Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nasKontakt     Szukaj w Exporterze.plSzukaj
Exporter.pl + Umysl.pl: Buduj firmę na strategii i talentach
Exporter.pl - Kreatywny Eksporter :: Mistrzostwo w działaniu

Exporter.pl - Innowacyjny eksport :: Strategia rozwoju firmy i eksportu

Exporter.pl - Kreatywny Eksporter :: Studio Rozwoju Talentów

szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
Oferta usług
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Moc
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Korzyści
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  AstroNet
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Krzysztof Drupka
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Katarzyna Kemus
Krzysztof Drupka - Facebook Krzysztof Drupka - Twitter Krzysztof Drupka - Blog
Exporter.pl :: oferta uslug

Umysl.pl - AstroNet :: Usługi astrologiczne
Studio Rozwoju Talentów
AstroNet
  AstroNet. Analiza talentów osoby
  AstroNet. Analiza porównawcza dwóch osób
  AstroNet. Formularz do złożenia zamówienia
Astrologia
Kosmos
Astrologia

Kosmos jest inteligentnym projektem, który nie powstał przypadkiem z chaosu. Jego doskonałe dostrojenie, ewolucja i ciągły rozwój świadomości siebie, są rezultatem dynamicznej wymiany informacji pomiędzy wszystkimi jego elementami. Informacja przechowywana jest w pustej przestrzeni Kosmosu. Na zdjęciu monada hieroglificzna John'a Dee.

Natura
Czas
Czas

Każda chwila w tym moment narodzin, ma swoją charakterystykę informacyjno - energetyczną, którą możemy opisać położeniem planet na niebie i symbolami astrologicznymi w horoskopie. Bez zmiany skali i przejścia do większych struktur planetarnych w żaden sposób nie opiszemy konkretnego zdarzenia z 17 marca 1922 roku w Sopocie o godzinie 17:20.

Sposób funkcjonowania astrologii sprowadza się zatem do pytania: co to jest czas? Wielu współczesnych fizyków i biologów dalszy rozwój swoich nauk wiążą ze zrozumieniem istoty czasu i świadomości.

Natura
Synchroniczność
Symchroniczność

Astrologia związana jest z zasadą synchroniczności. Synchroniczność inteligentnie porządkuje system łącząc ze sobą zjawiska bez żadnej widocznej przyczyny. Zjawisko synchroniczności zachodzi pomiędzy położeniem planet na niebie i stanami psychicznymi ludzi. "Znaczące koincydencje" powstają pomiędzy położeniem planet w horoskopach dwóch osób. "Bratnie dusze" potrafią się odnaleźć pomimo odległości. Jest to dla mnie najbardziej niezwykłe zjawisko w astrologii.

Natura
Jung i Pauli
Czas

W 1952 roku zasadę synchroniczności opisał Carl Gustav Jung w traktacie "Synchroniczność". Traktat był częścią książki "Naturerklärung und Psyche" (Interpretacja natury i psyche), opublikowanej wspólnie z pionierem fizyki kwantowej Wolfgangiem Pauli.

Natura
Quantum
Czas

W fizyce kwantowej badane efekty statystyczne pojawiają się przy dużej liczbie zdarzeń. Zjawisko synchroniczności istnieje dla niewielkiej liczby pojedynczych przypadków i znika gdy jest ich więcej.

Natura
Astrodienst AG
Czas

Blisko Instytutu Psychologii Analitycznej CG Junga i Muzeum CG Junga, po prawej stronie Jeziora Zuryskiego, ma swoją siedzibę firma astrologiczna Astrodienst AG. Misją Astrodiens jest: "badanie głębszych poziomów i motywacji ludzkiej natury.

Natura
CERN
Czas

300 km od firmy Astrodienst AG powstał pod Genewą wielki zderzacz hadronów. Tysiące fizyków bada w CERN oddziaływania cząsteczek elementarnych w polu kwantowym. Natury oddziaływań synchronicznych nie znamy ponieważ uczeni, od narodzin nowożytnej nauki, tych zjawisk nie badają.

Natura
Czas, miejsce, energia
Czas

W astrologii czas i miejsce urodzenia decydują o naturze osobistych motywacji człowieka. W równaniu Einsteina współrzędne czasoprzestrzeni są zdeterminowane przez masę, energię, pęd.

Natura
Zodiaki i domy
Czas

W astrologii położenie planet i księżyca rysujemy na dwóch, ruchomych względem siebie, tarczach: znaków zodiaku i domów. Dwie tarcze horoskopu załamują jednoznaczność położenia planet w znakach zodiaku i sprawiają, że możliwe są wszelkie zachowania ludzi.

Natura
Astrologia
Astrologia perska
Astrologia perska

Irański uczony Abu Rajhan Muhammad al-Biruni był nadwornym astrologiem sułtana tureckiego Mahmuda z Ghazny, panującego w latach 998 - 1030. Na zdjęciu pomnik uczonego w Teheranie.

Natura
Astrologia arabska
Astrologia arabska

Królestwo Babilonii powstało ok. 1894 r. p.n.e. Kapłani asyryjsko - babilońscy byli zawodowymi astrologami klasycznej starożytności. "Namar-Beli" jest najstarszym zachowanym dokumentem astrologicznym, napisanym dla króla Sargona I. Pisma zostały znalezione w ruinach biblioteki asyryjskiego króla Aszurbanipala (połowa VII w.p.n.e.) w Niniwie.

Żyjący na przełomie IV i III w. p.n.e., zhellenizowany kapłan babiloński Berossos, uważany jest za najstarszego pisarza astrologicznego. Z Babilonu wiedza astronomiczno - astrologiczna rozprzestrzeniła się do Indii, na Bliski Wschód i do Egiptu, gdzie połączyła się z rdzennymi formami astrologii.

Astrologia babilońska pojawiła się w Egipcie w połowie IV wieku p.n.e. oraz po podboju Aleksandrii w II i na początku I wieku.

Natura
Astrologia zachodnia
Astrologia arabska

Wielu wybitnych myślicieli, filozofów i naukowców, takich jak Pitagoras, Platon, Arystoteles, Ptolemeusz, Galen, Paracelsus, Girolamo Cardano, Taqi al-Din, Tycho Brahe, Galileo Galilei i nadworny astrolog cesarza Rudolfa II Johannes Kepler, albo stosowali zasady astrologii, albo wnieśli znaczący wkład do jej rozwoju. Współcześni astrolodzy korzystają z tradycji astrologii wedyjskiej, zachodniej i chińskiej.

Natura
Mikołaj Kopernik
Astrologia arabska

W czasach Kopernika terminy astrolog, astronom i matematyk były praktycznie wymienne i oznaczały każdego, kto badał niebo za pomocą technik matematycznych.

W XV wieku utworzono na Uniwersytecie Jagiellońskim dwie katedry matematyczno - astronomiczną i astrologii. Katedry były ewenementem na skalę europejską i zapewniły krakowskiej wszechnicy międzynarodową sławę.

Mikołaj Kopernik znał astrologię jako ważną część nauk medycznych, które studiował w Padwie. "Medycyna astrologiczna" rozkwitła na Zachodzie w XIV - XVI wieku, po przejęciu astronomii i astrologii świata islamskiego.

Współczesnym uczonym przez usta nie przejdzie zdanie: "Newton był alchemikiem a Kopernik lekarzem - astrologiem". Zanikł respekt do tajemnicy.

Natura
John Dee
Astrologia zachodnia

John Dee 1527-1608 rok. Nadworny astrolog królowej Anglii i Irlandii Elżbiety I. Twórca nazwy "imperium brytyjskie".

Zamów teraz: Email, tel.: 660 959 435 Krzysztof Drupka
Blog :: Kreatywny pracownik
Powrót - Więcej informacji - Usługi