Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Azja
« Linki Azja
« Japonia

  Partnerstwo pomiędzy Japonią a RP - 2005.  

Japonia

1. Wymiar polityczny i zagadnienia międzynarodowe w sferze wspólnych zainteresowań

(1) Irak

Rządy obu krajów popierają naród iracki i Tymczasowy Rząd Iraku w ich dążeniu do osiągnięcia odbudowy społecznej i gospodarczej tego kraju w ramach wprowadzania w życie Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1546 (2004).

W tym celu polski kontyngent wojskowy wchodzi w skład wielonarodowych sił zbrojnych w Iraku. Także rząd Japonii wysłał do Iraku jednostki Sił Samoobrony, które udzielają pomocy humanitarnej i przy odbudowie kraju, a ostatnio postanowił przedłużyć ich działania na kolejny rok.

Rządy obu krajów działają na rzecz odbudowy Iraku. Podczas, gdy dowodzona przez Polskę Dywizja Wielonarodowa wnosi wkład w przywracanie stabilizacji w środkowo-południowej części Iraku, rząd Japonii finansuje projekty takie jak: odbudowa szpitali i elektrociepłowni w tym regionie.

Rządy obu krajów zobowiązują się do popierania procesu politycznego w Iraku, w tym popierają przeprowadzenie wyborów zaplanowanych na 30 stycznia 2005 r..

(2) Reforma ONZ

Rządy obu krajów wyrażają poparcie dla dążeń członków Panelu Wysokiego Szczebla ws. Zagrożeń, Wyzwań i Zmiany, opracowujących raport. Zalecenia zawarte w raporcie stanowią wszechstronny strategiczny przegląd obecnych podstawowych wartości, zasad i reguł, które stanowią fundament Organizacji Narodów Zjednoczonych i proponują nowy konsensus w kwestii bezpieczeństwa, w znacznym stopniu zgodny z Nowym Aktem Politycznym dla ONZ, zaproponowanym przez polskiego Ministra Spraw Zagranicznych w 2002 r. Obie strony potwierdziły swoje przeświadczenie o potrzebie rozszerzenia Rady Bezpieczeństwa w kategorii zarówno nowych stałych członków, jak również członków niestałych, w celu wzmocnienia jej skuteczności i wiarygodności. W tym kontekście, strona polska podtrzymała swoje poparcie dla aspiracji Japonii do roli stałego członka Rady Bezpieczeństwa. Obie strony są gotowe do dalszej współpracy w zakresie promowania reformy systemu ONZ przed Szczytem we wrześniu 2005 r.

(3) Nierozprzestrzenianie broni masowego rażenia i środków ich przenoszenia

Japonia i Polska będą dalej rozwijać, na szczeblu ekspertów, współpracę dwustronną w sferze nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i środków ich przenoszenia. Rządy obu krajów zdecydowanie popierają Rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1540 (2004) i wiodą prym w zapewnianiu jej pełnego wprowadzenia w życie.

Japonia i Polska powtórzyły swoje silne zaangażowanie na rzecz Inicjatywy przeciwko Proliferacji Broni Masowego Rażenia (PSI) (Inicjatywy Krakowskiej) oraz Oświadczenia w sprawie Zasad Przechwytywania (Statement of Interdiction Principles). Wśród uczestników PSI pomyślnie rozwija się współpraca, w której aktywnie uczestniczą od samego początku rządy obu krajów. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował w Krakowie w maju 2004 r. Pierwsze Rocznicowe Spotkanie Inicjatywy przeciwko Proliferacji Broni Masowego Rażenia (PSI), na które rząd Japonii przysłał delegację na wysokim szczeblu. W kwietniu 2004 r. rząd Rzeczypospolitej Polskiej był gospodarzem manewrów PSI "Bezpieczne granice", zaś w październiku 2004 r. rząd Japonii pełnił rolę gospodarza manewrów PSI "Team Samurai 04".

Obie strony będą kontynuowały współpracę w Globalnym Partnerstwie G8 Przeciwko Broni i Materiałom Masowego Rażenia i będą wspólnie dążyły do rozszerzenia tego partnerstwa.

(4) Ukraina

Rządy obu krajów z zadowoleniem powitały wybór nowego prezydenta i postępy w rozwoju demokracji w tym kraju. Strona japońska poparła rolę Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, jako mediatora w procesie przełamywania politycznej sytuacji patowej na Ukrainie. Obie strony będą nadal współdziałały przy wspomaganiu dążeń Ukrainy do dalszej demokratyzacji i przejścia do gospodarki rynkowej.

(5) Wizyta w Japonii polskiego Ministra Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyraził chęć udziału w 7 Spotkaniu Ministrów Spraw Zagranicznych w ramach Spotkania Azja-Europa (ASEM), które zostanie zorganizowane w Kioto w maju 2005 r, jak też uczestniczenia w Polskim Dniu podczas "Światowej Wystawy EXPO 2005, Aichi, Japonia".

(6) Konsultacje dwustronne

Pomiędzy Ministerstwami Spraw Zagranicznych obu krajów odbyły się trzy rundy dwustronnych konsultacji politycznych (w marcu 2004 r. w Warszawie, w kwietniu 2004 r. w Tokio oraz w grudniu 2004 r. w Tokio), podczas których skoncentrowano uwagę na sprawach regionalnych i globalnych, jak też na stosunkach dwustronnych.

(7) Współpraca Czwórki Wyszehradzkiej i Japonii (V4+1)

W marcu 2004 r. odbyło się w Bratysławie posiedzenie Koordynatorów V4+1. W marcu 2004 r. w Tokio zorganizowano Warsztaty Polityki Bezpieczeństwa w ramach V4+1.

2. Wymiar gospodarczy

(1) Przystąpienie do UE

Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (UE) w maju 2004 r. stworzyło korzystniejsze warunki dla wzrostu inwestycji i wymiany handlowej pomiędzy obydwoma krajami.

(2) Współpraca z PAIiIZ

Japońska Agencja Współpracy Międzynarodowej (JICA) wysłała w kwietniu 2004 r. eksperta w dziedzinie inwestycji i handlu do Polskiej Agencji Informacyjnej i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) w celu dalszej pomocy w ulepszaniu warunków dla inwestycji w Rzeczypospolitej Polskiej. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podjął działania na rzecz wysłania przedstawiciela PAIiIZ do Japonii, w celu dalszego zachęcania do japońskich inwestycji w Rzeczypospolitej Polskiej.

(3) Prawa jazdy

Rządy obu krajów uzgodniły w kwietniu 2004 r. wzajemne zwolnienie z egzaminów na prawo jazdy, co, jak się oczekuje, powinno poprawić warunki w prowadzeniu działalności gospodarczej i stanowić udogodnienie dla spółek działających w obu krajach.

(4) Współpraca w zakresie pomocy rozwojowej

Rząd Japonii zaoferował pomoc rządowi Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji pomocy dla krajów trzecich, w postaci wykorzystania kredytów ustanowionych przez japońską Official Development Assistance (ODA) w Rzeczypospolitej Polskiej na szkolenia specjalistów z tych krajów. Rząd Japonii jest gotów podzielić się z rządem Rzeczypospolitej Polskiej swoim doświadczeniem w dziedzinie pomocy rozwojowej, w celu zwiększenia możliwości rządu Rzeczypospolitej Polskiej jako nowego sponsora.

(5) Polsko-Japoński Ośrodek Technologii Oszczędzania Energii (Poland-Japan Energy Conservation Technology Centre)

W lipcu 2004 r. rozpoczął działalność, przewidzianą na okres czterech lat, Polsko-Japoński Ośrodek Technologii Oszczędzania Energii (Poland-Japan Energy Conservation Technology Centre), mający na celu promocję rozwoju technologii energooszczędnych.

(6) Polsko-Japoński Instytut Technologii Informatycznych

W październiku 2004 r. obchodził 10 rocznicę istnienia Polsko-Japoński Instytut Technologii Informatycznych w Warszawie, utworzony we współpracy technicznej z Japonią. Stał się on jednym z najsłynniejszych instytutów informatycznych w Polsce, kształcącym wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

(7) Korespondencyjne kształcenie informatyczne dla Ukrainy

W styczniu 2004 r. rząd Japonii zatwierdził przeznaczenie 350 000 USD za pośrednictwem Programu Narodów zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) na "Korespondencyjne kształcenie informatyczne na Ukrainie". Projekt przewiduje budowę systemu kształcenia korespondencyjnego, przy wykorzystaniu pozytywnych doświadczeń uzyskanych przez Polsko-Japoński Instytut Technologii Informatycznych. Pierwsze posiedzenie Rady Wykonawczej projektu, zorganizowane w lipcu 2004r., było poświęcone wybraniu ukraińskich uczelni, które będą uczestniczyć w projekcie.

(8) Prywatyzacja sektora kolejowego

W ramach programu reformy gospodarczej rząd Rzeczypospolitej Polskiej jest zaangażowany w prywatyzację sektora kolejowego. JICA (Japońska Agencja Współpracy Międzynarodowej) udziela rządowi Rzeczypospolitej Polskiej pomocy technicznej przy udanym planowaniu i wdrażaniu tego zadania.

(9) Współpraca w sprawie Protokołu z Kioto

Rządy obu krajów potwierdziły swoje oczekiwania co do współpracy dwustronnej we wspólnym wdrażaniu (joint implementation - JI) i wymianie handlowej kwotami emisji na mocy Protokołu z Kioto. Rząd Japonii planuje w związku z tym zorganizowanie warsztatów w celu omówienia możliwości współpracy w tej dziedzinie i zaproszenie w lutym 2005 r. wyższych urzędników rządowych z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w tym z Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wymiar kulturalny i wymiana osobowa

(1) Rok Wymian UE-Japonia 2005

Wiele imprez kulturalnych oraz związanych z wymianą zostało zaplanowanych w ramach "Roku Wymian UE-Japonia 2005", w tym Program nauczania Japońskiego Teatru Klasycznego w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie oraz występy "Miyazawa - sick band" we Wrocławiu i Przemyślu. W związku z procesem przygotowawczym, w Warszawie powołano polski komitet, w skład którego wchodzą wybitne osobistości z różnych organizacji i społeczności zawodowych, w celu koordynacji przygotowań do Roku Wymian.

(2) Forum Nauki Polskiej

W kwietniu 2004 r. w Tokio zorganizowano Forum Nauki Polskiej, które stworzyło unikalną możliwość wymiany w obszarze nauki.

(3) Światowa Wystawa EXPO 2005 w Aichi, w Japonii

Rządy obu krajów wyraziły nadzieję, że pawilon Rzeczypospolitej Polskiej na Światowej Wystawie EXPO 2005 w Aichi w Japonii - poświęcony Fryderykowi Chopinowi i Kopalni Soli w Wieliczce - jak też towarzysząca Wystawie prezentacja w Japonii polskiej kultury wniosą znaczący wkład w rozwój wzajemnego zrozumienia i zachęcą obywateli obu krajów do wzajemnych wizyt.

(4) Biuro Polskiej Organizacji Turystycznej w Tokio

We wrześniu 2004 r. strona polska otworzyła w Tokio Biuro Polskiej Organizacji Turystycznej w celu popularyzacji wśród ludności Japonii wyjazdów turystycznych do Polski.

(5) Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej

Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie rozszerza swoją działalność, prezentując narodowi polskiemu tradycyjną japońską sztukę i kulturę, jak też nowoczesne osiągnięcia techniczne. W listopadzie 2004 r. obchodzono 10 rocznicę Centrum, z udziałem wielu wybitnych gości. W tym samym czasie otwarto też przy Centrum szkołę języka japońskiego. W związku z tym Fundacja Japońska wyśle nauczyciela języka japońskiego, który będzie wspierał działalność szkoły języka japońskiego. Centrum utworzy stałą wystawę zaawansowanej technologii japońskiej sponsorowaną przez firmy japońskie.

Źródło: KPRM

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas