Powrót Home 1 strona       Forum | Zarz±dzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Kanada


Powrót


Kanada

  Kanada :: Quebec.  

Quebec

  I. Informacje ogólne

Quebec jest jedna z prowincji kanadyjskich, która byla czlonkiem-zalozycielem Konfederacji Kanadyjskiej (w 1867r). Polozona jest pomiedzy prowincjami - Ontario na zachodzie, Nowym Brunszwikiem na wschodzie i Labradorem (lad staly, stanowiacy czesc prowincji Nowa Fundlandia) na pólnocy, oraz Stanami Zjednoczonymi na poludniu.

Prowincja jest w duzym stopniu otoczona przez wode: przez Ciesnine Hudson na pólnocy, przez Zatoke St.Lawrence na wschodzie, oraz Zatoke James i Zatoke Hudson na zachodzie.

Powierzchnia. Obszar prowincji obejmuje 1.541.702 km.kw., co stanowi ok. 15,5% powierzchni calej Kanady, a w tym lad staly zajmuje 1.357.812 km.kw. Jej powierzchnia ladowa jest trzy razy wieksza od Francji, a piec razy od Polski. Quebec jest najwieksza prowincja kanadyjska.

W kierunku od pólnocy ku poludniowi, Quebec sklada sie z trzech regionów geograficznych: Tarczy Kanadyjskiej, Niziny Sw. Wawrzynca (St.Lawrence) i Pogórza Apallachów. Tarcza Kanadyjska zajmuje okolo 60% powierzchni prowincji.

Nizine pokrywa przeszlo milion jezior i rzek, a najwieksza rzeka Sw. Wawrzynca o dlugosci ponad 1.200 km.- najwieksza droga wodna i zasób slodkiej wody na kontynencie amerykanskim - laczy Ocean Atlantycki z Wielkimi Jeziorami. Lasy w Quebec zajmuja okolo polowy powierzchni prowincji. Pogórze Apallachów oddziela Quebec od USA.


Ludnosc. Prowincja jest zamieszkana przez mlode, pluralistyczne spoleczenstwo z wlasna historia, jezykiem i kultura, charakteryzujace sie francuskimi korzeniami, historycznymi zwiazkami z Wielka Brytania i pólnocno-amerykanskim stylem zycia.
Ludnosc Quebec liczy okolo 7,4 miliona mieszkanców, co stanowi 24,4% ludnosci Kanady. Okolo 83% mieszkanców jest pochodzenia francuskiego, 4,5% angielskiego, 2,5% wloskiego, a pozostali to przedstawiciele wielu ras i narodowosci. Okolo 1% ludnosci to rdzenni mieszkancy Kanady, reprezentujacy dziesiec plemion indianskich, Innuici oraz Metysi.
Glówne miasta. Prawie 80% ludnosci mieszka w centrach miejskich wzdluz rzeki Sw.Wawrzynca. Stolica jest Quebec City liczace ponad 700 tys.mieszkanców, a najwieksze miasto Montreal, wraz z otaczajacymi go miastami-satelitami, liczy okolo 3,5 miliona ludnosci. Inne miasta prowincji to: Chicoutimi, Granby, Hull, Sherbrooke, Trois Rivieres oraz Verdun.


Transport. Transport prowincji obejmuje lotnictwo pasazerskie i towarowe, koleje, transport drogowy oraz wodny. Transport lotniczy to szereg firm lotniczych - z wiodaca Air Canada - liniowych i czarterowych, obslugujacych polaczenia bezposrednie krajowe, amerykanskie i europejskie oraz posrednie z krajami innych kontynentów.
Transport kolejowy - glówny przewoznik to CN Rail - zapewnia polaczenia prowincjalne oraz laczy Quebec z innymi prowincjami oraz z miastami amerykanskimi. Transport drogowy dysponuje nowoczesna siecia dróg, lacznie z magistrala drogowa interkontynentalna, laczaca Ocean Atlantycki z Pacyfikiem, zapewniajac komunikacje tranzytowa z reszta Kanady i z osrodkami miejskimi w Stanach Zjednoczonych.
Najwieksza droga wodna Quebec, rzeka Sw.Wawrzynca (St.Lawrence River) laczy osrodki przemyslowe i miejskie prowincji z portami kanadyjskimi i amerykanskimi rejonu Wielkich Jezior, a port gleboko-wodny Montreal jest portem transatlantyckim.

Polozenie strategiczne. Najwieksza prowincja kanadyjska, polozona pomiedzy Oceanem Atlantyckim, najbardziej rozwinieta gospodarczo prowincja Ontario, Arktyka oraz granica amerykanska, poprzez która ma dostep do liczacego kilkadziesiat milionów konsumentów rynku Wschodniego Wybrzeza USA, predestynowana jest do pelnienia roli "tarczy obrotowej", laczacej USA i pozostaly obszar Ameryki Pólnocnej z kontynentem europejskim.

  II. Sytuacja ekonomiczna

1. Podstawowe wskazniki ekonomiczne, trendy

W latach 1995-1999, wskaznik PKB prowincji stale wzrastal (wg. danych skorygowanych na dzien 24-09-2001r.). Osiagnal on w kolejnych latach, w cenach rynkowych (1992=100), wartosc (w mln. CAD):

Wzrost PKB byl wynikiem wzrostu produkcji przemyslowej prowincji, zwiekszonych wydatków gospodarstw domowych, inwestycji produkcyjnych, wzrostu biezacych wydatków rzadowych, oraz wysokiego popytu krajowego i zagranicznego. Wzrost gospodarczy w Quebec byl kontynuowany w 2000r. (plus 4,7%). Wzrost gospodarczy spowodowany byl w duzej mierze znacznymi inwestycjami prywatnymi i publicznymi, które w 2000r. stanowily okolo 18% PKB.

Spadek popytu i zysków przedsiebiorstw prowincji, a takze zakonczenie budowy kilku duzych inwestycji, w tym Alcan w Saguenay, Magnola w Asbestos, zapora wodna Hydro-Quebec na rzece Sainte Marguerite, spowodowal znaczny spadek inwestycji w 2001r.

Wiekszosc prognoz przewidywala slabszy wzrost gospodarczy prowincji, w latach 2001 - 2002, a mianowicie 2,5% w 2001r. i 3,1% w 2002r, ale pogarszajaca sie koniunktura i swiatowe problemy ekonomiczne powoduja spowolnienie wzrostu gospodarczego, a byc moze równiez poczatek recesji.

Indeks cen konsumpcyjnych (1992=100) w Quebec w latach 1996 - 2001:

Wzrost inflacji w 2001r. spowodowany byl glównie szybkim wzrostem cen zywnosci, alkoholu i tytoniu oraz transportu, którego koszty wzrosly w wyniku wzrostu cen paliw. I tak, przykladowo w 2000r. koszty transportu w Quebec wzrosly o 4,9%, a w 2001r. koszty zywnosci zwiekszyly sie o 4,8%, koszty alkoholu i tytoniu o 11,0%, oraz mieszkan o 2,5%.

Wzrost cen paliw spowodowal takze wzrost kosztów produkcji przemyslowej i ogrzewania. W tej sytuacji, sektor przemyslowy zareagowal podnoszac ceny wyrobów przemyslowych i ich dostawy.

Wartosc produkcji przemyslowej prowincji prezentowala w ostatnich latach rosnacy trend. W 1999r., wyniosla ona CAD 114.110,1 mln., co oznaczalo 6,3%-owy wzrost w relacji do 1998r., a w 2001r. osiagnela poziom CAD 129.526,7 mln., to jest wzrost o 13,5%, w stosunku do 2000r. Sektor przemyslowy prowincji zatrudnia, w zaleznosci od koniunktury 23% do 25% aktywnej sily roboczej. Rosnace koszty produkcji i transportu, oraz rosnace zapasy magazynowe towarów i spadek popytu sprawily, ze w 2001 roku sytuacja tego sektora gospodarki Quebec ulegla pogorszeniu. W lipcu 2001r. miesieczna wartosc produkcji przemyslowej wyniosla CAD 10.313,0 mln., rosnac w stosunku do czerwca tego roku o 1,3%, ale w stosunku do poziomu produkcji z lipca 2000r. poziom jej ulegl obnizeniu o 3,5%. Prognozy przewiduja dalszy jej spadek do konca 2001 roku.

Wartosc sprzedazy detalicznej, odzwierciedlajaca poziom popytu w prowincji, wyniosla w 1999r. CAD 60.766,2 mln. (wzrost w stosunku do 1998r. o 6,3%), ale juz w 2000r. poziom jej nie przekroczyl CAD 63.486,2 mln., co oznaczalo wzrost tylko o 4,5%. Spowodowane to bylo mniejsza sprzedaza wyrobów przemyslu motoryzacyjnego. W lipcu 2001r. wyniosla ona CAD 5.522,0 mln., to jest o 1,0% mniej niz w poprzednim okresie.

Sytuacja w budownictwie przemyslowym i mieszkaniowym, okreslona przez stan liczbowy rozpoczetych budów ulegala stopniowemu pogorszeniu w ciagu poprzednich dwóch lat. W 1999r. bylo 25.700 nowych budów, ale w 2000r. juz tylko 24.700 obiektów (o 3,9% mniej). Wartosc pozwolen budowlanych, w lipcu 2001r., wynosila CAD 560,0 mln., co oznaczalo spadek o 8,1% w relacji do poprzedniego okresu, a ilosc budowanych obiektów spadla o 1,7%, w sierpniu 2001r., w stosunku do okresu poprzedniego.


Stan sily roboczej w Quebec przedstawial sie, jak nastepuje: w 1999r. - 3.701.600 osób, a w 2000r. - 3.753.200 osób. W tym samym okresie czasu, poziom zatrudnienia wyniósl odpowiednio 3.357.400 pracowników, a wiec 90,7% sily roboczej, oraz 3.437.700 pracowników (wzrost w ciagu roku o 2,4%), to jest 91,6% sily roboczej. W sierpniu 2001r. zatrudnienie wzroslo do poziomu 3.473.200 pracowników, tzn. o 1,1% wiecej niz w roku ubieglym.
Stopa bezrobocia prowincji wynosila 9,3%, w 1999r., a w nastepnym roku ulegla obnizeniu do poziomu 8,4%. W styczniu 2001r., bezrobocie wzroslo do 8,6%, aby w sierpniu tego roku wrócic ponownie do poziomu 8,4%, jak w 2000r.
Dochody ludnosci z tytulu pracy, w czerwcu 2001r., wyniosly CAD 9.875,5 mln., co w relacji do poprzedniego roku oznaczalo wzrost o 3,5%, a srednie tygodniowe zarobki wynosily CAD 620,45 - o 1,35% wiecej, anizeli w 2000r.

2. Sytuacja ekonomiczna Quebec na tle innych prowincji Kanady

Wskazniki ekonomiczne dotyczace gospodarki prowincji w zestawieniu z analogicznymi wskaznikami innych prowincji kanadyjskich przedstawiaja sie jak nastepuje:

Wskaznik PKB, w 1999r., w cenach rynkowych (1992=100),

W styczniu 2001r., stopa inflacji w Quebec wyniosla 2,8%, w Ontario - 3,6%, w Kolumbii Brytyjskiej - 2,9%, w Albercie - 1,1%, w Manitobie - 2,3%, a w Saskatchewan - 3,2%.

Produkcja przemyslowa prowincji, w 2000r., wyniosla w (w milionach CAD): 129.526,7, w Ontario - 285.845,8, w Kolumbii Brytyjskiej - 38.479,3, w Albercie - 41.362,4, w Manitobie - 10.603,9 oraz w Saskatchewan - 7.111,0.

Wartosc sprzedazy detalicznej w prowincji, w 2000r., wyniosla (w milionach CAD): w Quebec - 63.486,2, w Kolumbii Brytyjskiej - 35.713,8, w Albercie - 31.905,4, w Manitobie - 9.394,5, oraz w Saskatchewan - 8.110,3.

W styczniu 2001r., rozpoczeto budowy nowych obiektów w Quebec w ilosci 25.700, w Ontario - 83.000, w Kolumbii Brytyjskiej - 20.600, w Albercie - 28.900, w Manitobie - 2.700, a w Saskatchewan - 2.000.

W styczniu 2001r., stan sily roboczej w prowincji wynosil 3.782.400 osób, zatrudnionych bylo 3.457.300 osób, a stopa bezrobocia wynosila 8,6%. W tym samym okresie czasu, sytuacja w tym zakresie w innych wybranych prowincjach przedstawiala sie, jak nastepuje (w tysiacach osób): w Ontario - sila robocza 6.337,6 - zatrudnienie 5.976,4 - stopa bezrobocia 5,7%, w Kolumbii Brytyjskiej - sila robocza 2.097,1 - zatrudnienie 1.942,5 - stopa bezrobocia 7,4%, w Albercie - sila robocza 1.704,9 - zatrudnienie 1.619,9 - stopa bezrobocia 5,0%, w Manitobie - sila robocza 585,5 - zatrudnienie 558,6 - stopa bezrobocia 4,6%, w Saskatchewan - sila robocza 512,2 - zatrudnienie 483,4 - stopa bezrobocia - 5,6%.

  III. Gospodarka prowincji Quebec

Gospodarka Quebec jest zróznicowana i dysponuje nowoczesnymi technologiami. Do najnowoczesniejszych nalezy zaliczyc technologie informacyjne, majace zastosowanie w takich sektorach jak: telekomunikacja, informatyka, geomatyka i biofarmaceutyka. Inne sektory gospodarcze to: energetyka, transport, budownictwo, górnictwo metali, mineralów i hutnictwo, sektor agro-spozywczy, lesniczy, tekstylny i ochrony srodowiska.

Telekomunikacja - najbardziej rozwiniete dziedziny telekomunikacji to telefonia komórkowa, lacznosc bezprzewodowa i satelitarna, sieci swiatlowodowe i cyfrowego przekazu danych. Przemysl produkujacy urzadzenia telekomunikacyjne stanowi ponad 40% tego przemyslu w Kanadzie, a reprezentuja go takie firmy jak Nortel, Téléglobe Canada, Vidéotron, Nortech, Comlink, SR Telecom, Memotec, czy Teknor. Firmy Bell Canada, Microcell i QuebecTel, swiadczace uslugi telekomunikacyjne znajduja sie w czolówce swiatowej.

Informatyka - branza skupia zarówno producentów oprogramowania, oprzyrzadowania i wyposazenia dla robotyki, jak równiez producentów uslug w zakresie obróbki danych, wiodacych w skali Ameryki Pólnocnej. Atutem Quebec sa jego wynalazcy i programisci, a inzynieria informatyczna i produkcja oprogramowania liczy tutaj ponad trzy tysiace firm, których produkty realizowane sa bezposrednio w wersji jezykowej francuskiej, angielskiej lub innych. Bardziej znane firmy w branzy to: Primetech, IBM Canada, DAP, Systemes Kantech, CAE Electronique, ATS Aérospatiale.

Geomatyka - dziedzina interdyscyplinarna, która zajmuje sie spisami katastralnymi, zarzadzaniem zlozami kopalnianymi, ekologia lasów, budowa infrastruktury geodezyjnej, czy kartografia. Znane firmy w tym sektorze to m.in.: Roche, Tecsult, SNC-Lavalin i Groupe SSIG.

Biofarmaceutyka - przemysl biofarmaceutyczny reprezentowany jest przez ponad 180 przedsiebiorstw zatrudniajacych okolo 13 tysiecy pracowników i dysponuje swiatowej klasy, panstwowa i prywatna, infrastruktura badawcza. Czolówka prowincji w biofarmaceutyce to m.in.: Biochem Pharma, Pfizer, Ingelheim, Innovitech - zdobywajace nowe rynki, oraz budujace zwiazki partnerskie i strategiczne z zagranica.

Energetyka - bazuje na poteznym rezerwuarze hydrograficznym wód, a spólka panstwowa Hydro Quebec utworzona w wyniku nacjonalizacji sieci elektrycznej w 1963r., jest najwiekszym producentem energii hydro-elektrycznej w Ameryce Pólnocnej i zaliczana jest do najwazniejszych dostawców na swiecie. Dysponuje ona moca 39.000 MW. Przemysl sektora energetycznego rozwija wiele dziedzin produkcji budujac generatory hydroelektryczne, silniki, transformatory, wylaczniki samoczynne, bezpieczniki i kompensatory.

W sektorze enegetycznym prowincji dziala ponad 350 firm, z czego 20 to korporacje ponadnarodowe. Przemysl energetyczny zatrudnia ponad 12 tysiecy pracowników i osiaga roczne obroty na poziomie CAD 2 mld.

Potezne zapory Quebec, w tym: Complexe La Grande w Zatoce James, olbrzymie sieci przesylowe wysokiego napiecia, najdluzsze linie przesylowe pradu stalego dla stacji wieloterminalowych (450 KW) i najnowsze technologie malospadowych elektrowni wodnych to osiagniecia techniczne energetyki Quebec.

Gaz naturalny sprowadzany jest w calosci z prowincji zachodnich Kanady, a spólka francusko-quebecka MEG zajmuje sie rozwijaniem projektów miedzynarodowych.

Od 1983r. dziala w Quebec elektrownia jadrowa Gentilly, typu CANDU-PHW, o mocy nominalnej 675 MW. Najwazniejszymi producentami wyposazenia w tej dziedzinie sa: GEC Alsthom, Velan, CAE Electronique i Dominion Bridge.


Transport - przemysl srodków transportu obejmuje przemysl lotniczy, ladowy i wodny. Przemysl lotniczy, w którym dzialaja swiatowi potentaci: Bell Helicopter Textron, Bombardier-Canadair, CAE Electronique, Pratt and Whitney Canada, Rolls-Royce Canada, oraz Spar Aérospatiale, produkuje satelity i naziemne stacje przekaznikowe, samoloty, helikoptery, silniki i turbiny lotnicze, symulatory lotów, przyrzady i systemy nawigacyjne, urzadzenia kontrolne i lacznosci, wyposazenie sterownicze ochronne i obronne, systemy ladowania, oraz wyposazenie dla naziemnej obslugi technicznej. Wymienione korporacje tworza 75% obrotów lacznych calego sektora lotniczego prowincji. Ich zaplecze stanowi siec podwykonawców, spelniajacych najwyzsze normy jakosci i zaspokajajacych potrzeby generalnych wykonawców i wiekszych producentów wyposazenia.
Przemysl transportu ladowego produkuje sprzet dla komunikacji publicznej - wagony metra, autokary i autobusy, dla komunikacji kolejowej - lokomotywy, wyposazenie trakcji kolejowych, szybkobiezne pociagi osobowe, lekki tabor kolejowy, a takze pojazdy dla transportu specjalistycznego - wozy strazackie, pojazdy odsniezajace, skutery sniezne itp. Firmy w tej dziedzinie to: General Motors, Bombardier, Kenworth du Canada, Nova Bus, Prévost Car.
W transporcie wodnym (sieci transportu laczonego) dzialaja spólki: Canadian Steamship Lines, CP Rail i Fednav zapewniajace polaczenia komunikacyjne. Dwie duze stocznie buduja tankowce, platformy wiertnicze, fregaty i kontenerowce, a producenci malych jednostek plywajacych cala game wyrobów od lodzi po katamarany.

Budownictwo - sektor ten obejmuje budownictwo mieszkaniowe, przemyslowe i inzynieryjne. Domy mieszkalne duzej i sredniej wielkosci to jedna ze specjalizacji prowincji. Do innych mozna zaliczyc budownictwo oszczedne energetycznie. Produkcja obejmuje tez drzwi i okna, materialy izolacyjne, elementy wymiany ciepla, systemy regulacji wilgotnosci i cyrkulacji powietrza. Materialy budowlane to, poza drewnem, elementy metalowe, tworzywa sztuczne i beton.

Domy mieszkalne, budowane wg. wysokich standartów jakosciowych, wykonywane sa z betonu i lekkiej stali, badz prefabrykowane, a takze ze szkieletem drewnianym, lub z materialu przekladkowego (panneau-sandwiches). Niektóre firmy budowlane to Brulers Coen Canada Inc., Enerfin, Powerlite (budownictwo oszczedne energetycznie), oraz Groupe Pomerleau, Magil Construction, Construction Saint-Laurent, Lamber Somec, i Construction Fitzpatrick Canada (projekty interdyscyplinarne). Sektor budownictwa prowincji to produkcja wartosci ok. CAD 20 mld. i okolo 150.000 pracowników.

Górnictwo i hutnictwo - w zakresie wydobywania surowców mineralnych do najwazniejszych z nich nalezy zaliczyc: zloto, rudy aluminium, zelaza, tytanu, miedzi, cynku, azbest hornblendowy i srebro. Jedna trzecia mineralów jest zuzywana w Quebec, a pozostala produkcja eksportowana jest w dwóch trzecich do Europy (Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Belgia) i w jednej trzeciej do Stanów Zjednoczonych. Wartosc produkcji górniczej prowincji wynosi ponad CAD 3 mld., w tym eksport okolo 65%. Przemysl urzadzen dla kopaln produkuje platformy offshore, maszyny wiertnicze dla kopaln, oraz do wydobywania ropy naftowej i gazu.

Huty w Quebec, wyposazane w systemy zautomatyzowanego przerobu, produkuja aluminium, stal, miedz, cynk, magnez, rozwinieta jest tez metalurgia proszków. Huty Sidbec-Dosco (Ispat), Stelco-McMaster, QIT Fer et Titane, Aciers Inoxydables Atlas oraz Noranda to najwieksi producenci w/w metali.

Prowincja zajmuje pierwsze miejsce w Kanadzie w produkcji selenu i telluru, i jest jedynym producentem niobu, tlenku magnezowego i dwutlenku tytanu. Quebec produkuje 90% czystego aluminium w Kanadzie, co stanowi 11% produkcji swiatowej i stawia go na trzecim miejscu wsród producentów swiatowych, po USA i Unii Europejskiej.


Sektor agro-spozywczy - w tej dziedzinie rolnictwo, rybolowstwo i przemysl spozywczy oferuja produkty najwyzszej jakosci. Roczna wartosc produkcji rolnej wynosi ponad CAD 20 mld., natomiast zatrudnienie stanowi 2,1% ludnosci zawodowo czynnej. Firmy dzialajace w tym sektorze to przykladowo: Coopérative fédérée du Québec, Groupe Lactel (mleczarstwo i inne), Olymel (mieso), Flamingo (drób). Wspierane sa one przez Unie Producentów Rolnictwa w Quebecu, która pomaga wprowadzac produkty rolne na rynek wlasny i rynki zagraniczne.
Przemysl spozywczy prowincji to okolo 34 tysiace firm, zatrudniajacych ponad 400.000 pracowników, z roczna sprzedaza ponad CAD 12 mld. Glówne firmy to: Agropur, Imasco, Kraft Canada, Maple Leaf Foods, Molson Companies, McCain Foods, Seagram Co., Nestle Canada. Podstawa jest mleczarstwo (26% ogólnej wartosci dostaw), podsektor miesny i drobiarski (22%). Produkty to: wieprzowina (eksport Quebec do ponad 40 krajów), mleko w proszku, sery, jaja, produkty maczne, jaja, owoce, warzywa. Masowo wytwarzane sa pizze, makarony, kasze, pokarm dla zwierzat. Prowincja przoduje takze w dystrybucji i rozlewnictwie importowanych win (Groupe Paul Masson), wód mineralnych (Société Laurentide) oraz specjalnosci kanadyjskiej - syropu klonowego. Rybolówstwo miejscowe oferuje pstragi teczowe, rekiny, wegorze, kraby, krewetki, homary, fladry, sledzie i makrele.


Lesnictwo i przemysl drzewny - prawie polowa powierchni Quebec to lasy, zajmujace okolo 770.000 km.kw. (w 92% wlasnosc panstwa), a sprzedaz drewna i papieru odpowiada jednej szóstej calej sprzedanej produkcji przemyslowej.
Racjonalna eksploatacja lasów dokonywana jest przy uzyciu nowoczesnego wyposazenia i technik. Przemysl zwiazany z uzyciem drewna produkuje plyty MDF dla branzy meblarskiej, plyty panelowe OSB dla budownictwa, drewniane plyty uzytkowe, podlogowe i inne, drzwi, okna, skladane meble, a takze cala game mas celulozowych, papierów i kartonów. Firmy w tym sektorze to: Kvaener Hymac, Black Clawson, Mecfab, Enerquin, Beloit, Avenor, Domtar, Kruger. Papiers Perkins, Donahue i Tembec. W ofercie prowincji jest wysoka technologia genetycznego ulepszania gatunków drzew, zagospodarowywania lasów naturalnych i hodowlanych, ulepszania metod zbioru, prac lesnych i produkcji sadzonek.


Przemysl tekstylny - to okolo 3,7% realnego PKB sektora przemyslowego prowincji, zatrudniajacy okolo 30.000 robotników i stosujacy strategie nisz rynkowych. Ma uznanie u inwestorów, czego przykladem jest oddanie w czerwcu 2001r. nowej fabryki dziewiarskiej w Drummondville (wartosc inwestycji chinskiej firmy Worldbest Canada - CAD 45 mln. - 380 stanowisk pracy).
Sektor ochrony srodowiska - obejmuje producentów urzadzen, firmy utylizacji odpadów przemyslowych i odkazania, firmy zaangazowane w recycling, laboratoria badawcze i jest reprezentowany w Quebec przez 850 firm, zatrudniajacych ponad 15.000 pracowników i osiagajacych roczna sprzedaz rzedu CAD 2 mld. Zajmuja sie one oczyszczaniem scieków (np. Mabarex, Fournier i Magnor), powietrza (np. Bionaire, Farr, Henlex), gruntów skazonych i zagospodarowywaniem odpadów, surowców wtórnych, smieci komunalnych, przemyslowych, oraz rolnych (np. Biomax, Solmax géosynthétique, Groupe Laperriere, Biogénie, Ecosite, Cintex). Inne firmy to: Tecsult Inc., Roche Ltée, Groupe Sani-Mobile, SNC-Lavalin Environment.

Instytucje finansowe Quebec - to: Mouvement Desjardins - 1300 spóldzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych. Desjardins dysponuje kapitalem CAD 81 mld., a 70% ludnosci Quebec zainwestowalo swoje oszczednosci, jako partnerzy w tej instytucji.

Caisse de dépôt et placement du Québec - utworzona w 1965r. przez rzad Quebec dla zarzadzania publicznymi funduszami emerytalnymi. Instytucja ta inwestuje w spólki akcyjne i sredniej wielkosci firmy w Quebec, oraz za granica m.in. w Polsce.

Montreal Exchange - druga gielda w Kanadzie po torontonskiej, a jedenasta na swiecie. Jest stowarzyszona z dziewiecioma najwiekszymi gieldami USA i polaczona komputerowo z gieldami w Sydney, Amsterdamie, Bostonie i Vancouver. W Quebec dziala 87 firm ubezpieczeniowych (chartered insurance companies), oraz jedenascie banków kanadyjskich (chartered banks) i 19 banków zagranicznych. Najwiekszy bank nalezacy do prowincji Quebec to National Bank of Canada.

  IV. Wspólpraca miedzynarodowa

Prowincja Quebec jest ukierunkowana na wspólprace z innymi prowincjami, krajami i regionami geograficznymi. W Kanadzie wspólpracuje blisko z Ontario i prowincjami atlantyckimi. Za granica najwiekszym partnerem prowincji we wspólpracy gospodarczej i handlowej sa Stany Zjednoczone, a kolejnym partnerem jest Unia Europejska. Quebec wykazuje zainteresowanie krajami Ameryki Poludniowej, Azji Poludniowo-Wschodniej i Europy Srodkowo-Wschodniej. 1. Glówne kierunki wymiany handlowej z zagranica

Laczna wartosc zagranicznych obrotów towarowych prowincji wyniosla w 2000r. (w tys.) CAD 131.679.628, w tym eksport CAD 74.144.920, a import CAD 57.534.708. Dodatnie saldo handlu zagranicznego Quebec wynioslo wiec CAD 16.610.212.

Eksport prowincji na przestrzeni lat 1996 - 2000 wzrastal, przy czym najwieksze przyrosty eksportu odnotowano w 1998r. i w 2000r. Wyniki eksportu w 2000r.(wartosc w tys.CAD):

Glównymi odbiorcami eksportowanych produktów Quebec byly, w kolejnosci kraje: USA, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Japonia, Holandia, Australia, Chiny, Belgia i Wlochy.

Eksport w 2000r. do pieciu najwiekszych krajów-importerów (w tys. CAD):

Podstawowymi produktami eksportowanymi przez prowincje sa (dane za 2000r. w tys.CAD) - modemy i inne aparaty dla czestotliwosciowych systemów liniowych, albo dla cyfrowych systemów liniowych - 4.717.294, samoloty o wadze bez ladunku 2-15 tys.kg. - 3.922.051, czesci aparatów elektrycznych dla linii telefonicznych i telegraficznych - 3.138.690, papier drukarski dla prasy - 3.041.820, zintegrowane obwody cyfrowe - 2.599.064, pojazdy z motorami o zaplonie iskrowym, powyzej 3 litrów - 2.240.811, aluminium stopowe - 2.014.341, tarcica z drzew iglastych - 1.882.535, aluminium niestopowe - 1.683.192, energia elektryczna - 1.062.610, papier cienki i gladki (fine) - 1.018.780, czesci odrzutowców i silników turbinowych - 1.007.954, samoloty o wadze bez ladunku powyzej 15 tys.kg. - 898.478, symulatory lotów i czesci - 630.730, czesci samolotów i helikopterów - 608.030, autobusy dla transportu pasazerskiego z silnikiem Diesel'a - 564.968, a poza tym, w kolejnosci: maszyny automatycznego przetwarzania danych, przetworzone oleje z surowej ropy naftowej i mineralów bitumenowych, czesci maszyn automatycznego przetwarzania danych, komputery i czesci, papier bezdrzewny, plytki kwarcowe i ceramiczne, napedy turbinowe ponizej 1.100 KW, helikoptery o wadze bez ladunku powyzej 2.000 kg., chemiczna miazga drzewna z drzew iglastych, wyroby z drewna.

Wartosc importu prowincji (w mln.CAD):

Kraje bedace glównymi dostawcami importowanych przez Quebec towarów to w kolejnosci: USA, Wielka Brytania, Chiny, Francja, Norwegia, Niemcy, Wlochy, Japonia i Algeria. Import z siedmiu krajów, najwiekszych eksporterów do Quebec w 2000r. (w mln.CAD):

Podstawowymi towarami importowanymi przez prowincje sa (dane za 2000r., w tys.CAD): oleje z surowej ropy naftowej i z mineralów bitumenowych - 8.183.283, zintegrowane obwody cyfrowe-pólprzewodniki z tlenku metali - 3.475.680, czesci samolotów i helikopterów - 1.528.982, modemy i inne aparaty dla czestotliwosciowych (nosnych) systemów liniowych, albo cyfrowych systemów liniowych - 1.133.500, czesci samolotów i silników turbinowych - 997.275, tlenki aluminium, inne niz sztuczny korund - 883.557, lekarstwa - 840.509, odrzutowce turbinowe o sile ciagu ponad 25 KN - 765.981, przetworzone oleje z surowej ropy naftowej i z mineralów bitumenowych - 703.882, obwody drukowane - 678.417, pojazdy z motorami o zaplonie iskrowym o pojemnosci 1,5 - 3,0 ltr. - 655.343, samoloty o wadze bez ladunku powyzej 15 ton - 622.206, czesci aparatów elektrycznych dla linii telefonicznych i telegraficznych - 589.723, samoloty o wadze bez ladunku od 2 do 15 ton - 540.315, hybrydowe obwody scalone - 503.141, rudy i koncentraty miedzi - 439.097, a poza tym w kolejnosci: akcesoria i czesci maszyn automatycznego przetwarzania danych-wlacznie z komputerami, elektryczne konwertory statystyczne, tablice rozdzielcze do 1.000 V, niecyfrowe obwody zintegrowane, wina gronowe, czesci turbin gazowych, slupy telefoniczne z drewna i drzewo surowe nieprzerobione.

  V. Relacje z Polsk±

Quebec jest drugim po Ontario partnerem gospodarczym Polski wsród prowincji kanadyjskich i odgrywa szczególna role w caloksztalcie polsko-kanadyjskich stosunków gospodarczych. Ta szczególna rola jest wynikiem komplementarnosci gospodarki Polski i Quebec. Polske z prowincja wiaze "Porozumienie o wspólpracy ekonomicznej, naukowej, technologicznej, oswiaty i kultury", z dnia 14 marca 1991r., zawarte na czas nieokreslony. Porozumienie to od kilku lat wdrazane jest w coraz szerszym zakresie w praktyce wzajemnych stosunków i coraz szerszych kontaktów.

W Ministerstwie Przemyslu i Handlu Quebec dziala "polska sekcja", której zadaniem jest organizowanie i wspieranie kontaktów firm z Quebec i z Polski. Aktywny jest równiez montrealski oddzial Canada-Poland Chamber of Commerce. Dzialania izby wspieraja i dynamizuja rozwój wzajemnych stosunków gospodarczych.

W ciagu ostatnich kilku lat, miala miejsce wyrazna intensyfikacja wspólpracy gospodarczej. Okolo 50% zapytan ofertowych kierowanych przez kanadyjskich przedsiebiorców do WEH Kanada pochodzi z Quebec.

Organizowane byly liczne misje i spotkania gospodarcze firm obu partnerów z sektorów: budownictwo, ochrona srodowiska, telekomunikacja, ochrona zdrowia.

Utrzymywana jest tradycja udzialu przedstawicieli sektora budowlanego Quebec w dorocznych wystawach BUDMA oraz POLEKO w Poznaniu. Stosunki pomiedzy firmami sektora budowlanego rozwijaja sie dobrze, a podwarszawskie Piaseczno staje sie wizytówka kanadyjskiego budownictwa w Polsce, za sprawa firm Servotech Canada, oraz Indra z Montrealu. Osiedle Villa Nova w Piasecznie i kolejne osiedle budowane w Józefoslawiu k/Piaseczna to czolowe osiagniecie deweloperów kanadyjskich w Polsce.

Rozwijane sa kontakty i wspólpraca w branzy lotniczej i rolnictwie, oraz pomiedzy uczelniami i osrodkami badawczymi obu partnerów gospodarczych.

W Warszawie powstaje centrum handlowe, przy udziale firmy Ivanhoe z grupy CDPQ. W Polsce inwestuja i dzialaja aktywnie firmy z prowincji Quebec:

Montreal jest siedziba Wydzialu Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Kanadzie.

1. Wyniki handlowe

Laczna wartosc obrotów handlowych Quebec z Polska, w 2000r. (w CAD): 144.507.103, w tym eksport do Polski: 63.454.349, a import z Polski: 81.052.754. Saldo handlowe prowincji w obrotach z Polska jest wiec ujemne i wynosi CAD 17.598.405.

Eksport Quebec do Polski oscylowal, w latach 1997 - 1998, wokól poziomu CAD 54 mln., aby w 1999r. osiagnac wartosc 58.165,4 tys.( wzrost o 7,5%), a w 2000r. CAD 63.454,4 (wzrost o 9,1%). Najwiekszymi pozycjami towarowymi importowanymi przez Polske w 2000r. byly:

Importowano równiez lekarstwa, pojazdy motorowe z silnikami powyzej 3 ltr., konstrukcje stalowe i zelazne, oraz ich czesci, wyroby metalowe z wylaczeniem drutu, obudowy lozysk z wyjatkiem kulkowych i rolkowych, podroby, wyroby z niklu, okna i drzwi, tekstylia impregnowane i inne.

Polski eksport do Quebec obnizyl sie nieznacznie w latach 1997 - 1998, oscylujac wokól wartosci CAD 50 mln. i w 1999r. zwiekszyl sie do poziomu CAD 56.015,0 tys. (wzrost roczny o 11,9%), osiagajac w 2000r. wartosc CAD 81.052,8 tys. (wzrost o 44,7%, w relacji do 1999r.). Najwiekszymi pozycjami towarowymi polskiego eksportu, w 2000r. byly:

Inne pozycje towarowe polskiego eksportu to w kolejnosci: profile ze stali niestopowej, plyty wiórowe, transformatory dielektryczne do 10.000 kVA, inkrustowane pudla dla zastawy stolowej i bizuterii, hutnicze produkty posrednie z miedzi, plaskie produkty walcowane na goraco ze stali niestopowej, podwozia samolotowe, artykuly z aluminium, profile U ze stali niestopowej walcowane na goraco, obrazy, rysunki i pastele recznie wykonane, siedzenia z ram drewnianych nie tapicerowane, cynk 99,99%, przekladnie i inne tego typu urzadzenia, przewody elektryczne, bawelniane koszulki tkane meskie.

2. Perspektywy rozwoju wspólpracy gospodarczej z Polska

Ogólne pogorszenie sie koniunktury gospodarczej na swiecie moze spowodowac pogorszenie warunków dla dalszej wspólpracy ekonomicznej Polski z Quebec.

Kontakty handlowe i gospodarcze z Quebec powinny byc kontynuowane, zarówno w sferze inwestycyjno-produkcyjnej, jak i handlowej. Nalezy dokladac staran, aby powiekszyc polski eksport tych pozycji towarowych, które rokuja nadzieje na pózniejszy wzrost, w momencie rozpoczecia sie w przyszlosci kolejnego cyklu ozywienia koniunkturalnego.

Grupy towarowe duzej szansy eksportowej to: podzespoly do produkcji lotniczej, szeroki zakres wyrobów polskiego hutnictwa (stal, miedz), transformatory, sprzet elektryczny, energetyczny i wyposazenie do przesylu mocy, meble, oraz wyroby przemyslu chemicznego i gumowego.

Jest mozliwosc zwiekszenia eksportu polskich wyrobów konsumpcyjnych i spozywczych (dziala tu juz kilku dystrybutorów wyrobów jubilerskich, dekoracyjnych, szklanych, slodyczy, przetworów owocowo-warzywnych, alkoholi).

Dyskutowane sa nowe projekty z zakresu transferu do Pollski technologii ochrony srodowiska i budownictwa.

  Kanadyjskie izby gospodarcze

THE CANADIAN CHAMBER OF COMMERCE
350 Sparks Street, Suite 501
Ottawa, Ontario K1R 7S8
Tel: (613) 238 – 4000
Fax: (613) 238 -7643
Web Site: www.chamber.ca/

ALBERTA CHAMBER OF COMMERCE
1808, 10025 - 102A Avenue
EDMONTON, AB T5J 2Z2
Tel: (780) 425-4180
Toll Free in Alberta 1-800-272-8854
www.abchamber.ca

BRITISH COLUMBIA CHAMBER OF COMMERCE
1201 - 750 West Pender Street
Vancouver, BC, V6C 2T8
Tel: (604) 683-0700
Fax: (604) 683-0416
www.bcchamber.org

MANITOBA CHAMBER OF COMMERCE
227 Portage Avenue,
Winnipeg, Manitoba R3B 2A6
Tel: (204) 948-0100,
Fax: (204) 948-0110
Toll Free Number: 1-877-444-5222
www.mbchamber.mb.ca/

ATLANTIC PROVINCES CHAMBER OF COMMERCE
236 rue St. George Street, Suite 21
Moncton, NB E1C 1W1
Tel: (506) 857-3980
Fax: (506) 859-6131
Email: info@apcc.ca
www.apcc.ca/

NWT CHAMBER OF COMMERCE
Suite 810-5201, 50th Ave.
Yellowknife, NWT X1A 3S9
Tel. (867) 873-4174
E-mail: admin@nwtchamber.com
www.nwtchamber.com

ONTARIO CHAMBER OF COMMERCE
2345 Yonge Street, Suite 808
Toronto, Ontario M4P 2E5
Tel: (416) 482-5222
Fax: (416) 482-5879
E-mail: info@occ.on.ca
www.occ.on.ca

FÉDÉRATION DES CHAMBRES DE COMMERCE DU QUÉBEC
500, place d'Armes, bureau 3030
Montréal, Québec H2Y 2W2
Tél: (514) 844-9571
Fax: (514) 844-0226
E-mail: info@ccq.ca
www.ccq.ca/

SASKATCHEWAN CHAMBER OF COMMERCE
1630 Chateau Tower, 1920 Broad Street
Regina, Saskatchewan S4P 3V2
Tel: (306) 352-2671
Fax: (306) 781-7084
E-mail: kpinch@saskchamber.com
www.saskchamber.com/

YUKON CHAMBER OF COMMERCE
Suite 201-208 Main Street
Whitehorse, YT Y1A 2A9
Tel: (867) 667-2000
Fax: (867) 667-2001
E-mail: ycc@yukonchamber.com
www.yukonchamber.com

¬ródło: WEH - Montreal.


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas