Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Azja
« Linki Azja
« Japonia

  Polsko - japońskie stosunki gospodarcze do 2002.  

Japonia

Według danych CIHZ obroty handlowe między Polską i Japonią kształtowały się w ostatnich latach następująco:

w mln USD
WYSZCZ. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Eksport 41,7 52,1 58,4 46,2 43,1 61,8 65,0
Import 474,1 604,8 734,5 905,4 927,0 1.052 987,0
Obroty 515,8 656,9 702,9 951,6 970,1 1.114 1.052
Saldo -432,4 -552,7 -676,1 -859,2 -883,6 -990,2 - 921,0

Sekcje towarowe

Najważniejszymi sekcjami towarowymi w eksporcie z Polski do Japonii były: produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty przemysłu chemicznego, wyroby różne, metale nieszlachetne i wyroby z nich, wyroby z kamieni, szkło i wyroby ze szkła. Z ważniejszych towarów eksportowych należy wymienić mięso, drób, art. mleczarskie, kazeinę, alkohol, wyroby ze szkła, lekarstwa, wyroby walcowane, art. chemiczne, meble, łożyska, przyrządy lekarskie.

Zmalała wartość produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów przemysłu chemicznego w polskim eksporcie. Nastąpił natomiast wzrost w takich sekcjach towarowych, jak: maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny, wyroby z kamieni, szkło i wyroby ze szkła oraz metale szlachetne i wyroby z nich.

 

Struktura towarowa

Struktura towarowa importu od kilku lat nie ulega zasadniczym zmianom. W polskim imporcie dominowały następujące sekcje: maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny, urządzenia telewizyjne oraz do rejestracji i odtwarzania dźwięku, pojazdy i urządzenia transportowe, przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, pomiarowo-kontrolne, medyczne, chirurgiczne, zegarki, instrumenty muzyczne.

Ważnym wydarzeniem w stosunkach polsko-japońskich była decyzja Isuzu Motors Ltd. o budowie fabryki silników wysokoprężnych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

W 1997 r. zakończono negocjacje w sprawie nabycia przez firmy japońskie 80% akcji Fabryki Łożysk Tocznych "Iskra" w Kielcach: firma NSK nabyła 70% akcji, a firma Nichimen 10%. Całość zakładu wyceniono na 56 mln USD. Partnerzy japońscy zobowiązali się dokonać w ciągu 5 lat inwestycji wartych ok. 46 mln USD, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi ich dotychczasowy wkład kapitałowy. Po modernizacji zakładu 50% produkcji sprzedawana będzie do krajów Unii Europejskiej, a 50% na rynki Europy Środkowo-Wschodniej.

Inną inwestycją jest joint venture zakładów Stomil Poznań i firmy Bridgestone, którego celem ma być produkcja opon dla zakładów General Motors w Polsce. W 1999 r. firma Toyota podjęła decyzję o wejściu na polski rynek i budowie zakładu produkcji przekładni samochodowych (docelowa wartość inwestycji ok. 200 mln USD) w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W 2002 r. Toyota zadeklarowała rozpoczęcie nowych inwestycji (fabryka skrzyń biegów i silników samochodowych) w WSSE.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas