Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Pracownicy
« Psychologia

  Charles Handy :: Kultura organizacji.  
Charles Handy

Charles'a Handy należy uznać za jednego z najwybitniejszych wizjonerów i propagatorów współczesnych koncepcji zarządzania. W swojej książce "Understanding Organizations", z 1981 roku, wskazał na związek pozycji jaką przyjmuje przywódca w danej organizacji, a jej kulturą organizacyjną. Charl Handy wyróżnił cztery podstawowe typy kultur, jakie możemy wyróżnić w organizacji:

  1. kulturę władzy,
  2. roli,
  3. celu (zwaną też zadaniową)
  4. indywidualności (osobową).

Kultura władzy

Firma taka oparta jest na silnym przywództwie. Taka kultura odpowiada raczej firmom rodzinnym, do 15 osób. Decyzje podejmowane są raczej szybko. Jednak wielu decyzji się nie podejmuje, gdy nie ma właściciela. Procedury sprowadzają się do słuchania i wykonywania poleceń szefa.

Kultura roli

W takiej firmie obowiązuje biurokratyczna struktura, oparta na precyzyjnym określeniu zadań poszczególnych jednostek. Każdy pracownik wypełnia w niej określoną rolę, zgodnie z ustalonymi regułami.

Organizacja nastawiona na cele

W firmie o takiej kulturze zespoły formowane są w określonym celu. Pracownicy czerpią satysfakcję z osobistego udziału w przedsięwzięciach oraz z możliwości rozwoju i współpracy. Zespoły powstają jako związki osób chcących realizować określony pomysł. Ludzi spaja wspólna idea. Pomiędzy współpracownikami panuje zaufanie. Organizacje o takiej kulturze mają często charakter rozproszony. Tylko niewielka część osób jest zatrudniona na pełnych etatach. W takich zespołach liderzy dojrzewają powoli. Muszą mieć czas i miejsce by dowieść swojej wartości. Po zrealizowaniu zadania pracownicy się rozchodzą. Liczni liderzy mają duży zakres swobody i ponoszą odpowiedzialność za pracę zespołów.

Kultura indywidualności

W takiej organizacji większość ludzi działa indywidualnie. Są to na przykład zespoły adwokackie lub firmy medyczne.Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas