Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Wyższe Uczelnie
· Gdańsk Uniwersytet
· Katowice AE
· Kraków AE
· Poznań AE
· Warszawa CC
· Warszawa SGH
· Warszawa WSDG
· Warszawa WSE
· Warszawa WSE i Z
· Warsz. WSH i FM
· Warszawa WSH i P
· Warszawa WSZ i M
· Wrocław AE

 • \Warszawa\WSH i FM

 •      \Warszawa\WSH i FM


   Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych

  KADRA AKADEMICKA

  Profesorowie

  1. prof. dr hab. Sławomir Dorosiewicz – nauki ekonomiczne, matematyka, metody ilościowe
  2. prof. dr hab. Janusz Gudowski – nauki ekonomiczne, MSG, Geografia ekonomiczna
  3. prof. dr hab. Michał Kelles – Karuz – Rektor
  4. prof. dr hab. Andrzej Kierczyński – polityka gospodarcza
  5. prof. dr hab. Dariusz Kozerawki – historia, bezpieczeństwo, procesy integracyjne w Europie
  6. prof. dr hab. Stefan Kurowski – polityka gospodarcza, teoria ekonomii
  7. prof. dr hab. Jan Lipiński – teoria ekonomii, polityka gospodarcza
  8. prof. dr hab. Jerzy Macewicz – zajęcia na turystyce
  9. prof. dr hab. Piotr Madajczyk – zajęcia na kierunku europeistyka
  10. prof. dr hab. Czesław Maj – międzynarodowe stosunki gospodarcze
  11. prof. dr hab. Zygmunt Mańkowski – zajęcia z historii
  12. prof. dr hab. Jadwiga Muszyńska – nauki humanistyczne
  13. prof. dr hab. Edward Olszewski – zajęcia z historii
  14. prof. dr hab. Władysław Ratyński – zajęcia na kierunku europeistyka
  15. prof. dr hab. Eugeniusz Rychlewski – nauki ekonomiczne
  16. prof. dr hab. Adam Szeworski – teoria ekonomii, polityka gospodarcza
  17. prof. dr hab. Wacław Szymanowski – zarządzanie marketingiem usług
  18. prof. dr hab. Bogusława Urbaniak – zarządzanie zasobami ludzkimi, ekonomia
  19. prof. dr hab. Krzysztof Warchałowski – zajęcia na kierunku europeistyka
  20. prof. dr hab. Stanisław Wiech – nauki humanistyczne
  21. prof. dr hab. Ryszard Wilczyński – teoria ekonomii, finanse międzynarodowe, Economics of open economy

  Doktorzy

  1. dr Tomasz Bardziński – prawoznawstwo
  2. dr Piotr Bartosiewicz – geografia polityczna, MSG
  3. dr Dorota Bem – makroekonomia
  4. dr Dorota Bronk – psychologia
  5. dr Tomasz Browarek – nauka o polityce, wstęp do badań politycznych
  6. dr Paweł Bucoń – zarys prawa cywilnego i postępowanie cywilnego
  7. dr Krzysztof Cywiński – historia myśli ekonomicznej
  8. dr Janusz Daszkiewicz – zarządzanie kapitałem ludzkim
  9. dr Michał Domagała – prawo administracyjne
  10. dr Łukasz Domański – prawo
  11. dr Zygmunt Domański – przestrzeń i społeczeństwo , geopolityka, MSG
  12. dr Stanisław Duda – historia myśli ekonomicznej
  13. dr Adam Duszyk – nauki humanistyczne
  14. dr Kinga Dziwańska – psychologia
  15. dr Maria Gagacka – socjologia
  16. dr Anna Gołębiowska – prawo, ubezpieczenia
  17. dr Dariusz Góra – Szociński – polityka gospodarcza i społeczna, metodologia badań politycznych
  18. dr Zofia Grodek – Milczarek – historia gospodarcza
  19. dr Mirosława Grodzka – gospodarowanie kapitałem ludzkim
  20. dr Jerzy Gryz – prawo dyplomatyczne i konsularne, historia
  21. dr Jan Gulak – podstawy prawa administracyjnego
  22. dr Halina Hebda – Grabowska – wnioskowanie statystyczne
  23. dr Krzysztof Hofman – pieniądz i bankowość, finanse
  24. dr Anna Irzyńska – ekonomika w turystyce i rekreacji
  25. dr Jan Izdebski – prawo międzynarodowe publiczne
  26. dr Maciej Kajser – wnioskowanie statystyczne
  27. dr Katarzyna Karaskiewicz – historia architektury, kultury i sztuki
  28. dr Rafał Kasprzak – teoria przedsiębiorstwa
  29. dr Beata Klocek di Biasio – zajęcia na kierunku europeistyka
  30. dr Piotr Knyziak – informatyka
  31. dr Zbigniew Kobyliński – architektury systemów przetwarzania informacji
  32. dr Teresa Kondrakiewicz – międzynarodowe stosunki gospodarcze
  33. dr Daniel Korona – Organizacja Rynku i Konkurencja
  34. dr Artur Kowalczyk – marketing bankowy
  35. dr Piotr Kownacki – ekonomika krajów Orientu
  36. dr Zdzisław Kowalski – nauki humanistyczne
  37. dr Beata Kozaczyńska – zajęcia na wydziale turystyki
  38. dr Zygmunt Królak – rynek kapitałowy i pieniężny
  39. dr Ryszard Krzyżanowski – kongresy, konferencje
  40. dr Dariusz Kupisz – nauki humanistyczne w zakresie historii
  41. dr Katarzyna Kurek – rynki kapitałowe i finansowe
  42. dr Janusz Kurowski – makroekonomia
  43. dr Rafal Kusy – finanse przedsiębiorstwa i zarządzanie finansowe, ekonomia
  44. dr Dariusz Kuziel – zajęcia na kierunku turystyka
  45. dr Marcin Kwiecień – historia stosunków międzynarodowych
  46. dr Joanna Landmesser – mikroekonomia, organizacja rynku i konkurencja
  47. dr Krystyna Leszczyńska – ustrój polityczny RP, prawo konstytucyjne
  48. dr Wojciech Lewandowski – historia doktryn politycznych, współczesne systemy polityczne
  49. dr inż. Beata Lewczuk – Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, ekonomia
  50. dr Tadeusz Łamacz – finanse międzynarodowe, finanse publiczne
  51. dr Artur Łuszczyński – system polityczny RP
  52. dr Elżbieta Maciek – nauka o polityce
  53. dr Sławomir Maj – historia administracji
  54. dr Mirosław Matosek – ekonomika rynku pracy
  55. dr Adam Mazur – nauki humanistyczne w zakresie socjologii
  56. dr Dorota Mikulska – makroekonomia
  57. dr Olga Ostaszewska – makroekonomia
  58. dr Kazimierz Ostaszewski – prawo gospodarcze
  59. dr Wiera Paradowska – psychologia
  60. dr Zofia Pawłowska – statystyka, podstawy ekonometrii
  61. dr Sebastian Piątkowski – historia
  62. dr Eugeniusz Piedziuk – przetwarzanie rozproszone
  63. dr Krzysztof Pirecki – socjologia
  64. dr Jacek Piszewski – polityka integracji europejskiej
  65. dr Andrzej Przedpełski – nauki humanistyczne
  66. dr Grzegorz Radzikowski – nauki techniczne, zajęcia z zakresu informatyki
  67. dr Marian Rosiak – gospodarowanie kapitałem ludzkim
  68. dr Piotr Rozwadowski – MSG
  69. dr Agnieszka Rymsza – psychologics
  70. dr Dorota Sitnik – makroekonomia
  71. dr Barbara Sokołowska – historia filozofii
  72. dr Ewa Sońta – Drączkowska – zarządzanie projektami
  73. dr Anna Spólna – historia prasy polskiej
  74. dr Ewa Stankiewicz – zajęcia na kierunku europeistyka
  75. dr inż. Ernest Staroń – systemy klasy ERP
  76. dr Marek Stefaniuk – prawo gospodarcze
  77. dr Grzegorz Szulczewski – nauka o państwie, filozofia
  78. dr Ryszard Szuster – wspólna polityka zagraniczna…
  79. dr inż. Andrzej Tadeusiak – bezpieczeństwo i ochrona danych
  80. dr Barbara Trzcińska – geografia ekonomiczna
  81. dr Waldemar Ziemski – informatyzacja organizacji zarządzanie systemami informatycznymi
  82. dr Jacek Wędrowski – prawo gospodarcze, wstęp do wiedzy o państwie i prawie
  83. dr Piotr Witkowski – polityka celna
  84. dr Konrad Woliński – prawo dyplomatyczne i konsularne
  85. dr Sławomir Woźniak – zarządzanie logistyką, ekonomika i organizacja małych i średnich przedsiębiorstw
  86. dr Krzysztof Wójcik – nauki humanistyczne w zakresie historii
  87. dr Magdalena Złocka – Dąbrowska – zajęcia na kierunku europeistyka
  88. dr Waldemar Ziemski – modelowanie procesów informacyjnych w gospodarce


  Program studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie i marketing w specjalności "Zarządzanie marketingowe" i "Marketing międzynarodowy"

  STUDIA LICENCJACKIE

  Przedmioty - Rok I Rok II Rok III

  Makroekonomia
  Mikroekonomia
  Matematyka
  Badania operacyjne
  Ekonometria (z prognozowaniem)
  Statystyka ogólna
  Podstawy prawa
  Podstawy rachunkowości
  Filozofia
  Psychologia
  Socjologia
  Informatyka
  Historia gospodarcza
  Teoria koniunktury
  Geografia ekonomiczna
  Polityka gospodarcza
  Wychowanie fizyczne

  Rok I Rok II Rok III

  Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  Podstawy podejmowania decyzji. Teoria gier
  Prawo gospodarcze
  Finanse
  Wstęp do marketingu
  Podstawy teorii organizacji i zarządzania
  Prawo międzynarodowe
  Pieniądz i bankowość
  Zarządzanie strategiczne
  Etyka w działalności gospodarczej
  Podstawy finansów przedsiębiorstwa
  (z analizą projektów gospodarczych)
  Metodyka budowy biznes planu
  Funkcjonowanie Unii Europejskiej

  Rok I Rok II Rok III

  Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorstw
  Prawo handlowe
  Zarządzanie i planowanie marketingowe
  Marketing w usługach i handlu
  Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem
  Zarządzanie zasobami ludzkimi
  Metody ilościowe w marketingu
  Marketing międzynarodowy
  Zarządzanie marketingowe
  Organizacja i technika handlu zagranicznego
  Zarządzanie operacyjne produkcją
  Rachunkowość menedżerska
  Zarządzanie logistyką
  Negocjacje w handlu międzynarodowym
  Badania rynkowe
  Seminarium dyplomowe


  Program studiów II-go stopnia na kierunku Ekonomia w specjalnościach: Zarządzanie marketingowe, Marketing międzynarodowy, Zarządzanie zasobami ludzkimi.

  STUDIA UZUPENIAJĄCE MAGISTERSKIE

  Przedmioty - Rok I Rok II

  Makroekonomia
  Mikroekonomia
  Metody ilościowe w działalności gospodarczej
  Makroekonomia II
  Mikroekonomia II
  Matematyka II
  Ekonometria II
  Strategia rozwoju firmy
  Zarządzanie jakością
  Badania reprezentacyjne
  Metody statystyczne
  Prawo pracy
  Teoria cen z zastosowaniem
  Planowanie i kontrola strategiczna
  Zarządzanie w otoczeniu wielokulturowym
  Psychologia zarządzania
  Psychologia
  Ekonomika rynku pracy
  Demograficzne uwarunkowania stanowisk pracy
  Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem
  Funkcjonowanie gospodarki otwartej. Teoria i praktyka
  Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
  Wartościowanie stanowisk pracy
  Marketing instytucjonalny
  Historia myśli ekonomicznej
  Organizacja rynku i konkurencja
  Zarządzanie marketingiem w biznesie międzynarodowym
  Zarządzanie marketingiem usług
  Zarządzanie innowacjami
  Zarządzanie przez wartości
  Człowiek wobec wyzwań współczesności
  Etykieta w biznesie
  Polityka społeczna
  http://www.wshifm.edu.pl/
   

  Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas