Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Pracownicy
« Psychologia

  John P. Kotter :: Wizja i planowanie.  
John P. Kotter jest honorowym profesorem nauki o kierowaniu w Harvard Business School. Przez wielu uważany jest za najlepszego na świecie prelegenta z dziedziny kierowania i wdrażania zmian. J. P. Kotter napisał siedem najlepiej sprzedających się książek z zakresu zarządzania. Należy do nich także zatytułowana: Leading Change.

Zdaniem P. Kottera rolą menedżera jest zarządzanie firmą, które polega na porządkowaniu i upraszczaniu rzeczywistości. Przywódcę natomiast wyróżnia umiejętność skutecznego działania w zmiennym otoczeniu.
Silni przywódcy i skuteczni menedżerowie są potrzebni współczesnym firmom. W czasie pokoju armia funkcjonuje dzięki sprawnej administracji. Podczas wojny potrzebne jest jednak przywództwo na wszystkich poziomach.

Zarządzanie bazuje na:

Przywództwo polega na:

Kierunek zmian

Wizja i strategia określają kierunek zmian, wytyczając ramy planowania w firmie. Planowanie, stanowi raczej krótkoterminowe uzupełnienie wizji. Nie określa kierunku, tylko ułatwia utrzymanie w firmie kontaktu z rzeczywistością. Tym samym zabezpiecza firmę od ryzyka.

Jednoczenie ludzi

Przywództwo polega na jednoczeniu ludzi, którzy mogą pomóc w realizacji wizji i strategii firmy. Jest to wyzwanie o charakterze komunikacyjnym. W tym celu konieczne są rozbudowane sieci nieformalnych relacji.

Motywowanie ludzi

Przywódca musi być wiarygodny. Odgórne nakreślenie i zakomunikowanie wizji ułatwia samodzielne podejmowanie decyzji przez pracowników wszystkich szczebli. Przywódcy wyzwalają niezbędną energię u ludzi poprzez:

Zmiana

Inicjatywy pracowników pojawiają się gdy rozwija się w nich zdolności przywódcze. W tym celu istotne jest rzucanie wyzwań młodym ludziom oraz wytyczanie ścieżek karier, ukierunkowujących ich rozwój. Na tej drodze następuje proces przesuwania odpowiedzialności w dół.
Organizacje powinny wyszukiwać osoby z potencjałem przywódczym. Dobrze jest gdy stanowiska na niższych poziomach widoczne są dla menedżerów wyższego szczebla. Menedżerowie powinni być nagradzani za wyszukiwanie i kształtowanie postaw liderów. Takie działanie sprzyja formowaniu kultury firmy skupionej na przywództwie.

Etapy wprowadzania zmian:Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas