Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Azja
« Linki Azja
« Chiny

  Polsko - chińska wymiana gospodarcza do 2002.  

Chiny

Chiny są największym partnerem handlowym Polski wśród krajów Azji, pod względem wartości wymiany handlowej ogółem, wielkości importu i największego ujemnego salda. W polskim eksporcie do krajów Azji Chiny są na czwartej pozycji po Singapurze, Izraelu i Turcji. Od kilku lat sytuacja Polski w handlu z Chinami jest niekorzystna, zarówno z punktu widzenia poziomu eksportu, bilansu jak i struktury towarowej. Utrzymuje się nadwyżka importu nad naszym eksportem. Do Chin kierowane jest zaledwie pół procenta polskiego eksportu.

w mln USD
Rok Export Import Obroty Saldo
/ujemne/
1991 48,0 32,0 80,0 16,0
1992 49,2 157,9 207,1 108,7
1993 164,9 224,9 389,8 60,0
1994 62,8 309,2 372,0 246,4
1995 35,4 465,1 500,2 429,7
1996 33,7 734,8 768,5 701,1
1997 33,6 908,5 942,1 874,9
1998 70,4 1170,7 1241,1 1100,3
1999 133,4 1219,0 1352,4 1085,6
2000 97,3 1378,5 1475,7 1281,2
2001 180,4 1620,3 1800,7 1439,9

Wymiana handlowa

W okresie styczeń-marzec 2002 r. polsko-chińskie obroty handlowe wyniosły 484 mln USD (wzrost o 24%), z czego polski eksport 49 mln USD (wzrost o 77%), a import z Chin 434 mln USD (wzrost o 20%). Deficyt handlowy wyniósł 385 mln USD (wzrost o 50 mln USD w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku). Polska traktowana jest przez Chiny jako jeden z najważniejszych partnerów gospodarczych wśród krajów Europy Środkowej, chociaż udział Polski w handlu zagranicznym Chin jest stosunkowo niewysoki. Należy podkreślić, że zarówno niewielki poziom eksportu do Chin, jak i znaczny deficyt, są cechami charakteryzującymi wymianę handlową Chin z państwami naszego regionu, takimi jak Węgry, Czechy, Rumunia czy Słowacja. Region ten jest traktowany przede wszystkim jako rynek zbytu dla towarów chińskich. Obecnie Polska jest dostawcą przede wszystkim artykułów nisko przetworzonych i surowców (np. miedzi) i odbiorcą szeregu towarów rynkowych (np. obuwie).

 

Najważniejsze pozycje w eksporcie i imporcie

Najważniejsze pozycje w eksporcie z Polski do Chin w 2001 r.: miedź i stopy miedzi, chemikalia organiczne, maszyny i urządzenia elektryczne, maszyny i urządzenia mechaniczne, pojazdy samochodowe, mięso i podroby jadalne, drewno i wyroby z drewna. Główne pozycje w imporcie z Chin w 2001 r.: maszyny i urządzenia elektryczne (m.in. do automatycznego przetwarzania danych), maszyny i urządzenia mechaniczne, zabawki, gry, art. sportowe, odzież i dodatki odzieżowe, produkty zwierzęce (jelita, pęcherze, żołądki zwierząt).

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas