Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki


Powrót


Estonia

  Polsko - estońskie stosunki gospodarcze, do 2002.  

Estonia jest jednym z niewielu krajów, z którymi mamy dodatni bilans handlowy. W pierwszej połowie 2001 r. wyniósł on 64,3 mln USD, przy polskim eksporcie w wysokości 103,9 mln USD, a imporcie - 39,5 mln USD, zaś w roku 2000 osiągnęliśmy 55,2 mln USD nadwyżki, sprowadzając towary za 34,9 mln USD, a eksportując za 90,1 mln USD.

W okresie I-VIII 2001 r. utrzymywała się tendencja wzrostu polskiego eksportu do Estonii, zapoczątkowana w roku 2000. Jednocześnie obserwowaliśmy spadek eksportu polskich artykułów rolno-spożywczych (mimo zerowych stawek celnych na polską żywność). Zwiększył się też estoński import do Polski, w szczególności w grupie wyrobów przemysłowych wysokoprzetworzonych, na które zgodnie z umową o wolnym handlu zredukowano stawki celne. Przyczyn takiej sytuacji było kilka: gorsza koniunktura gospodarcza w Estonii, niekonkurencyjność wielu polskich wyrobów (jakościowa i cenowa), szczególnie w odniesieniu do produktów spożywczych. Wiele takich samych produktów czeskich, słowackich czy węgierskich jest tańszych niż polskie - np. makarony. Poza tym niektóre koncerny międzynarodowe kierują w coraz większym stopniu na rynek estoński towary wyprodukowane nie w Polsce, a np. w Rumunii, na Ukrainie czy na Łotwie.

W polskim eksporcie dominujące pozycje stanowią: maszyny i urządzenia, elektronika - (17,3 proc.), gotowe artykuły spożywcze - (11,1 proc.), produkty przemysłu chemicznego - (10,5 proc.), materiały i wyroby włókiennicze - (10,2 proc.), ścier drzewny, papier i wyroby - (9,6 proc.), tworzywa sztuczne i wyroby z nich - (8,9 proc.).

W imporcie z Estonii główne pozycje stanowią: maszyny i urządzenia, elektronika - (36,1 proc.), drewno i wyroby z drewna - (28,6 proc.), produkty mineralne - (9,7 proc.), materiały i wyroby włókiennicze - (4,2 proc.). Udział Polski w handlu zagranicznym Estonii jest nieznaczny i wynosi w estońskim eksporcie - 0,6 proc. a w estońskim imporcie - 1,7 proc.

Według danych na koniec III kw. 2000 r. wartość polskich inwestycji w Estonii wyniosła 4,3 mln EEK, a estońskich w Polsce ok. 10 mln EEK. (1 EEK = 0,23 PLN). Największe polskie inwestycje w Estonii to: zakup przez Bank Handlowy akcji największego estońskiego banku Hansapank i zakup przez POLSAT estońskiego kanału telewizyjnego TV 1.

Źródło: dane Ministerstwa Gospodarki, CIHZ.


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas