Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nasKontakt     Szukaj w Exporterze.plSzukaj
Exporter.pl + Umysl.pl: Buduj firmę na strategii i talentach
Exporter.pl - Kreatywny Eksporter :: Mistrzostwo w działaniu

Exporter.pl - Innowacyjny eksport :: Strategia rozwoju firmy i eksportu

Exporter.pl - Kreatywny Eksporter :: Studio Rozwoju Talentów

szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
Oferta usług
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Moc
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Korzyści
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  AstroNet
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Krzysztof Drupka
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Katarzyna Kemus
Krzysztof Drupka - Facebook Krzysztof Drupka - Twitter Krzysztof Drupka - Blog
Exporter.pl :: oferta uslug

Umysl.pl - AstroNet :: Usługi astrologiczne
Studio Rozwoju Talentów
Moc
Koleina
Zaczynam od rozwoju naturalnych zalet - talentów.
Odważnie wychodzę z koleiny bezpiecznych nawyków.
Cel Odwaga Radość Pomysły
Koleina

Aktywator instynktownie zaspakaja życiowe potrzeby. Niezaspokojone potrzeby, zepchnięte do podświadomości, generują w nim lęk, który zabija radość.

Radość, uśmiech płyną z harmonijnego rozwoju ciała, talentów i bliskich relacji. Są przejawem mocy. Gdy brakuje nam wewnętrznej siły instynkt samozachowawczy, wykorzystując nagromadzony lęk, wbija nas w koleinę bezpiecznych przyzwyczajeń, z której trudno jest wyjść. Wrodzona skłonność do naśladowania otoczenia wspiera instynkt, pogłębiając lęk przed nowym. Dlatego nieraz trzeba robić to czego się boimy w kontrze do instynktu.

Do pokonania lęku i wyjścia z koleiny potrzebna jest wiara w siebie. Naturalna wiara, która płynie z harmonii ciała, talentów i myśli, jest źródłem odwagi potrzebnej do zmiany.

  Ocena poziomu zagłębienia w koleinie (pdf)
+
Talenty
Talenty

Koncentracja na rozwoju naturalnych talentów jest powrotem do naszej prawdziwej natury, daje moc dobrej energii i silny charakter. Budowanie wyróżniających kompetencji na talentach i pasji jest mądrym i wartościowym celem każdego z nas.

Podział talentów

Instytut Gallupa, najstarszy instytut badań opinii społecznej na świecie, wykonał w latach 1970 - 2000 badania przejawów doskonałości w pracy ludzi. Przeprowadzono rozmowy z milionem pracowników i osiemdziesięciu tysiącami menedżerów. Z tego bogactwa zwierzeń wyodrębniono 34 wzory najczęściej spotykanych talentów u ludzi.

Budujmy na talentach i pasjach

7 listopada 2015 roku, na X jubileuszowym Kongresie Obywatelskim, w którym uczestniczyłem, 900 uczestników wybierało smsem jedną z 10 idei Kongresu. Większość idei dotyczyła relacji społecznych: wzajemny szacunek, wzajemne słuchanie się, tworzenie więzi, Polska równych szans, lojalność i zaufanie, zasada wzajemności. Zwyciężyła myśl 6 "Budujmy na talentach i pasjach".

  AstroNet. Analiza talentów osoby
Natura
Pielęgnuję bliskie relacje.
Uwalniam twórczą ekspresję talentów w formie: wyobrażeń, intencji, pomysłów i inteligentnych projektów.
Zegar i Chińczyk

Zabawy dziecięce - obraz olejny namalowany przez niderlandzkiego malarza Pietera Bruegla w 1560 roku. Obraz przedstawia 250 dzieci, bawiących się w 92 różne gry i zabawy.
Thomas Jefferson (1743 - 1826) trzeci prezydent USA, prawnik, architekt, muzyk, filozof, wynalazca, powiedział: "Ktoś kto odpalił świecę od mojej otrzymał światło nie gasząc mojego".

Artysta
Dobre uczucia

Bliskie relacje dają wzajemne zaufanie i moc wspólnej pasji, wspierającą twórcze pomysły i śmiałe wyzwania. Osoby bliskie zachowują się autentycznie, są dla siebie istotne, a w relacji dobre uczucia dominują nad złymi emocjami. Pielęgnowanie dobrych uczuć wymaga ucinania gniewu, przemyślenia jak powstały złe emocje i usunięcia ich z przestrzeni umysłu.

Bliska relacja jest wynikiem harmonii naturalnych talentów osób. Bez tej "chemii" ludzie są dla siebie obojętni.

  AstroNet. Analiza porównawcza dwóch osób
+
Pomysły

Twórczość potrzebuje ciągłego wypełniania wiedzą wspólnej przestrzeni zrozumienia zespołu, z której wyobraźnie czerpią treść. Swobodny i radosny przepływ treści w zespole wspiera kultura zabawy i wartości.

Kreuję wizję i intencję

Artysta to wiara i pomysły.

Wiara daje energię, a pomysły określają kierunek działania. W pierwszym etapie pomysły płyną z naszego wnętrza - talentów i pasji. Zewnętrzny cel powinien odzwierciedlać wewnętrzną wizję i intencje. Następnie, przy pomocy rąk, serca i głowy, zamieniamy pomysły na wartościowe produkty potrzebne otoczeniu. Przechodzenie od wiary w siebie do świadomej woli działania zwieńczonej decyzją, jest twórczym rozwojem życia i ewolucyjnym zwrotem od natury do kultury.

Zamów teraz: Email, tel.: 660 959 435 Krzysztof Drupka
Blog :: Kreatywny pracownik
Powrót - Więcej informacji - Usługi