Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Obsługa handlu
« Eksport
« Kooperanci
· Jednostki wykorzystywane w transporcie
· Zamiana jednostek amerykańskich na metryczne
· Wymiary kontenerów oceanicznych
· Wymiary kontenerów lotniczych

  Zamiana jednostek USA na metryczne.     Metryczne na amerykańskie

Jednostki metryczne Pomnóż przez Wartość w US jednostkach
Długość
millimeter x 0.0394 = inches
centimeter x 0.3937 = inches
meters x 3.2808 = feet
meters x 1.0936 = yards
kilometers x 0.6214 = miles
Powierzchnia
sq. cm. x 0.155 = sq. inches
sq. meters x 1.1960 = sq. yards
sq. meters x 0.3861 = sq. miles
hectares x 2.4710 = acres
Waga
grams x 0.0353 = ounces
kilograms x 2.2046 = pounds
tonnes x 1.1 = short tons
Pojemność
milliliters x 0.0338 = fluid ounces
liters x 2.1134 = pints
liters x 1.0567 = quarts
liters x 0.2642 = gallons
cu. meters x 35.3145 = cubic feet
cu. meters x 1.3079 = cubic yards
Temperatura
centigrade x 1.8 (+32) = fahrenheit

 

   Amerykańskie na metryczne

Jednostki amerykańskie Pomnóż przez Wartość w metrycznych jednostkach
Długość
inches x 2.54 = centimeters
feet x 30.48 = centimeters
yards x x 0.9144 = meters
miles x 1.6093 = kilometers
Powierzchnia
sq. inches x 6.452 = sq. cm.
sq. feet x 0.0929 = sq. meters
sq. yards x 0.8361 = sq. meters
sq. miles x 2.59 = sq. kilometers
acres x 0.4047 = hectares
Waga
ounces x 28.3495 = grams
pounds x 0.4536 = kilograms
short tons x 0.9072 = tonnes
Pojemność
fluid ounces x 29.574 = milliliters
pints x 0.4732 = liters
quarts x 0.9463 = liters
gallons x 3.7853 = liters
cubic feet x 0.0283 = cubic meters
cubic yards x 0.7646 = cubic meters
Temperatura
fahrenheit -32 (/1.8) = centigrade


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas