Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Statystyka polskiego handlu zagranicznego
« Azja

Tajlandia

  Wizyta Prezydenta RP w Tajlandii - 2004.  

Polska

Spis Treści
  1. Wstęp
  2. Rozwój gospodarki tajlandzkiej
  3. Historia wzajemnych kontaktów
  4. Polsko - tajlandzka wymiana handlowa

1. Wstęp

26 - 27 lutego 2004 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski z Małżonką złożył oficjalną wizytę w Królestwie Tajlandii. Jest to pierwsza wizyta głowy polskiego państwa w tym kraju i jest znacząca, bowiem ma miejsce tuż przed wejściem Polski do UE.

W ocenie Prezydenta RP mocnym elementem dwustronnych kontaktów będzie rozwój turystyki oraz współpraca naukowa. Podczas licznych spotkań w Tajlandii Prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział:

Za dwa miesiące - 1 maja - mój kraj stanie się członkiem Unii Europejskiej. Przyjmiemy całość uregulowań dotyczących certyfikacji towarów i środków pozataryfowych, a także stawki Wspólnej Taryfy Celnej Unii Europejskiej. Oznacza to zmianę warunków handlu z Polską na korzyść państw spoza Unii, gdyż obniży się poziom taryfowej ochrony rynku polskiego. Przestanie obowiązywać umowa handlowa wiążąca Polskę z Tajlandią od 1980 roku. Zostanie ona zastąpiona umowami i porozumieniami funkcjonującymi między Tajlandią i Unią Europejską. Będzie to dla nas oznaczać wzbogacenie dotychczasowej współpracy dwustronnej o dorobek traktatowy krajów Unii Europejskiej.

2. Rozwój gospodarki tajlandzkiej

Jesteśmy pod wrażeniem imponujących wyników gospodarczych osiągniętych przez Tajlandię w ciągu ostatnich dwóch lat. Dowodzą one, Panie Premierze, że Pański kraj znajduje się na najlepszej drodze do umocnienia swej roli w regionie i świecie. W pełni doceniamy zasługi Tajlandii dla rozwoju współpracy Azji z innymi kontynentami, w tym z Europą, w ramach procesu ASEM. Z uznaniem odnosimy się do jej wkładu w integrację polityczną i gospodarczą Azji. O stale rosnącej aktywności Tajlandii w tym zakresie świadczą takie inicjatywy Pana Premiera, jak Asia Cooperation Dialogue czy przedstawiona pod koniec 2003 roku Economic Cooperation Strategy. Pilnie śledzimy rozwój tych projektów.
Z satysfakcją pragnę powiedzieć, że również Polska umacnia swoją pozycję - tak w Europie, jak i na świecie. Od pięciu lat nasz kraj należy do NATO. Pierwszego maja przystępujemy do Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że członkostwo w tej wspólnocie pozwoli nam wzbogacić dialog UE - ASEAN i proces ASEM o nowe idee i inicjatywy. Wierzę, że poszerzy się też platforma naszych stosunków dwustronnych. Patrząc z zadowoleniem na efekty dotychczasowej współpracy, dostrzegamy możliwości jej poszerzenia i zintensyfikowania. Ufam, że w znaczącym stopniu przyczynią się do tego nasze dzisiejsze rozmowy. Ich przebieg, jak również klimat spotkań przedstawicieli polskiego i tajskiego biznesu potwierdziły, że mamy sobie wiele do zaoferowania. Pozostajemy dla siebie ważnymi i atrakcyjnymi partnerami.

3. Historia wzajemnych kontaktów

Choć stosunki dyplomatyczne między Polską i Tajlandią nawiązane zostały nieco ponad 30 lat temu, historia wzajemnych kontaktów jest znacznie dłuższa. Już w 1658 roku pierwszy Polak - jezuita Michał Boym - odwiedził podczas swej wyprawy do Azji piękną Ajutthaję. Pragnę podkreślić, że podróżnik ten zdał rodakom pierwszą pisemną relację z Królestwa Syjamu, świadczącą o jego wielkim szacunku dla buddyzmu. Sięgając pamięcią wstecz warto przypomnieć i o tym, że w 1888 roku odwiedził Bangkok Polak Józef Konrad Korzeniowski, znany światu jako sławny pisarz Joseph Conrad.
Symboliczny początek stosunków między naszymi krajami dała wizyta Jego Królewskiej Mości Króla Chulalongkorn w pozbawionej wówczas państwowości Polsce, w 1897 roku. Jego Królewska Mość, który został bardzo serdecznie przyjęty przez Polaków był, jak przekazują relacje, pod wielkim wrażeniem naszego kraju, zwłaszcza jego bogatej kultury.
Po niespełna stu latach, w lutym 1996 roku, odwiedziła Polskę prawnuczka Króla Chulalongkorna, Jej Królewska Wysokość Księżniczka Maha Chakri Sirindhorn. Wizyta ta potwierdziła naszą dobrą współpracę w latach dziewięćdziesiątych. Byliśmy podczas tej tak bardzo udanej dekady świadkami wielu ważnych wydarzeń w stosunkach dwustronnych - myślę o licznych kontaktach parlamentarnych i rządowych.
W minionych latach stosunki między Polską i Tajlandią obejmowały nie tylko dialog polityczny. Rozwijała się współpraca w sferze gospodarczej. Systematycznie powiększaliśmy bazę prawno-traktatową naszych relacji - dzisiaj wzbogaciła się ona o kolejną umowę. Umacniały się więzi międzyludzkie. Sprzyjał temu ożywiony ruch turystyczny - moich rodaków przywodzi tu przyjazny klimat, wspaniała kultura, a nade wszystko wielka serdeczność i życzliwość mieszkańców. Dowodem wzajemnego zbliżenia jest i to, że obecnie wielu polskich studentów uczy się języka tajskiego.

4. Polsko - tajlandzka wymiana handlowa

Tajlandia jest jednym z czterech najważniejszych partnerów gospodarczych Polski wśród krajów ASEAN. Wielkość obrotów dwustronnych w roku 2003 wyniosła około 240 mln USD, co stanowi 17 procent wartości wymiany towarowej z krajami ASEAN. W ubiegłym roku w naszej wymianie zanotowano ponad 11 procentowy wzrost. Są to jednak ciągle zbyt niskie wskaźniki wobec potencjalnych możliwości naszych krajów. Szczególnie martwi mnie, że polski eksport do Tajlandii wyniósł tylko niecałe 30 mln USD. Niekorzystnym zjawiskiem w wymianie dwustronnej jest także małe zróżnicowanie struktury towarowej.
Główne towary eksportowane z Polski do Tajlandii to: silniki elektryczne i podzespoły elektrotechniczne (19 proc), chemikalia, mleko w proszku, wyroby stalowe oraz nawozy.
Główne towary importowane z Tajlandii do Polski to: komputery (25 proc.), podzespoły elektroniczne, kauczuk naturalny, żywność i tworzywa sztuczne.
Polska zainteresowana jest rozwojem handlu z Tajlandią. Oferujemy współpracę w przemyśle obronnym, lotniczym i morskim. Podczas dzisiejszego spotkania obecni są przedstawiciele firm reprezentujących wymienione sektory. Wiele prężnych polskich przedsiębiorstw gotowych jest złożyć Państwu ciekawe oferty, na przykład - w zakresie modernizacji Waszej armii. Chcielibyśmy także rozszerzyć dwustronną współpracę naukową, techniczną i inwestycyjną. Pomiędzy naszymi krajami podpisane są umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji oraz o współpracy w dziedzinie nauki i techniki. Istnieją zatem dobre podstawy prawne do ożywienia naszego współdziałania.
Pragnę zachęcić izby handlowe i stowarzyszenia gospodarcze naszych krajów do częstszych, bezpośrednich kontaktów pomiędzy środowiskami biznesowymi. Chodzi zarówno o udział w targach i wystawach, jak i o wymianę poglądów oraz nieformalne spotkania. Wierzę, że to się uda. Tym bardziej, że Tajlandia staje się coraz częstszym celem wizyt turystycznych Polaków. Fascynuje nas tutejszy klimat, kultura, bogactwo przyrody, a przede wszystkim przyjaźni i serdeczni ludzie.
Nie ukrywam, że z moją obecną wizytą w Tajlandii wiążę duże nadzieje. Chciałbym, aby owocem naszych spotkań był dynamiczny rozkwit dwustronnej współpracy. I abyśmy już wkrótce mogli cieszyć się wspólnymi polsko-tajskimi przedsięwzięciami gospodarczymi. Wierzę, że przyniosą one sukces!

Źródło: biuro prasowe Prezydenta RP.

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas