człowiekiem, w sytuacji zagrożenia mogą zaatakować. Wszystkie te zwierzęta często żyją blisko siedzib ludzkich.

  BEZPIECZEŃSTWO W KRAJU.

W Kanadzie nie występują istotne zagrożenia przestępczością.

  PRZYDATNE INFORMACJE:


Ministerstwo Gospodarki

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas