Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Biznes Plan
« MŚP
· Jak zacząć ?
· Szukaj pomysłów
· Jak wykonać BP ?
· Finansowanie BP  »
· Przykład BP  »
· Formy prawne firm  »
· Anioły Biznesu

    Biznes plan - wstęp  


Celem biznes planu jest przedstawienie przyszłego kształtu przedsiębiorstwa. Biznes plan:
Reguły biznes planu:
Budowa biznes planu

Nie ma ścisłych reguł określających strukturę biznes planu. Biznes plan powinien mieć formę podkreślającą atrakcyjność Twojego projektu, jak również uwzględniać wymagania adresata.  Poniżej przedstawiam zagadnienia, które możesz uwzględnić pisząc biznes plan.


Koncepcja ogólna firmy

Ogólna charakterystyka Twojego projektu przedsiębiorstwa
 • W miarę dokładne zaprezentowanie produktu lub usług
 • Opis w jaki sposób prawa autorskie produktu są zabezpieczone prawnie
 • Lokalizacja i wielkość firmy
 • Rynek docelowy - jego krótka charakterystyka
 • Przewaga konkurencyjna Twojego produktu
 • Historia firmy, jej założyciele 
Struktura przedsiębiorstwa
 • Forma prawna przedsiębiorstwa
 • Główni akcjonariusze i rozłożenie akcji firmy na akcjonariuszy
 • Lista zawartych kontraktów związanych z funkcjonowaniem firmy
 • Przedstawienie zarządu i dyrekcji firmy
 • Zakontraktowani konsultanci lub profesjonaliści
 • Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa
 • Funkcje i zakres odpowiedzialności kluczowych pracowników firmy
Plan produkcji lub usług
 • Krótki opis procesu produkcyjnego 
 • Potrzeby materiałowe firmy w zakresie: budynki, energia, narzędzia, ...
 • Zapotrzebowanie firmy na surowce
 • Charakterystyka gospodarki magazynowej
 • Dostawcy firmy
 • Wymagany personel do produkcji
 • Szacunek kosztów związanych z produkcją
 • Ocena potrzebnego kapitału
Charakterystyka branży
 • Perspektywy branży
 • Charakterystyka rynku docelowego, segmentu firmy
 • Charakterystyka typowych klientów
 • Charakterystyka konkurencji
Cele handlowe firmy Cele handlowe powinny iść w parze z Twoimi planami osobistymi, Twoimi umiejętnościami w zarządzaniu i życiem rodzinnym.
 • Roczna wielkość sprzedaży
 • Planowany zysk
 • Planowany udział w rynku
 • Długookresowa ocena rentowności inwestycji
 • Długookresowa ocena wielkości sprzedaży
Plan handlowy
 • Strategia handlowa - cele handlowe, rynek docelowy, opis wykorzystywanych sił sprzedaży, formy wspomagania sprzedaży bezpośredniej
 • Dystrybucja
 • Ceny towarów oraz przewidywana marża zysku
 • Reklama
 • Udzielane gwarancje
Przewidywania sprzedaży Przewidywania sprzedaży są kluczowym elementem Twojego projektu. Decydują one o zaufaniu do Twojego projektu i są podstawą zarządzania finansowego. 
 • Przewidywania sprzedaży opierają się zazwyczaj na hipotezach, które w tym miejscu powinieneś zaprezentować.
Ocena ryzyka
 • Reakcja konkurencji
 • Czynniki zewnętrzne: nowe technologie, recesja, strajk, nowi konkurenci, ...
 • Czynniki wewnętrzne: dymisja dyrekcji, problemy z pracownikami
 • Plan minimalizacji ryzyka 
Plan działania
 • Etapy realizacji rocznych celów firmy
 • Punkty odniesienia do oceny rezultatów: poziom produkcji, poziom sprzedaży, ...

Planowanie finansowe

Dokumenty aneksowe mogą być dostarczone na specjalne zamówienie. Przed zaprezentowaniem biznes planu pożyczkodawcy lub inwestorowi, skonsultuj plan z księgowym.

Stan finansów firmy Bilans i rezultat finansowy roku ubiegłego
Przewidywania finansowe
 • Bilans otwarcia dla nowej firmy
 • Projekt rezultatu finansowego firmy - szczegółowy na najbliższy rok i skrócony na najbliższe dwa lata
 • Projekt przepływów finansowych, złożony z miesięcznych budżetów wejścia i wyjścia środków finansowych w nadchodzącym roku
Finansowanie projektu
 • Kredyt - wielkość, warunki kredytowania, termin spłaty, gwarancje spłaty
 • Przedmiot kredytowania - szczegółowy opis aktywów, będących przedmiotem finansowania
 • Kapitał własny założyciela wprowadzony do firmy
Pożyczka eksploatacyjna
 • Wymagana marża kredytowa na bieżące prowadzenie firmy
 • Maksymalna wielkość kredytu - zgodnie z projektem przepływów finansowych
Aktualny stan finansowania
 • Niespłacone kredyty - saldo, sposób spłaty, cel kredytu, gwarancje
 • Posiadana marża kredytowa
Referencje finansowe
 • Nazwa i dane kredytodawcy
 • Nazwa i dane adwokata
 • Nazwa i dane firmy księgującej


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas