Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Pracownicy
« Psychologia

  Psychologia - Elton Mayo  
Elton Mayo

W 1927 r. profesor Elton Mayo i jego współpracownicy zostali zaproszeni przez inżynierów Western Electric Company w Hawthorne do przeprowadzenia badań nad wydajnością robotników. Badania wykazały, że istotny wpływ na wydajność pracy mają następujące dwa czynniki:

  1. Uwaga poświęcona pracownikom ze strony przełożonych,
  2. Powstawanie nieformalnych grup, opartych na przyjacielskiej współpracy, które same określają normy wydajności i wymagają od członków zespołu ich realizacji.

Tym sposobem został odkryty czynnik ludzki determinujący wydajność pracy (efekt Hawthorne). Do elementów ekonomiczno - fizjologicznych Taylora, określających wydajność pracy, zostały dodane potrzeby przynależności do grupy.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

We wszystkich badaniach jakie przeprowadził Elton Mayo, podczas całej swojej kariery, szczególną rolę odegrała metoda wywiadu z pracownikami. Oto zestaw zasad, jakimi powinny się posługiwać osoby przeprowadzające wywiady podczas badania organizacji:

(Twórcy naukowych podstaw organizacji. Wybór pism, praca zbiorowa pod red. J. Kurnala, PWE, Warszawa 1972)


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas