Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Witam na blogu
Kreatywny pracownik
Blog Exportera

Różnice kulturowe w eksporcie


Odpowiedzi   -   Wyslij odpowiedz   -   Powrót - wszystkie informacje

Wyslal/a Krzysztof Drupka dnia: Listopad 10, 2012 o 09:38:33:

Techniki eksportu Zainteresowanie tradycją i kulturą rożnych krajów zawsze towarzyszyło mojej działalności eksportowej. Od pierwszych wyjazdów zagranicznych interesowało mnie jak ich mieszkańcy, poprzez tradycję, nadają sens własnemu życiu. Najprawdopodobniej właśnie ta ciekawość leżała u podstaw mojego zainteresowania działalnością eksportową.

W moim przypadku istnieje duża różnica pomiędzy krótkimi wyjazdami zagranicznymi a stałym pobytem w odległym kraju. Kilkuletni pobyt za granicą, konieczność zarabiania na życie, zmuszają do głębszej integracji z miejscowym społeczeństwem. Wymuszają zastanowienie się w jaki sposób mogę się zaadoptować do tamtejszych warunków życia. Podczas krótkich wyjazdów służbowych zrozumienie miejscowych obyczajów jest bardzo trudne. Dlatego w relacjach biznesowych należny korzystać z książek, internetu, wiedzy osób, którzy byli w danym kraju.

Przed wyjazdem do danego kraju warto poznać kilka podstawowych słów tam używanych. Istotne jest by zapoznać się z historią kraju i jego kulturą. Warto znać nazwiska czołowych artystów, myślicieli, znanych postaci. Równie ważne jest poznanie gospodarki kraju, czołowych przedsiębiorców, sposobu w jaki robią interesy oraz organizacji gospodarczych na rynku gospodarzy. Na sposób robienia interesów warto zwrócić szczególną uwagę.

Nasza postawa podczas rozmów handlowych, negocjacji w dużym stopniu zależy od stopnia przyswojenia kultury gospodarzy. Trzeba rozumieć i przestrzegać zasad etykiety biznesowej na rynku gospodarzy.

Jednym z elementów odstraszających od eksportu jest związane z nim ryzyko. Często różnice kulturowe wywołują w nas lęk przed współpracą na odległych rynkach. Lęk ten musimy pokonać ponieważ odzwierciedla on nasz stan umysłu a nie realną sytuację. Dobrą metoda na jego zmniejszenie jest ciekawość kultury kraju i jej poznawanie z książek, internetu oraz filmów. Obecnie stosowane techniki zabezpieczania transakcji eksportowych skutecznie eliminują ryzyko w eksporcie.

Warto podkreślić, że zrozumieniu różnic kulturowych powinna towarzyszyć ich akceptacja. Akceptacja ludzi, z którymi rozmawiamy, jest podstawowym elementem dobrych relacji.

Kultury społeczeństw są rożne. Nie ma natomiast kultur dobrych lub złych.

Krzysztof Drupka


Odpowiedzi:

Nazwisko: *
E-Mail:

Temat:

Wiadomosc: *


Odpowiedzi   -   Wyslij odpowiedz   -   Powrót - wszystkie informacje

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas