Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Kanada


Powrót


Kanada

  Polska - Kanada w 1999 roku.  

Polska - Kanada
w 1999 roku

Wymiana gospodarcza pomiędzy Polską i Kanadą rozwija się ze stałą dynamiką wzrostową od kilku lat. Obecność obu krajów w międzynarodowych organizacjach gospodarczych (WTO, OECD) zminimalizowała bariery formalne i sprzyja rozwojowi wymiany handlowej i inwestycyjnej.

Gospodarki Polski i Kanady są komplementarne, a obecność licznej Polonii pomaga w nawiązywaniu kontaktów handlowych. Ontario, gdzie mieszka najwięcej Kanadyjczyków polskiego pochodzenia, jest głównym partnerem handlowym Polski wśród prowincji Kanady.

Szczególną rolę w polsko-kanadyjskich stosunkach gospodarczych odgrywa prowincja Quebec, związana z Polską "Porozumieniem o współpracy ekonomicznej, naukowej, technologicznej, oświaty i kultury". W Ministerstwie Przemysłu i Handlu, Quebec pracuje specjalna "polska" sekcja, której zadaniem jest organizowanie i wspieranie kontaktów firm z Quebec i z Polski. Sprzyja to rozwojowi dwustronnych kontaktów. W 1998 roku obroty handlowe pomiędzy Polską i Kanadą osiągnęły poziom CAD 354,7 mln. Tym samym Polska umocniła swoją pozycję jako drugiego po Rosji partnera handlowego Kanady w rejonie Europy Środkowowschodniej.

W 1999 roku odnotowano wartość obrotów CAD 329,7 mln. Eksport z Polski, według danych Statistics Canada wzrósł o 8,2% i wyniósł CAD 184,8 mln. Najważniejsze grupy towarów w eksporcie z Polski do Kanady to:

Dominujący w eksporcie pozostaje przemysł lotniczy, energetyczny, maszynowy, meblowy, budowlany i rolno-spożywczy.

Import do Polski z Kanady w 1999 roku wyniósł CAD 144,9 mln. Najważniejsze grupy towarowe w imporcie z Kanady to:

Istnieją poważne możliwości zwiększenia polskiego eksportu do Kanady w sektorach: chemicznym, stalowym, maszynowym, spożywczym, zaopatrzenia produkcji rolnej (maszyny i narzędzia, nawozy sztuczne) i towarów powszechnego użytku. Do wykorzystania pozostaje także potencjał tzw. rynku etnicznego w Kanadzie dla wyrobów konsumpcyjnych, (m.in. szkło, kryształy, nakrycia stołowe, wyroby jubilerskie, artykuły dekoracyjne) oraz artykułów spożywczych (m.in. alkohole, słodycze).

Źródło: dane Ministerstwa Gospodarki.


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas