Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Pracownicy
« Psychologia

  Ronald A. Heifetz :: Praca adaptacyjna.  

Ronald A. Heifetz jest wykładowcą w John F. Kennedy School of Government na Uniwersytecie Harvarda. R. A. Heifetz jest autorem książki Leadership Without Easy Answers (Przywództwo bez łatwych odpowiedzi) i jednym z dyrektorów Center for Public Leadership przy swojej uczelni.
Szybkie zmiany rynków, klientów, konkurencji oraz technologii na lokalnych i globalnym rynku, wymuszają zmiany w firmach. Jednym z głównych zadań współczesnego lidera jest mobilizacja ludzi do zmiany zachowań w firmie, w celu podejmowania nowych wyzwań. Takie działania mają nazwę:
= PRACY ADAPTACYJNEJ =
Zadaniem przywódcy jest mobilizowanie ludzi do rozwiązywania ich najistotniejszych problemów. Akcja przebiega pomiędzy znaną rzeczywistością i rysującymi się możliwościami. Polega ona na przechodzeniu od wątpliwości do działania i z powrotem do wątpliwości. Zazwyczaj jest to związane z wychodzeniem poza bezpieczne, znajome schematy i odkrywaniem obszarów o większej złożoności.

Przywództwo adaptacyjne jest trudne, gdyż system stara się zachować istniejące status quo. Ponad to, zazwyczaj wiąże się ze zmianą długoletnich przyzwyczajeń i głęboko zakorzenionych wartości. Takich zmian nie można dokonać wykorzystując władzę, wiedzę techniczną oraz rutynowe działania. Wymagają one działań adaptacyjnych, związanych ze zmianami w sercach i umysłach ludzi. Miarą skutecznego przywództwa jest postęp. Podczas pracy adaptacyjnej najważniejsza jest wielowarstwowa umiejętność bycia obecnym, polegająca na sprawnym interweniowaniu w złożonych systemach. Praca adaptacyjna ma w założeniu naśladować proces kreatywności.


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas