Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Strategia
· Jedno. funkcjonalna
· Jedno. strategiczna
· Misja
· Kreatywność
· Portfel
· Swatch
· Wizja

  Rozwój - kreatywność, innowacyjność  
Zobacz również
Kreatywność w praktyce zakładów FORDA
2005 :: Innowacyjność w powijakach - badania PARP :: analiza
2005 :: Za mało wydajemy na badania i rozwój :: analiza
Ręce zamiast głowy :: analiza
O miejscu Polski przesądzą wysokie technologie :: analiza
Europejskie programy działalności innowacyjnej :: programy
Efekty regionalnych strategii innowacji w Polsce :: str. reg.
Mechanizmy regionalne w rozwoju innowacyjności na Ukrainie :: str. reg.
Kierunki rozwoju parków naukowo-technologicznych :: parki
Parki i Inkubatory Naukowo -Technologiczne :: parki
Potencjał Parków Naukowo - Technologicznych :: parki
Warszawski Park Technologiczny :: parki
PPT - polskie platformy technologiczne :: PPT
PPTech. Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej :: PPT
Linki związane z innowacyjnością

Kreatywność polega na odpowiednim zintegrowaniu własnych umiejętności w celu zwrócenia ich na drogę dotychczas nieznaną i stworzeniu w ten sposób nowej wartości.

 
Kreatywnością, w interesach, określa się sumę wykonywanych prac, począwszy od pracy robotnika wykonującego określone operacje do kapitalisty, który projekt finansuje. Niektórzy analitycy uważają, że wiele z tych operacji ma charakter rutynowy a nie kreatywny, dlatego badania nad kreatywnością koncentrują się zazwyczaj na: badaniach naukowych, innowacjach technologicznych czy dziełach sztuki.


 

Definicje innowacji - opracowanie STIM

Innowacje posiadają wiele definicji. Poniżej zamieszczamy kilka z nich. Sądzimy, że wszystkie one prowadzą do jednej konkluzji. Innowacja to coś nowego. Jednakże ważny jest wątek spożytkowania innowacji i umiejętność odpowiedzi na pytanie czy innowacja stworzona na uczelni i tam "składowana" jest innowacją czy też nią nie jest? Czy innowacja dopiero wtedy zaczyna żyć jako zdarzenie gdy jest wdrożona i wprowadzona na rynek?

Prosimy o uważną lekturę poniższego tekstu. Liczymy na to, że szybko znajdą Państwo odpowiedź na swoje wątpliwości. Podpowiadamy tylko, że nam najbliższa jest definicja Petera Druckera, który określił innowację "...jako szczególne narzędzie przedsiębiorców, za pomocą którego ze zmiany czynią okazję do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub do świadczenie nowych usług". Jest ona wg niego raczej pojęciem ekonomicznym lub społecznym niż technicznym.

Inny uczony Ch. Freeman pisze, że o innowacji możemy mówić wówczas gdy po raz pierwszy stanie się ona przedmiotem handlu czyli inaczej mówiąc zostanie sprzedana. Niestety Freeman nie określa od jakiej sprzedanej wartości czy wielkości należy uznać, że innowacja na stałe zaistniała na rynku.

Ojcem definicji innowacji z pewnością jest J. Schumpeter, który twierdzi, że innowacja to istotna zmiana funkcji produkcji, polegająca na odmiennym niż uprzednio kombinowaniu tzn. łączeniu ze sobą czynników produkcji.
Inne podejście do definicji innowacji miał G.S. Altshuller, dostrzegając w innowacji konieczność zachodzenia procesów twórczych i podkreślał związek innowacji z kreatywnością. Innowacja według niego jest złożonym zjawiskiem i zbiorem umiejętności, odmiennym sposobem organizowania, syntezy i wyrażania wiedzy, postrzegania świata i tworzenia nowych idei, perspektyw, reakcji i produktów.

Ważne jest także pojęcie innowacyjności, którą postrzega się jako proces, którego wynikiem jest innowacja. Nieznany wcześniej produkt danego przedsiębiorstwa jest wynikiem jego innowacyjności. Jeśli zostanie wdrożony w praktyce stanie się innowacją. Innowacyjność jest więc zdolnością zastosowania aktu kreatywności, nowych idei, wynalazków, czego wynikiem jest innowacja.

Więcej o innowacjach na stronach STIM - http://www.opi.stim.org.pl/        Przedsiębiorca - kreator określa:


co będziemy wytwarzali?

jakie potrzeby klientów powinien produkt zaspokoić?

wielkość środków, które są do potrzebne do zrealizowania zamierzenia.

W takim ujęciu, duch przedsiębiorczości nie jest związany z zarządzaniem firmą, natomiast ma dużo cech kreatywności handlowej.

        Istnieja dwa sposoby prowadzenia interesów:


Znalezienie lepszego od konkurentów sposobu zaspakajania określonych potrzeb klienta

Zakup towarów na jednym rynku i jego sprzedaż z zyskiem na drugim.

Warto podkreślić, że dla przedsiębiorcy aspekt konkurencyjności jest drugorzędny w stosunku do innowacyjności, kreatywności w znalezieniu lepszego sposobu zaspakajania potrzeb klienta.

Proces

 
Czas kreacji charakteryzuję się wymieszaniem różnych idei. W tym okresie przedsiębiorca uwalnia się od wszelkich ram krępujących pomysłowość. Jest to konieczne do późniejszego uporządkowania poszczególnych umiejętności wymaganych w danej sytuacji, stworzenia nowego schematu całości i ujrzenia charakterystycznych elementów nowego przedsięwzięcia. Na końcu następuje montowanie całości i tworzenie systemu zarządzania, niezbędnego do prowadzenia operacji handlowych.

Kreatywność polega na analizie poszczególnych komponentów problemu, przerywanej okresami rozproszonej uwagi i ponownym powracaniu do stanu koncentracji. Dlatego rozwój nie powinien być nigdy limitowany czasem ani środkami. W twórczości10 miesięcy pracy dorywczej nie mogą być zastąpione trzema miesiącami pracy skoncentrowanej.


Wisława Szymborska

W jednym z wystąpień pani Wisława Szymborska podzieliła ludzi na tych "co wiedzą" i tych którym towarzyszy bezustanne "nie wiem". Pozwolę sobie ponownie zacytować charakterystyki obu grup osób.

"Wiedzą, a to co wiedza wystarcza im raz na zawsze. Niczego ponad to nie są ciekawi, bo to mogłoby osłabić siłę ich argumentów. A wszelka wiedza, która nie wyłania nowych pytań staje się w szybkim czasie martwą, traci temperaturę sprzyjającą życiu. {...} Dlatego tak wysoko sobie cenię dwa małe słowa "nie wiem".

"Przychodziła chwila, kiedy poeta zamykał za sobą drzwi, zrzucał z siebie wszystkie te peleryny, błyskotki i inne poetyczne akcesoria i stawał w ciszy, w oczekiwaniu na samego siebie, nad nie napisaną jeszcze kartką papieru. Bo tak naprawdę tylko to się liczy. {...} Natchnienie nie jest wyłącznym przywilejem poetów czy artystów w ogólności. Jest, była, zawsze będzie pewna grupa ludzi, których natchnienie nawiedza. To Ci wszyscy, którzy świadomie wybierają sobie pracę i wykonują ją z zamiłowaniem i wyobraźnią. Bywają tacy lekarze, bywają tacy pedagodzy, bywają tacy ogrodnicy i jeszcze setka innych zawodów. Ich praca może być bezustanną przygodą, jeśli tylko potrafią w niej dostrzec coraz to nowe wyzwania. Pomimo trudów i porażek ich ciekawość nie stygnie. Z każdego rozwiązanego doświadczenia wyfruwa im rój nowych pytań. Natchnienie czymkolwiek ono jest rodzi się z bezustannego nie wiem".


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas