Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Pracownicy
« Psychologia

  Psychologia - Douglas McGregor.  
McGregor

Sposób zarządzania menadżera zależy od jego osobistego spojrzenia na pracę ludzi, którymi zarządza. Douglas McGregor (1906 - 1964) był profesorem zarządzania w MIT Sloan School of Management. W1960 w książce "Ludzki aspekt przedsiębiorstwa" przedstawił dwie teorie określające czynniki motywujące pracowników:

  1. Zgodnie z bardziej tradycyjną teorią X przeciętny człowiek ma awersję do pracy. Poszukuje bezpieczeństwa, odrzuca odpowiedzialność, jest mało ambitny. Zatem by go motywować trzeba od niego wymagać, karać go i kontrolować. Takie czynniki motywacyjne możemy nazwać zewnętrznymi. Według współczesnych badań takie podejście do pracy wykazuje ok. 15% pracowników.
  2. Zgodnie z teorią Y wysiłek fizyczny i umysłowy jest dla każdego z nas naturalny jak pożywienie, rozrywka czy odpoczynek. Zatem osoba zintegrowana z grupą czy organizacją da z siebie wszystko, niezależnie od stosowanych sankcji i kontroli. Osoby takie motywujemy do działania poprzez okazywanie zaufania, szkolenie i powierzanie odpowiedzialnych zadań. U tych osób motywacja do pracy płynie z ich wnętrza.

W dobie globalizacji większość firm zdaje sobie sprawę, że ich sukces zależy od umiejętności organizowania wiedzy pracowników, zatem działanie zgodnie z teorią Y staje się naturalne, nawet bez znajomości praw Mc Gregora.Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas