Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Witam na blogu
Kreatywny pracownik
Blog Exportera

Technika eksportu


Odpowiedzi   -   Wyslij odpowiedz   -   Powrót - wszystkie wiadomości

Wyslal/a Krzysztof Drupka dnia: Luty 21, 2013 o 13:18:59:

Technika eksportu

Czy technika eksportu decyduje o sukcesie eksportowym firmy? Nie. Dlaczego? Ponieważ, technika eksportu to jest rzemiosło. A sukces eksportowy, w dobie globalnego rynku, potrzebuje talentu i umiejętności artysty. Dlaczego zatem przejmować się teorią i zdobywać doświadczenie z zakresu techniki handlu zagranicznego? Jest to ważne, ponieważ bez dobrego rzemiosła nie zostanie się artystą. I nie mam tu na myśli sprzedaży jabłek, ogórków czy kapusty kiszonej do Wielkiej Brytani, ponieważ do pewnego czasu może to być samograj, ale np. czekolady do państw afrykańskich.

Ponieważ zauważyłem, że w Polsce nie ma wielu miejsc gdzie można nauczyć się technik handlu zagranicznego, szerzej opiszę to zagadnienie.

W Polsce

Technika handlu zagranicznego jest podstawową wiedzą związaną z działalnością eksportową. Przed rokiem 1989 uczono ją na wydziałach handlu zagranicznego, uczelni ekonomicznych oraz podczas dwuletnich kursów na poziomie technikum. Sam skończyłem dwuletnie, podyplomowe studia z zakresu handlu zagranicznego w SGH w Warszawie. Powszechną praktyką było, że handlowcy ukończyli wydział handlu zagranicznego na wyższej uczelni. Osoby po wydziałach handlu zagranicznego, oprócz technik handlowych, dobrze znały języki obce. Jeden język obcy trzeba było znać dobrze, by dostać się na wydział handlu zagranicznego. Oczywiście w zawodzie handlowca pracowały również osoby po filologiach, ale w otoczeniu były osoby znające teorię technik handlu zagranicznego.

W ostatnich latach wiele wydziałów handlu zagranicznego zamieniono na „Europeistykę”, gdzie uczy się funkcjonowania Unii. Jest to wiedza potrzebna, ale nie zastąpi skomplikowanych technik handlu zagranicznego, na które składają się: logistyka międzynarodowa, zagadnienia prawne, zagadnienia finansowe, sprzedaż i marketing międzynarodowy oraz kontrola ryzyka w eksporcie.

W Kanadzie

W Kanadzie technik handlu zagranicznego uczą na wyższych uczelniach oraz na poziomie szkoły średniej. Uczelnie koncentrują się na studiowaniu różnych przypadków problemów prawno - finansowych, występujących w eksporcie. Daje to biegłość w podejmowaniu codziennych decyzji kontraktowych. Na poziomie magisterskim studenci uczą się poruszania w świecie współczesnej globalizacji. W latach 80 ubiegłego wieku zalecano wzmocnienie firmy na lokalnym rynku, przed rozpoczęciem przygody eksportowej. Obecnie zaleca się od razu starować z eksportem. Studia handlowe zawsze obejmują praktyki na innych kontynentach: Azja, Ameryka Południowa, Europa. Obecnie duże znaczenie przywiązuje się do zagadnienia różnic kulturowych. Wiedza ta jest ważna dla wspierania eksportu na inne kontynenty. W ostatnim czasie, na czołowych uczelniach, pojawiły się przedmioty omawiające zagadnienia handlu z poszczególnymi grupami państw. W Kanadzie są to Europa Zachodnia i Wschodnia, Ameryka Południowa, Afryka i Azja, podzielona na regony geograficzne. W Kanadzie absolwent, który ukończył handel zagraniczny zna biegle kilka języków, w tym francuski, angielski i ewentualnie język kraju z którego pochodzi on lub rodzina.
Techniki handlu zagranicznego można się nauczyć w licznych dwuletnich szkołach średnich. W szkołach tych kładzie się nacisk na dokumenty w handlu zagranicznym, zagadnienia celne, ...
W Kanadzie istnieje również szkoła handlu zagranicznego, gdzie uczą wszystkich zagadnień związanych z eksportem. Szkoła ta wydaje prestiżowe certyfikaty ukończenia, „honorowane w kraju”. Odnoszę wrażenie, ze szkoła ta powstała z inicjatywy rządu i tak jest postrzegana.
Nie sądzę, by w Kanadzie były osoby zajmujące się handlem zagranicznym bez posiadania odpowiedniego papierka. Profesjonalizm wymaga nauki w szkole, a nie na błędach w firmie, za pieniądze właściciela. W eksporcie i imporcie jest to ważne ponieważ błędy zazwyczaj dużo kosztują. Ponadto, brak podstawowej wiedzy teoretycznej osłabią pewność siebie i zdolności negocjacyjne, potrzebne w globalnej gospodarce.

W Europie

W Europie jest podobnie jak w Kanadzie. Są liczne szkoły gdzie uczą handlu zagranicznego. Zauważyłem, że dla niektórych krajów eksport jest na tyle ważny, że Państwo zwraca pieniądze za naukę języków obcych.

Polskie firmy uczą się technik handlu zagranicznego zazwyczaj na własnych błędach. W działaniach kierują się intuicją, która często zawodzi. W rezultacie pojawiają się straty, żal, nieporozumienia i obawa.
W Polsce eksporterzy potrzebują szkół handlu zagranicznego. Znajomość technik eksportowych to początek i fundament działalności eksportowej. Jak na fundament przystało powinien być solidny, by zbudować na nim sukces eksportowy Polaków, polskich firm i Polski.

Krzysztof Drupka


    Tweetnij

Prześlij wypowiedź

Nazwisko: *
E-Mail:

Temat:

Wiadomosc: *Odpowiedzi   -   Wyślij odpowiedź   -   Powrót - wszystkie wiadomości

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas