Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Witam na blogu
Kreatywny pracownik
Blog Exportera

Miękka siła firmy


Odpowiedzi   -   Wyslij odpowiedz   -   Powrót - wszystkie wiadomości

Wyslal/a Krzysztof Drupka dnia: Listopad 15, 2012 o 22:16:41:

Pojęcie miękkiej siły zostało stworzone przez amerykańskiego politologa Josepha Nye. Joseph Nye rozróżnia następujące rodzaje siły państwa:


  1. "Twarda siła" (ang. "hard power") – jest to potencjał danego państwa wynikający z czynników geostrategicznych i ekonomicznych.
  2. "Miękka siła" (ang. "soft power") - zdolność państwa do pozyskiwania sojuszników i zdobywania wpływów dzięki atrakcyjności własnej kultury, polityki i ideologii.

Miękka siła firmy

Pojęcie miękkiej siły pasuje również do opisania potencjału współczesnej firmy. Jest to zrozumiałe, ponieważ działania firm są kształtowane przez trendy globalne oraz politykę państw, czyli zjawiska będące wynikiem rozwoju współczesnej technologii. Pojęcie miękkiej siły doskonale odzwierciedla rzeczywisty potencjał firmy na globalnym rynku. Ma ono istotny walor praktyczny. Zastanówmy się zatem co ono wyraża.

Wizerunek firmy

Istotną wartość firmy w oczach klientów i pracowników stanowi jej wizerunek. Tu ogromne znaczenie ma strategia reklamy. Globalne firmy tak mocno rozkręciły rynek reklam, że bariery dotarcia do masowych klientów są wysoko ustawione. Pozostaje zatem specjalizacja, kreatywność, doskonała jakość produktów i bezpośrednie dotarcie do odbiorców towarów. O dokonaniach pracowników warto się chwalić w internecie, prasie naukowej, branżowej i konsumenckiej. Handlowcy powinni zręcznie prezentować wizerunek firmy swoim rozmówcom. Przede wszystkim jednak pracownicy powinni cenić własna firmę, ponieważ informacje we współczesnym świecie szybko się rozprzestrzeniają.

Integralność, uczciwość, praworządność

Ogromne znaczenie mają takie wartości jak uczciwość, prawość pracowników. Te wartości trzeba kształtować od początku istnienia firmy, ponieważ wykorzeniać złe praktyki jest bardzo trudno. Wiele firm wprowadza własne kodeksy wartości. Prawość pracowników jest doskonałym fundamentem rozwoju firmy. Uczciwość leży u podstaw wolności pracowników. A z tej swobody płyną ich pomysły. O integralności firmy trzeba stale myśleć by się nieświadomie nie przekształciła w ociężałą galerę.
Prawość jest podstawą wzajemnego szacunku pracowników i chęci zrozumienia partnera. Te cechy natomiast budują kapitał społeczny, wiedzę zespołową. Warto dodać, że firmy o wysokim stopniu integralności wewnętrznej doskonale prezentują się również na zewnątrz. Są ekologiczne. A zadowoleni pracownicy są najlepszymi ambasadorami tych firm. W Polsce taką markę ma Ikea.

Integracja ze światem

Integralność wewnętrzna ułatwia również asymilację z otoczeniem. Firmy zintegrowane z łatwością mogą zatrudniać ludzi z innych państw lub za granicą, bez zagrożenia dla wewnętrznego ładu. Ma to szczególne znaczenie gdy firma tworzy nowy oddział za granicą, z nastawieniem na znalezienie twórczych pracowników. Dzisiaj takie strategie stosuje wiele firm. Kraje azjatyckie wypuszczają na rynek kilkaset milionów studentów rocznie. Cały czas trwa rywalizacja o zatrudnienie najlepszych z nich. Przykładowo firma Motorola ma dwadzieścia centrów oprogramowania rozsianych po całym świecie, zatrudniających około pięciu tysięcy inżynierów. Krakowski oddział Motorola Polska Electronics liczy ponad 1000 osób. Dobrze to świadczy o kreatywności młodych Polaków.
Ważne jest by firmy, nawet te liczące do 10 osób wysyłały pracowników za granicę. Pracownicy powinni prezentować firmę, zbierać informacje z rynku, przygotowywać grunt pod ekspansję międzynarodową. Koszt takich wyjazdów jest znikomy. Takie zwyczaje w firmie ułatwią pozyskiwanie uzdolnionych pracowników.
Ważne są relacje firmy z placówkami naukowymi. Znam małą francuską firmę, z siedzibą na wsi, która czerpie wiedzę i inspirację od naukowców ze znakomitej placówki naukowej. Całość w duchu przyjaźni i dobrej kuchni. Współuczestnictwo w klastrach technologicznych jest również źródłem dobrej renomy.

Krzysztof Drupka


Prześlij wypowiedź

Nazwisko: *
E-Mail:

Temat:

Wiadomosc: *Odpowiedzi   -   Wyślij odpowiedź   -   Powrót - wszystkie wiadomości

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas