Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Pracownicy
« Psychologia

  Psychologia - Frederick W. Taylor.  

Frederick W. Taylor (1856 - 1915) był naczelnym inżynierem w Midvale Iron Works. Chcąc osiągnąć wzrost wydajności w firmie uprościł złożone czynności wykonywane przez robotników, do prostych, łatwo powtarzalnych gestów, które mogły być bez trudu przyswojone przez osoby bez doświadczenia. Swoją koncepcję nazwał: Task Management. Z czasem koncepcja Taylora została nazwana "naukowym zarządzaniem". Dzięki "naukowemu zarządzaniu", w XX wieku, wydajność pracy fizycznej wzrosła 50 krotnie.

Uproszczenie czynności produkcyjnych zaproponowane przez Taylora:

  1. zwiększyło ich efektywność,
  2. ułatwiło dobór pracowników do ich realizacji,
  3. uprościło proces szkolenia,
  4. umożliwiło wprowadzenie systemu motywacyjnego, opartego na pomiarze efektywności. System motywacyjny Taylora oparty był na założeniu, że pieniądze są jedynym czynnikiem motywującym pracowników do wydajniejszej pracy.


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas