Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nasKontakt     Szukaj w Exporterze.plSzukaj
Exporter.pl + Umysl.pl: Buduj firmę na strategii i talentach
Exporter.pl - Kreatywny Eksporter :: Mistrzostwo w działaniu

Exporter.pl - Innowacyjny eksport :: Strategia rozwoju firmy i eksportu

Exporter.pl - Kreatywny Eksporter :: Studio Rozwoju Talentów

szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
Oferta usług
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Moc
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Korzyści
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  AstroNet
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Krzysztof Drupka
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Katarzyna Kemus
Krzysztof Drupka - Facebook Krzysztof Drupka - Twitter Krzysztof Drupka - Blog
Exporter.pl :: oferta uslug

Umysl.pl - AstroNet :: Usługi astrologiczne
Studio Rozwoju Talentów
Moc
Bezpieczeństwo
Odważnie wychodzę z koleiny przyzwyczajeń. Zaczynam od rozwoju naturalnych zalet - talentów.
Bliskość
Koleina
xxx

Instynktownie zaspakajamy bieżące potrzeby. Niezaspokojone potrzeby, zepchnięte do podświadomości, generują lęk, który zabija radość.

Radość, uśmiech płyną z harmonijnego rozwoju ciała, talentów i dobrych relacji. Są przejawem mocy. Gdy brakuje nam wewnętrznej siły instynkt samozachowawczy, wykorzystując nagromadzony lęk, wbija nas w koleinę bezpiecznych przyzwyczajeń, z której trudno jest wyjść. Wrodzona skłonność do naśladowania otoczenia wspiera instynkt, pogłębiając lęk przed nowym. Dlatego, chcąc przywrócić sens życiu, nieraz trzeba robić to czego się boimy w kontrze do instynktu.

Do pokonania lęku i wyjścia z koleiny potrzebna jest wiara w siebie. Naturalna wiara, która płynie z harmonii ciała, talentów i myśli, jest źródłem odwagi potrzebnej do zmiany.

Ocena poziomu zagłębienia w koleinie (pdf)
Natura
Talenty
Talenty

Instytut Gallupa, najstarszy instytut badań opinii społecznej na świecie, wykonał w latach 1970 - 2000 badania przejawów doskonałości w pracy ludzi. Przeprowadzono rozmowy z milionem pracowników i osiemdziesięciu tysiącami menedżerów. Z tego bogactwa zwierzeń wyodrębniono 34 wzory najczęściej spotykanych talentów u ludzi.

Koncentracja na rozwoju naturalnych talentów jest powrotem do naszej prawdziwej natury, daje moc dobrej energii i silny charakter. Budowanie wyróżniających kompetencji na talentach i pasji jest mądrym i wartościowym celem każdego z nas.

AstroNet. Analiza talentów osoby
Natura
Pragnienia i pasje
Budujmy na talentach i pasjach

7 listopada 2015 roku, na X jubileuszowym Kongresie Obywatelskim, w którym uczestniczyłem, 900 uczestników wybierało smsem jedną z 10 idei Kongresu. Większość idei dotyczyła relacji społecznych: wzajemny szacunek, wzajemne słuchanie się, tworzenie więzi, Polska równych szans, lojalność i zaufanie, zasada wzajemności. Zwyciężyła myśl 6 "Budujmy na talentach i pasjach".

Natura
Uwalniam twórczą ekspresję talentów w formie: celów, produktów i inteligentnych projektów potrzebnych otoczeniu.
Bliskość
Bliskość
Bliskość

Bliska relacja jest wynikiem harmonii naturalnych talentów osób. Bez tej "chemii" ludzie są dla siebie obojętni. Bliskie relacje dają wzajemne zaufanie i moc wspólnej pasji, wspierającą twórcze pomysły i śmiałe wyzwania. Osoby bliskie zachowują się autentycznie, są dla siebie istotne, a w relacji dobre uczucia dominują nad złymi emocjami. Pielęgnowanie dobrych uczuć wymaga ucinania gniewu, przemyślenia jak powstały złe emocje i usunięcia ich z przestrzeni umysłu.

AstroNet. Analiza porównawcza dwóch osób
Natura
Zespół
Zespół

Zabawy dziecięce to obraz olejny namalowany przez niderlandzkiego malarza Pietera Bruegla w 1560 roku. Obraz przedstawia 250 dzieci, bawiących się w 92 różne gry i zabawy.

Thomas Jefferson, prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1801 - 1809, był wynalazcą: krzesła obrotowego, krzesła składanego i automatycznych drzwi. W 1813 roku powiedział: „Ktoś kto odpalił świecę od mojej otrzymał światło nie gasząc mojego”.

Twórczość potrzebuje ciągłego wypełniania wiedzą wspólnej przestrzeni zrozumienia zespołu, z której wyobraźnie czerpią treść. Kultura zabawy i wartości wspiera swobodny i radosny przepływ treści w zespole.

Natura
Artysta
Artysta

Artysta to wiara i pomysły.

Wiara daje energię, a pomysły nadają kierunek pragnieniom. W pierwszym etapie pomysły płyną z naszego wnętrza - talentów i pasji. Zewnętrzny cel powinien odzwierciedlać wewnętrzną wizję i intencje. Następnie, przy pomocy rąk, serca i głowy, zamieniamy pomysły na wartościowe produkty potrzebne otoczeniu. Przechodzenie od wiary w siebie do świadomej woli działania zwieńczonej decyzją, jest twórczym rozwojem życia i ewolucyjnym zwrotem od natury do kultury.

Zamów teraz: Email, tel.: 660 959 435 Krzysztof Drupka
Blog :: Kreatywny pracownik
Powrót - Więcej informacji - Usługi