Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Pracownicy
« Psychologia

  Psychologia zarządzania.  
Spis Treści
 
Clayton Paul Alderfer :: Motywacja
Richard Bandler :: NLP I
Peter F. Drucker :: Skuteczny menedżer
Peter F. Drucker :: Zarządzanie przez cele
Richard Bandler :: NLP II
Henri Fayol :: Fundamenty zarządzania
Roger Fisher :: Negocjacje
Zygmunt Freud :: Podświadomość
Daniel Goleman :: Inteligencja emocjonalna
Thomas Gordon :: Komunikacja
Larry E. Greiner :: Proces rozwoju organizacji
Ronald A. Heifetz :: Praca adaptacyjna
Ronald A. Heifetz :: Praca adaptacyjna I
Charles Handy :: Kultura organizacji
Frederick Irving Herzberg :: Potrzeby
John P. Kotter :: Wizja i planowanie
Kurt Lewin :: Dynamika grupy
Abraham Maslow :: Potrzeby
Abraham Maslow I :: Potrzeby
Elton Mayo :: Efekt Hawthorne
Douglas McGregor :: Czynniki motywacyjne
Federigo Damasio Pareto :: Reguła 20/80
Martin Seligman :: Psychologia pozytywna
Thomas J. Peters :: Poszukiwanie doskonałości
Frederick W. Tylor :: Task Management
Yerkesa - Dodsona :: Motywacje
Abraham Zaleznik :: Menedżerowie i Liderzy

Financial Times zestawił listę najważniejszych książek z dziedziny zarządzania. Spis opublikowano w 1998 roku.

 1. Niccoló Machiavelli, "Książę" (1500);
 2. Adam Smith, "Bogactwo narodów" (1776);
 3. Frederick W. Taylor, "Zasady zarządzania naukowego" (1911);
 4. Henri Fayole, "Zarządzanie ogólne i przemysłowe" (1916);
 5. Henry Ford, "Moje życie i praca" (1923);
 6. James Champy, Michael Hammer, "Reengineering firmy" (1933);
 7. Dale Carnegie, "Jak zyskać przyjaciół i wpływać na ludzi" (1937);
 8. Mary Parker Follet, "Dynamiczne administrowanie" (1941);
 9. Peter F. Drucker, "Praktyka zarządzania" (1954);
 10. Abraham Maslow, "Motywacja i osobowość" (1954);
 11. C. N. Parkinson, "Prawo Parkinsona" (1958);
 12. Frederick Herzberg, "Motywacja do pracy" (1959);
 13. Douglas McGregor, "Ludzka strona przedsiębiorstwa" (1960);
 14. Ted Levitt, "Innowacje w marketingu" (1962);
 15. Alfred Chandler, "Strategia i struktura" (1962);
 16. Alfred P. Sloan, "Moje lata z General Motors" (1963);
 17. Igor Ansoff, "Strategia firmy" (1965);
 18. Philip Kotler, "Zarządzanie a marketing" (1967);
 19. Chris Argyris, Donald Schon, "Szkolenie w firmie" (1978);
 20. James MacGregor Burns, "Przywództwo" (1978);
 21. Alvin Toffler, "Trzecia fala" (1980);
 22. Michael Porter, "Strategia rywalizacji" (1980);
 23. Richard Pascale, Anthony Athos, "Sztuka zarządzania po japońsku" (1981);
 24. Thomas H. Waterman, "W poszukiwaniu doskonałości" (1982)
 25. W. Edwards Deming, "Wyjście z kryzysu" (1982);
 26. Kenichi Ohmae, "Umysł stratega" (1982);
 27. Rosabeth Moss Kanter, "Mistrzowie zmian" (1983);
 28. Meredith Belbin, "Zespoły w zarządzaniu" (1984);
 29. Warren Bennis, Burt Nanus, "Przywódcy" (1985);
 30. Joseph M. Juran, "Planowanie dla jakości" (1988);
 31. Christopher Bartlett, Sumantra Ghoshal, "Zarządzanie ponad granicami" (1989);
 32. Charles Handy, "Wiek paradoksu" (1989);
 33. Kenichi Ohmae, "Świat bez granic" (1990);
 34. Peter M. Senge, "Piąta dyscyplina" (1990);
 35. Tom Peters, "Zarządzanie wyzwolone" (1992);
 36. Fons Trompenaars, "Na falach kultury" (1993);
 37. Henry Mintzberg, "Rozwój i upadek planowania strategicznego" (1994);
 38. Michael Goold, Andrew Campbell & Marcus Alexander, "Strategia firmy" (1994);
 39. Gary Hamel, C. K. Prahalad, "Rywalizacja z myślą o przyszłości" (1994).


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas