Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Kanada


Powrót


Kanada

  Polonia kanadyjska  

Relacje Polska - Kanada

Polonia Kanadyjska odgrywa szczególną rolę w rozwijaniu polsko-kanadyjskich relacji gospodarczych. Koncentruje się ona głównie w Prowincjach Ontario i w mniejszym stopniu w Quebec, ale dotyczy w zasadzie całości terytorium Kanady. Współpraca z Polonią jest szczególnie ważna w oddalonych geograficznie prowincjach środkowej i zachodniej Kanady.

  Firmy polonijne w Kanadzie

W Kanadzie istnieje, według oceny WEH, kilka tysięcy podmiotów gospodarczych zarejestrowanych przez obywateli polskiego pochodzenia. Są to w większości firmy świadczące usługi Polonii tj. sklepy, restauracje, warsztaty samochodowe, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, doradztwo prawne, podatkowe i na rynku nieruchomości, ubezpieczenia, pośrednictwo pracy, biura matrymonialne, biura podróży, gabinety lekarskie, niewielkie zakłady produkcyjne.

Szczególny rozwój przeżywają firmy działające na rynku usług, w których ważne jest szczegółowe zrozumienie potrzeb klienta (np. gabinety lekarskie i kosmetyczne, doradztwo prawne, agencje nieruchomości) oraz charakterystyczne dla rozwiniętej gospodarki rynkowej w tym: doradztwo podatkowe i ubezpieczeniowe. Warto podkreślić, że istnieją w Kanadzie również fortuny (nieliczne) zbudowane przez obywateli polskiego pochodzenia, działające w różnych sektorach gospodarczych, a głównie w tych związanych z rozwiniętą myślą inżynierską.

Specjalną grupę biznesu polonijnego stanowią sklepy i punkty sprzedaży dostarczające środowisku Polonii produkty konsumpcyjne, głównie żywnościowe pochodzące z Polski lub produkowane w oparciu o polskie receptury i technologie. Są one ważnym partnerem dla firm polskich sprzedających swoje towary w Kanadzie i tworzą istotną część polsko - kanadyjskich obrotów handlowych.

Forum promocyjnym firm polonijnych są liczne polskojęzyczne wydawnictwa o charakterze reklamowym takie jak:

Informator polonijny - Montreal
Polski Przewodnik Handlowy - Toronto
Domator (rynek nieruchomości) – Toronto
Polski Przewodnik Handlowy Kanada, obejmujący terytorium całej Kanady, który ukazał się pierwszy raz w r.2004.

Firmy korzystają również z usług Związkowca (najstarszy polski tygodnik w Kanadzie), dzienników Gazeta i Dziennik oraz polskojęzycznych kanałów - okienek programowych radia i telewizji, wśród których należy wymienić torontońską telewizję polską – Rozmaitości działającą na kanale CFMT International oraz multietniczny kanał CH 14 w telewizji kablowej Montreal.

  Instytucje i organizacje gospodarcze polonii kanadyjskiej

Poniżej przedstawiono krótką informację na temat najważniejszych polonijnych organizacji i kanadyjsko – polskich instytucji gospodarczych w Kanadzie. Izby bilateralne są partnerem częstym WEH Kanada przy przedsięwzięciach promocyjnych biura.

St. Stanislaus – St. Casimir’s Polish Parishes Credit Union Limited, Ontario (Unia Kredytowa im. św. Stanisława i św. Kazimierza w Toronto)

Unia została utworzona 9 sierpnia 1945 roku w Toronto przez księży Stanleya Puchniaka i Michaela Smitha. Liczyła początkowo dwudziestu członków. Aktualnie jest to największa polonijna instytucja finansowa na świecie; ma 38 tysięcy członków i około CAD 250 mln aktywów. Unia ma 16 oddziałów w prowincji Ontario. Credit Union świadczy wysokiej jakości usługi finansowe: konta udziałowe, czekowe, oszczędnościowe i biznesowe, plany emerytalne, pożyczki hipoteczne i linie kredytowe. Credit Union zależy w 100% do swoich członków i jest przez nich wspólnie zarządzane. Wypracowane zyski są dzielone między członków.

Canada - Poland Chamber of Commerce, Toronto, Ontario

Izba w Toronto powstała w 1994 r. jako próba integracji ontaryjskich środowisk gospodarczych zainteresowanych współpracą handlową i inwestycyjną pomiędzy Polską i Kanadą. Izba jest informacyjnym forum biznesu polonijnego.

Canada-Poland Business and Professionals Association in Hamilton, Ontario (Stowarzyszenie Polskich Kupców, Przemysłowców i Profesjonalistów w Hamilton). Ogranizacja ta kontynuuje tradycje Stowarzyszenia o nazwie Polish National Association założonego w 1920 roku przez polskich imigrantów. Według danych zarządu stowarzyszenia liczy ono około 270 członków (głównie drobnych przedsiębiorców w London i Hamilton). Stowarzyszenie skupia ludzi prowadzących własne biznesy, samozatrudnionych lub uprawiających wolne zawody oraz posiadających wyższe wykształcenie. Celem stowarzyszenia jest wzajemne poznanie się, współpraca oraz podnoszenie efektywności przedsięwzięć poszczególnych członków i całej grupy, a także reprezentowanie interesów członków w środowisku kanadyjskim. Działalność stowarzyszenia ma charakter lokalny, ale może ono być pomocne dla biznesmena polskiego szukającego kontaktów na rynku kanadyjskim, zwłaszcza w Ontario.

The Polish Canadian Business and Professional Association of Windsor, Ontario (Stowarzyszenie Biznesmenów i Profesjonalistów w Windsor) Stowarzyszenie powstało w 1997 roku i skupia ok. 30-tu lokalnych biznesmenów i profesjonalistów z Windsor (Ontario). Celem jest inicjowanie i promowanie współpracy handlowej, naukowej i kulturalnej pomiędzy Polską a Kanadą, jak również wspieranie działalności gospodarczej Polonii kanadyjskiej.

Canada - Poland Chamber of Commerce, Montreal, Quebec Izba w Montrealu została założona w marca 1990 r. przez grupę 10 znaczących przedsiębiorców Quebec’u. Członkami - fundatorami były m.in. takie firmy jak Bombardier, Sandoz Canada, Lavalin, Merrill Lynch, Maxwell Communications Canada. Obecnie Izba skupia ok. 100 członków, Izba może być rekomendowana każdej firmie polskiej, zainteresowanej ustanowieniem działalności w Montrealu i w prowincji Quebec. Izba organizuje spotkania z gośćmi z Polski lub biznesmenami kanadyjskimi prowadzącymi działalność gospodarczą w Polsce.

Association of Polish Engineers in Canada (Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie). Stowarzyszenie to zostało utworzone w 1941 i jest najstarszą organizacją polonijną w Kanadzie o profilu gospodarczym. Celem Stowarzyszenie jest działanie na rzecz członków; wieczory klubowe, wieczory biznesowe, kursy komputerowe, imprezy towarzyskie, współpraca z Kołem Lekarzy i Biologów, współpraca z uczelniami i organizacjami polskimi. Stowarzyszenie wydaje również swój „Biuletyn”.

Canadian-Polish Chamber of Commerce, Calgary, Alberta Prowadzi działalność organizując okresowo spotkania biznesowe. Powołano Canadian-Polish Business Council (głównie dla obsługi projektów z sektora energetycznego, nafty i gazu).

Canadian-Polish Chamber of Commerce of British Columbia W październiku 2003 r. została zarejestrowana (ponownie po 7 latach przerwy) Izba w Kolumbii Brytyjskiej stanowiąca aktualnie forum przedsiębiorców i osób głównie polskiego pochodzenia.

Konsulaty Honorowe w Albercie Na Konsuli Honorowych w Calgary i Edmonton powołano w roku 2003 osoby ze środowisk polonijnych, Zygmunta Potockiego w Calgary, przedsiębiorcę i działacza społecznego, byłego Prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej oraz John’a Szumlasa w Edmonton . Dzięki ich działalności obecność gospodarcza Polski w Albercie staje się coraz bardziej znacząca.

  Wydarzenia w 2004r. z udziałem Polonii Kanadyjskiej

W lipcu 2004 r. w Lublinie odbyła się impreza pod hasłem Canadian Trade Days in Lublin organizowana przez Ambasadę Kanady w Warszawie, a w Windsor, Ontario w dniach 24-30 października 2004 r. odbył się Polski Tydzień, w tym część poświęcona promocji gospodarki polskiej. Współorganizatorami byli: Polish Canadian Business of Professional Association of Windsor, University of Windsor, Konsulat Generalny w Toronto oraz WEH Toronto. Zgodnie z umową podpisaną w Windsor w 2000 r., Lublin jest miastem bliźniaczym Windsor.

W maju 2004 odbyła się w Kitchener impreza promocyjna Polskie dni w Kitchene-Waterloo z okazji 110 rocznicy założenia polskiej szkoły w Kitchener, najstarszej w Kanadzie. Była ona skoordynowana z przystapieniem Polski do UE. W regionie Kitchener znajdują sie cztery duże blisko siebie położone miasta: Kitchener, Waterloo, Guelph i Cambridge, zamieszkałe przez liczną Polonię.

W ciągu r.2004 WEH Kanada uczestniczył w 4 spotkaniach Kanadyjsko-Polskiej Izby Handlowej w Montrealu. Pozostawaliśmy również w stałym kontakcie z Kanadyjsko - Polskimi Izbami Handlowymi w Calgary i Vancouver, a w Toronto z miejscową KPIH.

WEH Kanada pozostawał też w stałym kontakcie z Konsulatami Honorowymi RP w Calgary i Edmonton.

Udzielano bieżących informacji handlowych firmom polonijnym w zakresie polskich możliwości eskportowych oraz warunków działania w Polsce. Wspomagano jedną z polonijnych firm informacjami o możliwościach inwestowania, w tym w poszukiwaniu lokalizacyjnym w SSE Bielsko-Biała i Katowice.

  Polonia- możliwości biznesowe

Rynki etniczne są ważnym elementem strategii marketingowej każdej firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją towarów konsumpcyjnych. Kanada jak żaden inny kraj jest konglomeratem wielu grup etnicznych, istniejących w społeczeństwie w sposób samodzielny i zwarty zarazem (tzw. polityka wielokulturowości). Tolerancja jest jednym z podstawowych kanonów społecznych; tradycje są przez poszczególne narodowości podtrzymywane (również przy pomocy rządu), występuje też zjawisko adaptowania zwyczajów etnicznych innych narodowości. Dotyczy to często, a może przede wszystkim, upodobań konsumpcyjnych (w tym np. kulinarnych).

Popularne są narodowe restauracje i sklepy, kluczem jakości życia jest różnorodność. Oprócz tradycyjnie dobrej opinii o kuchni francuskiej, chińskiej i greckiej, upodobania smakowe Kanadyjczyków kierują się na produkty i potrawy arabskie oraz europejskie.

Warto pamiętać, że o ile w Europie często synonimem lepszej jakości i smaku są produkty amerykańskie, to w Ameryce ten stereotyp dotyczy wyrobów europejskich.

Dużym "klientem" każdej firmy polskiej może być kanadyjska Polonia, tradycyjnie przywiązana do polskich wyrobów (w tym przede wszystkim kuchni).

Według kanadyjskich danych statystycznych w Kanadzie mieszka ok. 800 tys. osób polskiego pochodzenia. Biorąc pod uwagę istnienie tak licznej Polonii możliwy jest wybór dwóch strategii marketingowych: sprzedaż wyłącznie do odbiorców z polskiej grupy etnicznej lub sprzedaż adresowana do wszystkich Kanadyjczyków.

Wejście na rynek masowy jest bardzo trudne i wymaga wielu zabiegów oraz nakładów promocyjnych. W procesie "zdobywania" rynku kanadyjskiego pomoc firm polonijnych może okazać się bezcenna; tylko w takich firmach można znaleźć osoby, które znają specyficzne polskie produkty i marki handlowe, a jednocześnie znają realia rynku kanadyjskiego.

Polonia tworzy naturalna "dzwignię" dla biznesu pomiędzy Polską i Kanadą, i jest istotną przewagą dla polskich przedsiębiorców wobec biznesu z innych krajów Europy Środkowej.

W przestrzeni gospodarczej pomiędzy Polską i Kanadą działa wiele firm konsultingowych i doradczych założonych przez przedstawicieli Polonii kanadyjskiej. Warto skorzystać ze współpracy z nimi, szczególnie w początkowym okresie wchodzenia na rynek kanadyjski.

Ważne są kontakty z polonijnymi organizacjami gospodarczymi lub polskimi firmami w Kanadzie. Należy m.in. wiedzieć, że targi i wystawy w Kanadzie są przeznaczone głównie dla producentów i kupców zarejestrowanych w Kanadzie. Zagraniczny wystawca ma ograniczoną możliwość wystawienia swoich towarów, z reguły powinien skorzystać z pomocy importera lub lokalnego agenta / przedstawiciela.

Źródło: WEH - Montreal.


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas