Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Pracownicy
« Psychologia

  Psychologia - Abraham Maslow.  

5 - potrzeba samorealizacji - najwyższa
4 - potrzeba uznania
3 - potrzeby społeczne
----------------------
2 - potrzeby bezpieczeństwa
1 - potrzeby fizjologiczneTrudno jest myśleć o potrzebach wyższego rzędu, jeżeli nie są zaspokojone potrzeby niższe. Przykładowo, człowiek nie może czuć się bezpiecznie (poziom 2), gdy nie ma co jeść i pić (poziom 1). A w firmie, nie ma co liczyć na wysoką produktywność pracownika (poziom 5), gdy nie jest on dobrze zintegrowany z zespołem (poziom 3), lub się nie wyspał (poziom 1).

Gdy odczuwamy jakąś potrzebę, lecz z przyczyn obiektywnych nie możemy jej zaspokoić, to spychamy ją do nieświadomości. Nadmiar niezrealizowanych potrzeb w nieświadomości generuje frustrację, agresję, bezsenność, nerwice i stres. Zjawisko to jest istotną przyczyną wszelkich chorób fizycznych i psychicznych.

Realizacja potrzeb wyższego rzędu jest dla nas ważniejsza niż niższego rzędu. Dlatego polepszenie sposobu zaspakajania potrzeb wyższego rzędu pamiętamy dłużej. Dłużej pamiętamy pochwałę szefa (poziom 2), aniżeli podwyżkę pensji (poziom 1).

Niezaspokojone potrzeby zakłócają naszą percepcję, uniemożliwiając obiektywne widzenie rzeczywistości.

Niezaspokojenie potrzeb niższego rzędu będzie naruszać ustaloną równowagę organizmu człowieka, zaś ich zaspokojenie będzie tę równowagę przywracać i stan napięcia zniknie.

Zaspokojenie wyższych potrzeb nie powoduje ich zaniku, lecz wręcz przeciwnie, człowiek odczuwa je jako przyjemne i będzie dążył do ich wzmocnienia.

Wraz z rozwojem osobowości zauważa się większą motywację do zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu.

Warto pamiętać, że wartość motywacyjną mają potrzeby wyższego rzędu. Dwie podstawowe powinny być tylko w stanie zaspokojonym.


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas