Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Pracownicy
« Psychologia

  Martin Seligman :: Psychologia pozytywna.  
Martin Seligman jest profesorem psychologii w Departamencie Psychologii na Uniwersytecie w Pensylwanii. Był Prezydentem American Psychological Association (APA) - Division of Clinical Psychology. W 1996 roku został wybrany Prezydentem APA.
Generalnie psychologia koncentruje sie na badaniu słabych stron psychiki ludzkiej. W latach 50 -tych XX wieku rozpoczęto badania nad tym co w psychice człowieka jest pozytywne. Natomiast w latach 90 wyłoniła się nowa gałąź psychologii: psychologia pozytywna. Za ojca psychologii pozytywnej uważany jest Martin Seligman ur. 12 sierpnia 1942, autor książek:

Co możesz zmienić, a czego nie możesz. Poradnik skutecznego samodoskonalenia.
Książka ta jest pierwszym dokładnym i opierającym się na faktach przewodnikiem po obszarach psychiki człowieka, które możemy zmienić, i po tych, których zmienić nie można. Lektura książki ułatwia koncentrację na osiąganiu tego co jest rzeczywiście możliwe.

Optymizmu można się nauczyć. Jak zmienić swoje myślenie i swoje życie.
Książka ta to pionierski poradnik pokazujący skuteczne sposoby, które mogą pomóc ci wydobyć się z pesymizmu, zmienić negatywne myślenie i udoskonalić swoje życie. Nie jest to zadanie trudne, o czym przekonuje nas książka. Nie jest to jednak zadanie łatwe, o czym przekonuje nas życie. Rzecz w tym, aby pokonać wewnętrzny opór, aby "chciało się chcieć".

  Psychologia pozytywna w pracy

W psychologii pozytywnej liczą się silne strony człowieka, które nauka ta pomaga rozwijać. Silne strony rozwijamy w pracy. Warunkiem satysfakcji z wykonywanej pracy jest dopasowanie wymagań do możliwości pracownika. Tylko takie zbilansowanie daje satysfakcję z wykonywanych zadań.

Kolejnym źródłem satysfakcji z pracy jest całkowite poświęcenie się wykonywanemu zadaniu. Ma to miejsce w przypadku spełnienia dwóch warunków:

  1. zadanie angażuje silne strony pracownika,
  2. zadanie jest jasno, precyzyjnie określone.

Pracownicy powinni zatem koncentrować się na rozwoju swoich silnych stron oraz radzić sobie ze słabszymi stronami, wykorzystując możliwości związane z podziałem ról w grupach.

Dobry zespół pracowników tworzymy dając ludziom pracę, która:

W takim miejscu pracownicy odnajdują przyjemność, osiągając równocześnie bardzo dobre wyniki.Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas