Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Pracownicy
« Psychologia

  Psychologia - Zygmunt Freud.  
Zygmunt Freud

Zygmunt Freud dokonał wielkiego odkrycia. Wykrył w umyśle obszary zawierające treści, których nie jesteśmy świadomi. Zwrócił przy tym uwagę, że nieuświadomiona część naszego umysłu znacząco kieruje naszym życiem. Od tego czasu "odnajdywanie siebie" stało się eksploracją nieświadomych obszarów naszego umysłu. Na tej drodze powstała psychoanaliza. Psychoanaliza może też polegać na tworzeniu auto-teorii interpretujących nasze zachowania.

Na fundamencie odkrycia Freuda powstało wiele teorii psychologicznych. Nie negują one istnienia nieświadomości, zwracają jednak uwagę, że są w niej zawarte różnorodne treści.
Freud uważał, że w nieświadomości gromadzą się bodźce popędowe, których realizacja stoi w konflikcie z normami moralnymi danej osoby. Abraham Maslow twierdził, że do nieświadomej części naszego umysłu wypierane są różnorodne, niezrealizowane potrzeby człowieka.Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas