Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Rosja

  Obwód Kaliningradzki 2002  

   Priorytetowe projekty inwestycyjne.

Administracja Obwodu Kaliningradzkiego przekazała stronie polskiej wykaz 14 priorytetowych projektów inwestycyjnych w tym regionie. Wykaz ten jest odpowiedzią na polską ofertę eksportową pn. "Pakiet dla Kaliningradu", który przekazano stronie rosyjskiej w marcu 2002r.

Administracja Obwodu Kaliningradzkiego zaprasza polskie podmioty gospodarcze do udziału w przetargach na realizację konkretnych projektów inwestycyjnych.

Poniżej przekazujemy podstawowe informacje o projektach oraz nazwy i adresy poszczególnych inwestorów/ inicjatorów projektów.

Bliższe informacje o projektach inwestycyjnych zawiera strona internetowa www.sez.kaliningrad.gov.ru/projekty. MGPiPS poleca także bezpośredni kontakt z inwestorami/organizatorami wybranego projektu inwestycyjnego.

Resort zainteresowany jest szerokim upowszechnieniem informacji o projektach wśród polskich przedsiębiorców i jednocześnie oczekuje na informacje o podjętych rozmowach z partnerami rosyjskimi na temat możliwości realizacji niżej wymienionych projektów przez polskich wykonawców. Jednocześnie MGPiPS deklaruje wspieranie działań polskich podmiotów, podejmujących się realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych w Kaliningradzie.

Korespondencję w tych sprawach prosimy kierować na adres: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 00 - 507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel: 629-77-73 lub 628-29-50, fax: 693-40-19 lub 693-40-20

Ponadto bliższe informacje o rynku rosyjskim można uzyskać w polskich wydziałach ekonomiczno-handlowych w Moskwie i Kaliningradzie (pełne dane teleadresowe na stronie: www.mgpips.pl, w części świat/placówki zagraniczne/dane teleadresowe)

Priorytetowe projekty inwestycyjne Obwodu Kaliningradzkiego:

 1. Budowa elektrociepłowni TEC 2
  Kaliningradzka TEC-2 zaprojektowana na bazie parowo-gazowej technologii

  Podstawowe informacje:

  • Elektrociepłownia stanowić będzie centralę ciepłowniczą, zapewniającą produkcję energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem gazu ziemnego; Okres realizacji inwestycji - około 5 lat, w tym pierwszy etap - 3 lata; Obiekt włączony w federalny program celowy rozwoju Obwodu Kaliningradzkiego na okres do 2010 r.;
  • Przewidywane nakłady inwestycyjne (w cenach z 2001 r.) - 13.100 mln rubli, w tym środki własne 1.205 mln rubli, środki budżetowe 1.901 mln rubli, kredyty 9.994 mln rubli;
  • Inwestor: OAO "Kaliningradzka TEC 2"; 236034 Kaliningrad, piereułok Energetyków 2; tel (0.070112) 46 33 21 fax 43 24 01 lub 59 37 95, e-mail: adm@tec2.yantar.energo.ru
  • Uwaga: przetarg rozstrzygnięty w 2002 r., jednakże w dalszym ciągu istnieje możliwość nawiązania współpracy z rosyjskimi i białoruskimi firmami na zasadzie podwykonawstwa robót lub dostaw

 2. Modernizacja elektrociepłowni w Swietłom

  Podstawowe informacje:

  • Rozbudowa i modernizacja technicznego wyposażenia elektrociepłowni, która stanowi jedną z większych w Obwodzie Kaliningradzkim; modernizacja ma na celu zmianę systemu produkcji energii - spalanie gazu ziemnego;
  • Rozbudowa elektrociepłowni przewidziana jest na kilka etapów, w tym demontaż istniejących urządzeń oraz budowę gazociągu;
  • Po rekonstrukcji i modernizacji obiekt będzie parowo- gazową elektrownią;
  • Termin realizacji inwestycji: 2002-2006
  • Wartość inwestycji (w cenach z 2001 r.) - 1.682 mln rubli, w tym środki własne - 372 mln rubli, środki budżetowe - 88 mln rubli, kredyty 1.222,0 mln rubli;
  • Inwestor projektu: OAO Jantarenergo, 236040 Kaliningrad, ul.Teatralna 34, tel. (0.070112) 436514, fax 43 60 26

 3. Budowa portu w Bałtijsku

  Podstawowe informacje:

  • Budowa 12 głębokowodnych nabrzeży w rejonie Wastocznyj do przeładunku towarów masowych, kontenerów, środków transportu, nawozów sztucznych, gazów sprężonych i oczyszczonych produktów naftowych.
  • Realizację projektu zaplanowano dwuetapowo na 7 lat;
  • Wartość inwestycji 5.200 mln rubli, w tym środki własne 1.600 mln rubli, środki budżetowe 1.000 mln rubli, kredyty 2.600 mln rubli
  • Inwestor projektu: Morska Administracja Portu "Kaliningrad", Kaliningrad, ul. Portowa 24; tel (0.070112) 44 55 34; fax 47 22 17

 4. Modernizacja i remont stoczni JANTAR

  Podstawowe informacje:

  • Rekonstrukcja i reorganizacja przedsiębiorstwa produkcyjnego - budowa statków pasażerskich, platform pływających i remonty takich jednostek;
  • Cel - zwiększenie mocy produkcyjnych do 80% w 2005 r.
  • Okres realizacji inwestycji 2002-2010
  • Wartość inwestycji 976 mln rubli, w tym środki własne 488 mln rubli, środki budżetowe zero, kredyty 488 mln rubli
  • Inwestor projektu: OAO "PSZ Jantar" 236002 Kaliningrad, ul. Transportnyj tupik 10, tel/fax (0.070112) 44 13 64

 5. Rekonstrukcja obiektów bazy produkcyjnej do budowy i remontu statków

  Podstawowe informacje:

  • Inwestycja powstanie na terytorium stoczni remontowej w Swietłom (własność skarbu państwa)
  • Realizacja projektu w latach 2002-2003
  • Wartość inwestycji 158 mln rubli, w tym środki własne 59,05 mln rubli, kredyty 98,5 mln rubli
  • Inwestor projektu: OOO"Swietłowskaja Kompania Sudoremontnaja" 238340 Obwód Kaliningradzki, Swietłoj ul. L.Czajkonoj 1; tel (0.0701152) 22 041, e-mail: spk@baltnet.ru

 6. Modernizacja podziemnych zbiorników gazu GAZOIL

  Podstawowe informacje:

  • Budowa zbiorników do przechowywania gazu ziemnego o pojemności 800 m3; organizacja antyimportowej produkcji soli warzonej o docelowej mocy produkcyjnej 400 tys ton rocznie
  • Wartość inwestycji 3.061,8 mln rubli, w tym środki własne 989,3 mln rubli, kredyty 2.072,5 mln rubli
  • Inwestor projektu: ZAO GAZ OIL; 236010 Kaliningrad, ul. Nachimowa 14; tel (0.070112) 22 94 07, fax 22 94 46 lub 22 94 50

 7. Zagospodarowanie złoża ropy naftowej D-6 na szelfie morza Bałtyckiego

  Podstawowe informacje:

  • Kwarcowskoje D-6 stanowi największe, pod względem zasobów, złoże ropy naftowej w Obwodzie Kaliningradzkim. Położone jest w odległości 23 km od brzegu Bałtyku;
  • Okres realizacji inwestycji 2001-20012
  • Wartość inwestycji 7.071 mln rubli, w tym środki własne 3.371 mln rubli, kredyty 3.700 mln rubli
  • Inwestor: OAO "Łukoil-Kaliningradmorneft"; 236039 Kaliningrad, ul.Kijewskaja 23; tel (0.070112) 58 00 22; fax 58 19 99

 8. Zaprojektowanie i zorganizowanie produkcji domów drewnianych - spółka DNK

  Podstawowe informacje:

  • Organizacja produkcji elementów domów drewnianych z sosny syberyjakiej; Przygotowanie terenu i budowa bazy, wyposażenie zakładu w urządzenia do obróbki drewna. Surowiec do produkcji będzie dostarczany ze wschodniej Syberii;
  • Wartość inwestycji 2,3 mln rubli, w tym środki własne 0,3 mln rubli, kredyty 2,0 mln rubli
  • Inwestor: OOO DNK 236029 Kaliningrad, ul. Oziernaja 9; tel (0.070112) 51 66 22 lub 32 25 33; e-mail: dnk@baltnet.ru

 9. Produkcja olejów roślinnych, paczkowane nasiona słonecznika i rzepaku - gospodarstwo rolne ELITA

  Podstawowe informacje:

  • Rozszerzenie produkcji olejów roślinnych, montaż urządzeń do produkcji olejów oraz budowa dróg dojazdowych na terenie i do zakładów produkcyjnych;
  • Wartość inwestycji 162 mln rubli, w tym środki własne - zero, kredyty 162 mln rubli
  • Inwestor: GR "Elita"; 238640 Obwód Kaliningradzki, Polesskij; tel./fax (0.0701158) 23796

 10. Modernizacja zakładu przetwórstwa mlecznego AGRONIEMEN

  Podstawowe informacje:

  • Utworzenie na bazie istniejącego przedsiębiorstwa nowoczesnej produkcji wyrobów mleczarskich z wydłużonym okresem przechowywania oraz produkcja mleka w proszku;
  • Zakres: techniczne i technologiczne unowocześnienie zakładu, budowa drugiej i trzeciej linii produkcyjnej;
  • Realizacja projektu 2002-2003
  • Wartość inwestycji 157,8 mln rubli, w tym środki własne 31,9 mln rubli, kredyty 125,9 mln rubli;
  • Inwestror: OOO AGRONEMEN; 238710 Obwód Kaliningradzki, p.Miczurinskij, ul.Sowchoznaja 2 a; tel (0.070112) 31 00 32; fax 31 02 99, e-mail: fpg@gazinternet.net

 11. Budowa nowoczesnego kompleksu chłodni przeznaczonej do przechowywania schłodzonej i zamrożonej żywności - spółka DH

  Podstawowe informacje:

  • Budowa chłodni wysokiego składowania zamrożonej (minus 25 stopni C) żywności oraz składowanie żywności schłodzonej
  • Wartość inwestycji 43,9 mln rubli, w tym środki własne 10,2 mln rubli, kredyty 33,7 mln rubli;
  • Inwestor: OOO "Targowyj Dom ANFROST"; 236000 Kaliningrad, ul. Janałowa 2; tel tel (0.070112) 55 58 80; fax 27 31 97, e-mail: anfrost@gazinternet.net

 12. Rozwój przetwórstwa owocowego - "Zakłady Przetwórstwa Owocowego" Sowieck

  Podstawowe informacje:

  • Budowa zakładów produkcji konserw w Sowiecku o mocy produkcyjnej 15 mln puszek przeliczeniowych rocznie;
  • Inwestycja realizowana będzie na terytorium niedokończonej inwestycji. Bazę surowcową produkcji stanowić będzie produkcja rolna miejscowych producentów.
  • Wartość inwestycji 204,5 mln rubli, w tym środki własne 14,5 mln rubli, kredyty 190 mln rubli
  • Inwestor: OAO "Sowietskij Płodokonserwnyj Zawod"; 238700 Obwód Kaliningradzki, Sowietsk, ul.Bolnicznaja 1; tel/fax (0.070112) 46 71 75

 13. Organizacja produkcji żywności - Sowieck

  Podstawowe informacje:

  • Rekonstrukcja i budowa pomieszczeń produkcyjnych oraz wyposażenie załadu w maszyny i urządzenia do produkcji żywności typu: wyroby mleczarskie (przerób 10 ton na dobę), wyroby mięsne wędzone (przerób 64 ton surowca miesięcznie);
  • Budowa obiektu do hodowli świń, docelowo 15 tys ton mięsa miesięcznie;
  • Wartość inwestycji 153,8 mln rubli, w tym środki własne 25,7 mln rubli, kredyty 128,1 mln rubli'
  • Inwestor: OOO "Kaliningradprod-DMB"; 236029 Kaliningrad, ul. Gajdara 93/138; tel/fax (0.070112) 70 60 77

 14. Montaż autobusów

  Podstawowe informacje:

  • Utworzenie zakładu montażu autobusów miejskich - docelowo 350 jednostek rocznie. Wybrany typ autobusu miejskiego - Neoplan
  • Uczestnicy projektu: OAO "Awtotor BMW", "ROSNIC Technika Nieczernoziemnaja", polskie przedsiębiorstwa;
  • Wartość inwestycji 193 mln rubli, w tym środki własne 39 mln rubli, kredyty 154 mln rubli
  • Inwestor: OAO "Mieżregionalnaja Korporacja Rassija"; 236000 Kaliningrad, ul. Suworowa 41 a; tel (0.070112) 57 76 59; fax 44 24 45 Uwaga: Wartość inwestycji we wszystkich projektach podana została w cenach 2001 r. Średnioroczny kurs rubla do dolara w 2001 r. wynosił około 29,5 RUR/1 USD .

Uwaga: Wartość inwestycji we wszystkich projektach podana została w cenach 2001 r.
Średnioroczny kurs rubla do dolara w 2001 r. wynosił około 29,5 RUR/1 USD

Źródło: Opracowanie rządowe - MGPiPS

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas