1 strona Forum Zarządzanie Eksport Linki Autorzy
www.exporter.pl 

	 ... dodaj do ulubionych.
Zobacz 
	 teraz !
Szukaj
F o r u m

Promocja
Uczelnie
Absolwenci
Forum online
Informacje
Aktualności
Ogłoszenia
Formularz
Rynki
Branże


Promocja eksportu

Prezentacja instytucji wspierających rozwój polskiego eksportu ~ 8
Strategia rozwoju Polski

Narodowy Plan Rozwoju - 2007 - 2013. ~ 5 str.
Konferencja w Pałacu Prezydenckim "Diagnoza stanu państwa i społeczeństwa polskiego po 14 latach transformacji" - 30 października 2003 roku. ~ 5 str.
Narodowe Centrum Studiów Strategicznych. ~ 1 str.
Konferencja "Strategia Polski na lata 2004-2015 po akcesji do Unii Europejskiej" w Pałacu Prezydenckim - 25 czerwca 2002 roku ~ 11 str.
Konferencja "Strategia Rozwoju Polski u Progu XXI wieku" w Pałacu Prezydenckim - 18 -19 kwiecień 2001 ~ 14 str.

Analizy i raporty

Program Promocji Gospodarczej Polski do Roku 2005 - sprawozdanie z realizacji za rok 2004 ~ 1 str.
Program promocji eksportu do roku 2005 ~ 1 str.
Artykuły prezentujące i analizujące instrumenty polityki handlu zagranicznego państwa ~ 6 str.
Polski handel zagraniczny 1995 - 2002 rok. ~ 1 str.
Ocena sytuacji i propozycje działań dla polepszenia sytuacji w handlu zagranicznym Polski 2000 - 2002 ~ 1 str.
Raport z Konferencji "Polski system wspierania eksportu" ~ 3 str.
Uwarunkowania zewnętrzne Polski po 2000 roku ~ 3 str.

Przemówienia

  Przemówienia Prezydenta RP:  
Na konferencji pt. "Strategia integracyjna z Unią Europejską na okres poakcesyjny: 2004 - 2015"
Podczas uroczystości podpisania Traktatu Akcesyjnego w Atenach 16 kwiecień 2003
Podczas kampanii przedreferendalnej
Orędzie noworoczne Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wygłoszone 31 grudnia 2005 r.

  Inne wystąpienia  
Polska Gospodarka - stan i perspektywy. Wystąpienie Prezesa KIG Andrzeja Arendarskiego - 2005 rok
Dzień Polonii - wystąpienie marszałka Senatu :: 2006 rok

Góra strony   •  Napisz do nas   •  1 strona