Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nasKontakt     Szukaj w Exporterze.plSzukaj
Exporter.pl + Umysl.pl: Buduj firmę na strategii i talentach
Exporter.pl - Kreatywny Eksporter :: Mistrzostwo w działaniu

Exporter.pl - Innowacyjny eksport :: Strategia rozwoju firmy i eksportu

Exporter.pl - Kreatywny Eksporter :: Studio Rozwoju Talentów

szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
Oferta usług
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Moc
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Korzyści
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  AstroNet
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Krzysztof Drupka
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Katarzyna Kemus
Krzysztof Drupka - Facebook Krzysztof Drupka - Twitter Krzysztof Drupka - Blog
Exporter.pl :: oferta uslug

Exporter.pl - Innowacyjny eksport :: Techniki handlu zgranicznego
Strategia
Korzyści
Oferuję wartości.
Zamieniam własną wizję i intencje na wartościowe produkty potrzebne otoczeniu.
Podział wartości
Wojownik

Identyfikacja potrzeb i tworzenie wartościowych produktów dla ludzi, to podstawowe zadanie prawdziwego wojownika. Na tej drodze jest niezwyciężony, ciesząc się szacunkiem i uznaniem ludzi. Wyodrębnienie pojęcia wartości wraz z ich podziałem, umożliwia zrozumienie procesu wymiany. Ciągłe badanie strumienia wartości ułatwia budowanie przewagi konkurencyjnej w czasie rzeczywistym. Ludzkie potrzeby nie są wartościami uniwersalnymi, dlatego w handlu często mówimy o interesach stron.

Wartości

W relacjach możemy wyróżnić: wartości oferowane i oczekiwane przez partnera. Relacja jest trwała gdy oferowane wartości zaspakajają potrzeby partnera. W handlu dodatkowo oceniamy oferowane wartości względem konkurentów.

+
Strateg - handlowiec
Wartości

Dobra wymiana sprowadza się do ustalenia jakich wartości partner potrzebuje. Trzeba pytać co jest dla niego ważne i dlaczego. Pytania należy zadawać jak lekarz. Każdy chce być zrozumianym. Im dokładniej określimy wartości, których partner oczekuje, tym szybciej osiągniemy trwałe porozumienie.

Negocjacje

Celem negocjacji jest osiągnięcie harmonii interesów stron. W trakcie rozmów najważniejsze jest pilnowanie spokoju relacji, realizm i koncentracja na wspólnych interesach.

Intelekt
Robię to co mnie pasjonuje i potrafię najlepiej na świecie.
Pomagam w tym innym.
Łańcuch wartości

Michael E. Porter jest prekursorem zarządzania strategicznego firmą, które zajmuje się analizą strumienia wartości w segmencie strategicznym. Opublikowany w 1985 roku łańcuch wartości Michael'a E. Portera przedstawia sekwencję działań podejmowanych przez firmę w celu zaprojektowania, wytworzenia, sprzedaży i dostarczenia produktu.

Menadżer

Realizm jest kluczem do efektywności.

Menadżer rozumie i wyjaśnia powiązania wartości w złożonej strukturze i tworzy harmonijny podział pracy. Podczas analizy korzysta z zasad: prostoty, perspektywy, symetrii, logiki, matematyki, modeli... Celem menadżera jest zbliżenie się do prawdy, czyli realna ocena złożonej rzeczywistości, niezbędna do osiągnięcia celu. Narzędziem pracy menadżera jest intelekt.

+
Mózg i rozum
Intelekt

Nic nie jest Twoje, dopóki tego dobrze nie zrozumiesz.

Rzeczywistość jest tym, co z niej uczynią nasze myśli. Rolą intelektu jest odkrywanie prawdy o sobie i otoczeniu - ostateczne zrozumienie rzeczy. Gdy do intelektu nie mamy dystansu, poznajemy go poprzez emocje. Gdy nabierzemy dystansu do siebie i świata, intelekt zamienia się w rozum. Świadomość intelektu uruchamia rozum. Dzięki rozumowi zapisane w pamięci wyobrażenia stają się bardziej realne.

Świadomość

Na przestrzeni dziejów za realne uważano zarówno fizyczne obiekty postrzegane zmysłami jak i odkryte w kulturach idee. Jedność zewnętrznych i wewnętrznych światów stanowi istotę prawdy i jest źródłem zrozumienia.

+
Ricardo - efektywność

David Ricardo (1772 - 1823 r.)

Istota efektywności

Nawet gdy 1 plemię (grot - 1h, kij - 2h) wytwarza obie części dzidy taniej od 2 plemienia (kij - 3h, grot - 4h), koncentracja na tym co robimy najlepiej i wzajemna wymiana zwiększają efektywność pracy w 1 i 2 zespole. Koncentrując się na mocnych stronach natura tworzy perfekcyjne ekosystemy w procesie ewolucji - człowiek mocą rozumu. Efektywność jest optymalnym podziałem pracy w systemie tworzenia i przepływu wartości. Siła płynie z harmonijnego współdziałania elementów całości.

+
Marketing międzynarodowy
Ewolucja efektywności

Na zdjęciu podręczniki do Marketingu międzynarodowego Philipa Cateora. VII wydanie używałem w Montrealu pod koniec lat osiemdziesiątych. Na okładce VII wydania widzimy komputer, krawat, piwo, but, położone na pierścieniu wokół Ziemi. Był to czas koncepcji produktu globalnego. Potrzeby klienta skierowano z produktu na markę. Sztandarowymi wyrobami z tej fazy rozwoju handlu były maszynki do golenia firmy Gillette i Coca-Cola.

Wraz z rozwojem technologii i krajów w Azji świat gwałtownie przyśpieszył i stał się mniej przewidywalny. Ambitne firmy, uczelnie, struktury, postawiły na utalentowanych ludzi, poszukujących odbiorców produktów na globalnym rynku. W pierwszej dekadzie XXI wielu kluczową wartością firmy byli zręczni handlowcy, rozwijający globalną sieć sprzedaży.

Obecne zaczynamy żyć w świecie cyberprzestrzeni i algokracji. Przepływ informacji, od klientów do centrum strategicznego, biegnie w czasie rzeczywistym. Algorytmy kontrolują efektywność. Kluczową wartością firm jest inteligentne przetwarzanie dużej ilości danych. W XXI wieku postęp technologiczny wyprzedził wiedzę akademicką i przeszedł z funkcji liniowej do wykładniczej, która jest trudna do kontroli.

Popyt - podaż

Wykres popytu i podaży produktów na globalnym rynku.
Na lata 1970 - 1980 przypada szczyt dobrobytu państw zachodnich. W latach 1990 - 2020 produkt krajowy brutto w Chinach wzrósł o 900%. Jest to najszybszy wzrost PKB w historii ludzkości.

Zamów teraz: Email, tel.: 660 959 435 Krzysztof Drupka
Blog :: Kreatywny pracownik
Powrót - Więcej informacji - Usługi