Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Witam na blogu
Kreatywny pracownik
Blog Exportera

Zespół adaptacyjny w eksporcie


Odpowiedzi   -   Wyslij odpowiedz   -   Powrót - wszystkie wiadomości

Wyslal/a Krzysztof Drupka dnia: Sierpien 07, 2014 o 13:19:36:

Zespół adaptacyjny w eksporcie

Elastyczna organizacja

Jeżeli firma pragnie przetrwać i odnosić sukcesy na rynkach międzynarodowych powinna szybko adaptować się do otoczenia konkurencyjnego. Stąd kluczowa rola strategii. Pisał o tym, w 2009 roku, Philip Kotler w książce Chaotics: The Business of Managing and Marketing in the Age of Turbulence.

Zmiana sposobu myślenia

Większość polskich firm eksportujących ma strukturę menedżerską, w której zwierzchnicy mają formalny autorytet. By organizacja, bądź firma, stała się adaptacyjną, menedżerów trzeba zastąpić kreatywnymi liderami. Lider buduje autorytet wśród pracowników poprzez gromadzenie kapitału reputacji. Kapitał reputacji gromadzi pomagając koleżankom i kolegom w realizacji ich kluczowych zadań.

Zespół adaptacyjny w eksporcie

Dział eksportu jest bardzo dobrym miejscem do rozpoczęcia zaproponowanego procesu zmiany.
Adaptacyjny zespół eksportowy tworzymy, obok nadal funkcjonującej struktury menedżerskiej. Zespół adaptacyjny powinien określić projekt do realizacji, oraz cele. Może to być ekspansja na wybrane rynki afrykańskie.
Budżet adaptacyjny jest kluczowym elementem pracy zespołu. Budżet jest elastyczny i obejmuje zarówno wydatki na realizację projektu jak i wynagrodzenie ludzi.
Deklaracja misji wraz z opisem działań, które misję realizują, pełni role zakresu obowiązków pracownika. Dokument ten każdy negocjuje ze współpartnerami.
Wynagrodzenia pracowników i awanse są ustalane na podstawie zgromadzonego kapitału reputacji. Decyzje o wysokości wynagrodzenia podejmują sami pracownicy, po przeprowadzeniu wielostronnych negocjacji. Z czasem zgromadzony kapitał reputacji wyłoni naturalnych liderów.
Nowych partnerów, wewnętrznych i zewnętrznych, zespół dobiera prowadząc rozmowy i negocjacje. Stopniowo zespoły adaptacyjne przejmą ludzi z zespołów zarządzanych przez autorytety formalne. Funkcje, które nie są kluczowe, zamienią się w outsourcing.
W ten sposób powstaje sieć wspólnych interesów osób, współdziałających w ramach projektu.
Ważne jest, by stworzyć silną grupę inicjującą proces zmiany. Dobrym rozwiązaniem jest rozpoczęcie od dwóch kompetentnych osób. Wyobraźnia mi podpowiada, że jedną z nich możne być właściciel firmy. Osoby warto przeszkolić z samo zarządzania.

Korzyści i bezpieczeństwo

Elastyczna struktura pracy jest korzystna dla właścicieli firm oraz pracowników. Zbliżona jest do struktur handlowych obecnych na wielu rynkach. Ułatwia adaptację i przetrwanie. Wymaga jednak używania popisowych sił w działaniu, twórczych pomysłów i odpowiedzialności. Ale czy nie są te cechy działania potrzebne w każdej firmie, która myśli o globalnym rynku =) ?

Krzysztof Drupka


    Tweetnij

Prześlij wypowiedź

Nazwisko: *
E-Mail:

Temat:

Wiadomosc: *Odpowiedzi   -   Wyślij odpowiedź   -   Powrót - wszystkie wiadomości

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas