Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Pracownicy
« Psychologia

  Psychologia - Kurt Lewin.  
Kurt Levin

Kurt Lewin (1890-1947) - psycholog niemiecki, od 1922 pracował na uniwesytecie w Berlinie a w 1932 emigrował do U.S.A. (University of Science and Technology w Ames i Massachusetts Institute of Technology w Cambridge). Kurt Lewin w 1945 roku założył Ośrodek Badania Dynamiki Grupy w Massachusetts. Pojęcie dynamiki grupy Lewina bazuje na 4 zasadach:

  1. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne oddziaływujące na grupę nie powinny być rozpatrywane oddzielnie tylko we wzajemnych relacjach.
  2. Istota grupy nie polega na podobieństwie lub różnicach jej członków, tylko na ich wzajemnych relacjach. Zmiana jednego elementu powoduje zmianę całości.
  3. Grupa to wartości, ustanowione normy, jej członkowie i ich role... Współdziałanie tych sił dąży do stanu quasi-stacjonarnego.
  4. Grupa stanowi całość. W przypadku wprowadzania do niej zmian, grupa jako całość powinna stanowić ośrodek zmiany.

Kurt Levin przedstawił następujące modele sprawowania władzy:

Model Rozmrażanie - Zmiana - Zamrażanie (RZZ)

Kurt Lewin zaproponował model przebiegu zmian organizacyjnych, kładąc w nim nacisk na aspekt ludzki (pracownicy, liderzy i sama organizacja). Według tego modelu każdy proces zmian, aby był skuteczny, musi składać się z trzech zasadniczych etapów:

  1. "Rozmrażanie", czyli burzenie starych struktur oraz sposobów działania. Rozmrażanie destabilizuje status quo, dlatego szybkie wprowadzenie ulepszeń staje się koniecznością oraz umożliwia pracownikom lepsze zrozumienie potrzeby przeprowadzenia zmiany. Jest to faza, która z jednej strony budzi wśród ludzi niepokój, wynikający z poczucia utraty stabilizacji, ale z drugiej powoduje przekonanie, że trzeba coś zmienić by uniknąć w przyszłości porażki.
  2. Zmiana, która aby była skuteczna, musi zostać dokładnie zaplanowana z uwzględnieniem specyfiki działalności firmy, jej kultury organizacyjnej oraz stopnia zaangażowania pracowników.
  3. "Zamrażanie". W Tym czasie reorganizacja przestaje być rozumiana jako coś nowego, ale powoli zaczyna funkcjonować w świadomości pracowników jako jej naturalny stan.

Każdy z powyższych etapów jest niezbędny do osiągnięcia celu, znaczy trwałego wprowadzenia usprawnień i zapewnienia nieodwracalności całego procesu.

Kurt Lewin urodził się w rodzinie żydowskiej 9 września 1890 r. w Mogilnie. Jego rodzicami byli Leopold (Louis) Lewin i Rechia z domu Engel. Kurt dzieciństwo spędził w Mogilnie, które wówczas było częścią pruskiej prowincji poznańskiej. Tu uczęszczał do żydowskiej elementarnej szkoły religijnej - chederu, a w 1900 r. został uczniem Gimnazjum im. Cesarza Fryderyka Wilhelma w Poznaniu.

W 1905 r. rodzina Lewinów przeniosła się na stałe do Berlina. Następnie podjął naukę w Liceum im. Cesarzowej Wiktorii Augusty, gdzie w 1909 r. zdał egzamin maturalny i rozpoczął studia wyższe. Studiował medycynę, filozofię we Fryburgu, Monachium i Berlinie. 10 września 1914 r. uzyskał tytuł doktora filozofii. Brał udział w I wojnie światowej, walcząc na froncie rosyjskim i francuskim. Został ciężko ranny i do kwietnia 1919 r. przebywał w szpitalu wojskowym.

Po otrzymaniu habilitacji Kurt Lewin zatrudniony został na stanowisku asystenta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Berlińskiego, z którym był związany do 1935 r. w 1927 r. uzyskał nominację na stanowisko profesora kontraktowego w zakresie filozofii i psychologii. W roku akademickim 1932 - 1933 pracował na Uniwersytecie Stanforda w Palo Alto w Kaliforni. Po powrocie do Niemiec podjął ostateczną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych. Jeszcze 1933 r. podjął pracę na Uniwersytecie Cornell w Szkole Gospodarstwa Domowego. W 1935 r. rozpoczął pracę na stanowisku profesora w Uniwersytecie Iowa w Stacji Badawczej Pomocy Społecznej dla dzieci, gdzie pracował do 1944 r., kiedy to przeniósł się do założonego przez siebie Ośrodka Badawczego Dynamiki Grupy w Massachusetts. Kurt Lwein zmarł nagle 14 lutego 1947 r. w Newtonville, przeżywszy 57 lat. Do najważniejszych prac w dorobku naukowym prof. dr. Kurta Lewina należą:Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas