Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Pracownicy
« Psychologia

  Psychologia - R.M Yerkes i J.B.Dodson.  

Optymalny poziom motywacji określono na podstawie badań eksperymentalnych, których wyniki ujęto w dwa prawa, zwane prawami Yerkesa - Dodsona. Dwaj profesorowie Uniwersytetu Yale - R.M Yerkes i J.B.Dodson sformułowali swoje prawa na podstawie wykonanych eksperymentów ze szczurami w 1908r. Po czasie zorientowano się, że prawa te odnoszą się również do ludzi.

  1. W miarę wzrostu natężenia motywacji sprawność działania wzrasta do pewnego poziomu, po czym zaczyna spadać, a przy bardzo wysokim natężeniu emocji motywujących sprawność działania znów jest niska. Funkcja przebiega w kształcie odwróconej litery U. Dla każdego zadania istnieje zatem optymalny poziom motywacji, przy którym zadanie to jest wykonywane najlepiej.
  2. W rozwiązywaniu zadania łatwego największą sprawność działania osiąga się przy wysokim poziomie motywacji, zaś w rozwiązaniu zadań trudnych - przy niskim poziomie motywacji. Źle wykonujemy zadania złożone gdy jesteśmy nadmiernie pobudzeni.

R.M Yerkes i J.B.Dodson prowadzili badania motywując do działania negatywnymi emocjami. Część uczonych, z Abrachamem Maslowem, twierdziła, że emocje pozytywne pobudzają twórczość, nawet gdy są bardzo silne.
W badaniach uwzględniano siłę bodźca a nie poziom przeżywanych emocji.
Powyższe dwa prawa odnoszą się do sytuacji narzuconych z zewnątrz, a nie tych, które organizujemy sobie sami.Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas