Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki


Powrót


Belgia

  Wymiana handlowa Polski z Belgią do 2001.  

Polsko-belgijskie obroty handlowe w latach 1997-2001 przedstawiały się następująco(w mln USD):

  1997 1998 1999 2000 2001
Eksport 554,1 693,1 760,3 935,0 1.114,1
Import 1.115,6 1 322,7 1.297,3 1.272,2 1.368,8
Saldo -561,5 -629,6 -537,0 -337,2 -254,7

Dynamika polskich sprzedaży na rynek belgijski w 2001 r. uległa znacznemu przyśpieszeniu, osiągając przyrost o 19,2% w stosunku do roku poprzedniego, zaś import z Belgii wykazał przyrost jedynie o 7,6%, w wyniku czego nastąpiła znaczna redukcja ujemnego salda handlowego.

W 2001 r. udział Belgii w polskich obrotach handlu zagranicznego wynosił 3,1% po stronie eksportu oraz 2,7% po stronie importu. Belgia jest naszym szóstym partnerem handlowym wśród krajów Unii Europejskiej.

W sprzedażach eksportowych coraz bardziej istotną pozycję zajmują inwestorzy zagraniczni w Polsce.

W eksporcie do Belgii dominują następujące grupy towarowe: maszyny i urządzenia oraz sprzęt elektryczny (24%), różne wyroby przemysłowe jak zabawki, meble, sprzęt oświetleniowy (16%), materiały i wyroby włókiennicze (11%). W strukturze polskiego eksportu do Belgii ma miejsce stały wzrost udziału towarów o wysokim stopniu przetworzenia klasyfikowanych w grupie maszyn i urządzeń, takich jak: ogniwa i baterie galwaniczne, akumulatory, sprzęt gospodarstwa domowego itp.

Po stronie importu z Belgii głównymi grupami towarowymi są od lat produkty przemysłu chemicznego i tworzywa sztuczne, których łączny udział wynosi ponad 36%. Kolejną grupą towarową są materiały i wyroby włókiennicze (13%), zaś maszyny i urządzenia stanowią jedynie 11%.

W ostatnich latach notowane jest wyraźne przyśpieszenie napływu inwestycji belgijskich do Polski i tendencja ta utrzymuje się nadal.

Zgodnie z danymi PAIZ na dzień 31.12.2001 r. wartość belgijskich inwestycji w Polsce wyniosła 1.162,1 mln USD. Plasuje to Belgię na 11 miejscu na liście krajów - zagranicznych inwestorów w Polsce, co stanowi awans z 15 miejsca, jakie kraj ten zajmował z końcem 2002 r. Na liście PAIZ, obejmującej inwestycje powyżej 1 mln USD, znajdują się 22 firmy belgijskie.

Największymi inwestorami belgijskimi są: Fortis Bank, grupa KBC Holding (Kriedietbank) oraz firma Tractebel. Nowym inwestorem jest rodzinna firma Kinepolis Group, która buduje w Polsce megapleksy kinowe. W Polsce działa kilkaset przedsiębiorstw belgijskich, głównie małych i średnich, które nie są ujęte w statystykach PAIZ.

Administracja belgijska ściśle współpracuje z administracją polską, wspierając jej działania przystosowawcze do warunków funkcjonowania po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Bardzo pożyteczna współpraca rozwija się między Ministerstwem Gospodarki a Ministerstwem Spraw Ekonomicznych Belgii.

Władze Belgii, zarówno federalne, jak i regionalne, są generalnie przychylne rozszerzeniu Unii Europejskiej między innymi o Polskę. Kraj ten jest znany z pragmatycznego i realistycznego podejścia w wielu trudnych kwestiach unijnych, które uważa za istotne dla pogłębienia integracji europejskiej. Podobne stanowisko prezentują środowiska gospodarcze tego kraju.

Według badań, w ostatnim okresie wystąpił wyraźna poprawa notowań poparcia w społeczeństwie belgijskim dla rozszerzenia. Aktualnie popiera je 49% Belgów w porównaniu z 29% w 2000 r.

Źródło: dane Ministerstwa Gospodarki, CIHZ.


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas