Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki


Powrót


Ukraina

  Handel Polski z Ukrainą do 2000 roku.  

W roku 2000 nastąpił wzrost wzajemnej wymiany handlowej między Polską a Ukrainą. Ta tendencja utrzymuje się i w roku bieżącym. Największą dynamikę wzrostu polskiego eksportu odnotowano w zakresie węgla, wyrobów przemysłu elektromaszynowego oraz lekkiego. Wzrost importu z Ukrainy dotyczył większości grup towarowych - głównie produktów mineralnych, wyrobów przemysłu chemicznego, wyrobów z kamienia, gipsu i cementu. Według danych za dwa miesiące roku 2000, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, dynamika polskiego eksportu wyniosła 112,5 proc., zaś importu - 69,3 proc. Łączna wartość bezpośrednich inwestycji z Polski do gospodarki ukraińskiej wynosi 62 mln USD. Na przestrzeni 2000 r. odnotowano wzrost w tej dziedzinie o 14 proc.

W 2000 r. Ukraina była dla Polski 12-tym rynkiem zbytu i zajmowała odpowiednio 21 pozycję w imporcie. Struktura polskiego eksportu do Ukrainy była rozproszona i główne miejsce zajmowały wyroby przemysłu chemicznego (21 proc.), w tym produkty przemysłu chemicznego - 10,9 proc. i tworzywa sztuczne, kauczuk - 10,1 proc.

Artykuły rolno-spożywcze stanowiły łącznie 15,4 proc. eksportu do Ukrainy, w tym produkty pochodzenia roślinnego 5,4 proc., gotowe artykuły spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe 8,5 proc. Wyroby przemysłu lekkiego stanowiły 14,2 proc. eksportu, w tym wyroby włókiennicze 7,1 proc., a obuwie 6,5 proc. Wyroby przemysłu elektromaszynowego stanowiły 15,3 proc., w tym maszyny i urządzenia mechaniczne i sprzęt elektryczny 11,2 proc. Meble i artykuły oświetleniowe stanowiły 8,8 proc. eksportu do Ukrainy. Wzrost eksportu do Ukrainy w roku 2000 wystąpił we wszystkich grupach towarowych oprócz artykułów rolno-spożywczych. Największą dynamikę wzrostu odnotowano w zakresie produktów mineralnych (niemal trzykrotny wzrost wywozu węgla), wyrobów przemysłu elektromaszynowego (+44 proc.), oraz lekkiego (+34 proc.). Największe pozycje w polskim eksporcie to meble - 52 mln USD, węgiel - 41 mln USD, obuwie - 32 mln USD, a także kawa, środki higieny, kosmetyki, artykuły czystościowe. Wzrost importu z Ukrainy dotyczył większości grup towarowych - przede wszystkim produktów mineralnych (+84 proc.), wyrobów przemysłu chemicznego (+89 proc.), wyrobów z kamienia, gipsu i cementu (+67 proc.). Największe pozycje w polskim imporcie to: rudy żelaza - 129 mln USD, gaz ziemny - 80 mln USD, oleje ropy naftowej - 18 mln USD, kazeina - 16 mln USD, a także wyroby walcowane, drewno, żelazostopy, złom żeliwny, stalowy i aluminiowy. Wg danych za 2 m-ce br. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dynamika eksportu wyniosła 112,5 proc., importu natomiast 69,3 proc.

Polsko ukraińska wymiana towarowa 1992 - 2000 r. oraz jej dynamika

 
Eksport
Import
Obroty
Saldo
Rok mln USD Dynamika mln USD Dynamika mln USD Dynamika  
1992 161,6 100,0 123,8 100,0 275,4 100,0 37,8
1993 187,5 116,0 201,1 162,4 388,6 141,1 71,5
1994 280,4 149,5 204,9 101,9 485,3 124,9 75,5
1995 742,6 264,8 290,8 141,9 1033,4 212,9 451,8
1996 977,8 131,6 418,5 144,3 1396,3 135,2 559,3
1997 1206,8 123,4 415,5 99,3 1622,3 116,2 791,3
1998 1086,4 89,9 377,2 90,8 1462,3 90,1 +709,2
1999 702,2 64,6 338,4 89,7 1040,6 71,1 +363,8
2000 798,2 113,5 475,4 140,4 1.273,6 122,4 +322,8

Źródło: dane Ministerstwa Gospodarki.


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas