Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nasKontakt     Szukaj w Exporterze.plSzukaj
Exporter.pl + Umysl.pl: Buduj firmę na strategii i talentach
Exporter.pl - Kreatywny Eksporter :: Mistrzostwo w działaniu

Exporter.pl - Innowacyjny eksport :: Strategia rozwoju firmy i eksportu

Exporter.pl - Kreatywny Eksporter :: Studio Rozwoju Talentów

szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
Oferta usług
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Moc
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Korzyści
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  AstroNet
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Krzysztof Drupka
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Katarzyna Kemus
Krzysztof Drupka - Facebook Krzysztof Drupka - Twitter Krzysztof Drupka - Blog
Exporter.pl :: oferta uslug

Exporter.pl - Innowacyjny eksport :: Techniki handlu zgranicznego
Strategia
Korzyści
Robię to co mnie pasjonuje i potrafię najlepiej na świecie.
Bliskość
Wartości
Wartości

Musimy czerpać korzyści z pracy rąk, serca i głowy ponieważ rzeczy, których potrzebujemy, nie potrafimy wykonać sami.

Identyfikacja potrzeb i tworzenie wartościowych produktów dla ludzi jest najlepszym sposobem budowania dobrych relacji.

Wyodrębnienie pojęcia wartości wraz z ich podziałem, umożliwia zrozumienie procesu wymiany. Dobra wymiana sprowadza się do ustalenia jakich wartości partner potrzebuje. Trzeba pytać co jest dla niego ważne i dlaczego. Pytania należy zadawać jak lekarz. Każdy chce być zrozumianym. Im dokładniej określimy wartości, których partner oczekuje, tym szybciej osiągniemy trwałe porozumienie.

Natura
Wymiana
Trójkąt strategiczny

W relacjach możemy wyróżnić: wartości oferowane i oczekiwane przez partnera. Relacja jest trwała gdy oferowane wartości zaspakajają potrzeby partnera. W handlu dodatkowo oceniamy oferowane wartości względem konkurentów.

Natura
Negocjacje
Negocjacje

Ludzkie potrzeby nie są w pełni wartościami uniwersalnymi, dlatego w handlu często mówimy o interesach stron. Celem negocjacji jest osiągnięcie harmonii interesów. W trakcie rozmów najważniejsze jest pilnowanie spokoju relacji, realizm i koncentracja na wspólnych interesach.

Intelekt
Tworzę efektywne struktury poprzez zrozumienie siebie, innych i powiązań w relacjach.
Efektywność
Prawda
Prawda

Na przestrzeni dziejów za realne uważano zarówno fizyczne obiekty postrzegane zmysłami jak i odkryte w kulturach idee. Jedność zewnętrznych i wewnętrznych światów stanowi istotę prawdy i jest źródłem zrozumienia.

Natura
Menadżer
Menadżer

Menadżer rozumie i wyjaśnia przepływy wartości i tworzy optymalny podział pracy w złożonej strukturze. Podczas analizy korzysta z zasad: prostoty, perspektywy, symetrii, logiki, matematyki, modeli... Celem menadżera jest zbliżenie się do prawdy, czyli realna ocena złożonej rzeczywistości, niezbędna do osiągnięcia celu. Realizm jest kluczem do efektywności.

Natura
Istota efektywności
Efektywność

Nawet gdy 1 plemię (grot - 1h, kij - 2h) wytwarza obie części dzidy taniej od 2 plemienia (kij - 3h, grot - 4h), koncentracja na tym co robimy najlepiej i wzajemna wymiana zwiększają efektywność pracy w 1 i 2 zespole. Koncentrując się na mocnych stronach natura tworzy perfekcyjne ekosystemy w procesie ewolucji - człowiek mocą rozumu. Efektywność jest optymalnym podziałem pracy w systemie tworzenia i przepływu wartości. Siła płynie z harmonijnego współdziałania elementów całości.

Natura
Ewolucja globalizacji
Menadżer

Na zdjęciu podręczniki do Marketingu międzynarodowego Philipa Cateora. VII wydanie używałem w Montrealu pod koniec lat osiemdziesiątych. Na okładce VII wydania widzimy komputer, krawat, piwo, but, położone na pierścieniu wokół Ziemi. Był to czas koncepcji produktu globalnego. Potrzeby klienta skierowano z produktu na markę. Sztandarowymi wyrobami z tej fazy rozwoju handlu były maszynki do golenia firmy Gillette i Coca-Cola.

Wraz z rozwojem technologii i krajów w Azji świat gwałtownie przyśpieszył i stał się mniej przewidywalny. Ambitne firmy, uczelnie, struktury, postawiły na utalentowanych ludzi, poszukujących odbiorców produktów na globalnym rynku. W pierwszej dekadzie XXI wielu kluczową wartością firmy byli zręczni handlowcy, rozwijający globalną sieć sprzedaży.

Obecne zaczynamy żyć w świecie cyberprzestrzeni i algokracji. Przepływ informacji, od klientów do centrum strategicznego, biegnie w czasie rzeczywistym. Algorytmy kontrolują efektywność. Kluczową wartością firm jest inteligentne przetwarzanie dużej ilości danych. W XXI wieku postęp technologiczny wyprzedził wiedzę akademicką i przeszedł z funkcji liniowej do wykładniczej, która jest trudna do kontroli.

Natura
Ewolucja wymiany
Menadżer

Wykres popytu i podaży produktów na globalnym rynku. Na lata 1970 - 1980 przypada szczyt dobrobytu państw zachodnich. W latach 1990 - 2020 produkt krajowy brutto w Chinach wzrósł o 900%. Jest to najszybszy wzrost PKB w historii ludzkości.

Zamów teraz: Email, tel.: 660 959 435 Krzysztof Drupka
Blog :: Kreatywny pracownik
Powrót - Więcej informacji - Usługi